Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev november 2021


Händer i branschen

Den 1 december anordnar Region Norr ett webbinarium om in situ stabilisering av arsenikförorenad jord.

Den 2 december bjuder SGI in till Markbyggnadsdagen.

Den 3 december kan du delta i Eurofins 
webbinarium med tema PFAS i biota och livsmedel – halter och sammansättning.

Den 7 december bjuder Region Väst in till nätverksträff med umgänge, glögg och pepparkakor samt föredrag om Bassholmen.

Den 15 december kan du lyssna till Eurofins webbinarium "Återvinning av kritiska resurser och metaller".

Den 8 februari genomförs SGF:s kurs "Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder".

Den 10 februari är det dags för Nätverkets nationella seminarium "från provtagning till åtgärd". Mer information kommer på vår hemsida


Alternativa åtgärdsmetoder till schaktsaneringar?!

För att inventera kunskapsbehovet och effektivitetshinder i efterbehandlingsarbetet skickar SGI återkommande enkäter till EBH-branschen. SGI:s sjätte enkät skickades ut under våren 2021 med fördjupningsområdet alternativa åtgärdsmetoder till schaktsaneringar.

Enkätsvaren visar att det i branschen finns kännedom om alternativa åtgärder till schakt och deponi men att metoderna används i liten utsträckning. Läs hela artikeln här


Läs vår hemsida och följa oss på sociala medier!

På vår hemsida hittar du kommande evenemang, nyheter mm. 

Följs oss också på social medier! 

linkedininstagramfacebook

Lediga jobb!

Du vet väl att det finns annonser om lediga jobb i branschen på vår hemsida. Och ett tips till alla våra korporativa medlemsorganisationer, så här vid Jul är det många som söker sig till nya utmaningar, missa inte att ni får annonsera lediga jobb gratis! Förmodligen bästa sättet att nå ut till rätt målgrupp i denna bransch.

Vårmötet

Arrangörsgruppen är i full gång med att planera Vårmötet 2022 med temat "På god väg".

Programmet och upplägget för de planerade studiebesöken börjar ta form. Intressanta och roliga dagar utlovas!

Vi planerar att genomföra ett event i Malmö där vi alla äntligen kan träffas. Nätverket Renare Marks styrelse följer dock noggrant utvecklingen kring det som händer kring Covid-19.

Om det, till följd av pandemin, inträffar några förändringar delges information exempelvis via hemsidan, mailutskick eller nyhetsbrev.

Anmälningssidan kommer att öppnas inom kort. 


Om hur vi arbetar med förorenade områden i Sverige - på engelska

I samband med vårt internationella arbete har det ofta visat sig finnas ett behov av ett underlag som på engelska beskriver hur vi arbetar med förorenade områden i Sverige. Därför har Naturvårdsverket nu tagit fram ett engelskspråkigt kompendium som på en övergripande nivå beskriver detta.

Dokumentet är alltså ingen vägledning men ett verktyg för att underlätta samarbete och erfarenhetsutbyte i internationella sammanhang.

Mer information hittar du här


Träffa Mikael Stark, barnsligt intresserad av åtgärdsteknik, om han får säga det själv

Mikael Stark, Chef för avdelningen Renare mark vid Statens geotekniska institut, har lång erfarenhet av arbetet med förorenade områden. Han var också tidigt aktiv i sammanhang som rörde Nätverket. Själv träffade jag honom första gången i början av 2000 - talet i samband med ett då omtalat saneringsprojekt i Dalsland. Vad har hänt sedan dess, hur ser Mikael på sitt arbete med förorenade områden och utmaningarna framåt. Vi ser vad han har att berätta


Vill du engagera dig i Nätverket?

Valberedningen söker en ny ledamot som är intresserad av att engagera sig i Nätverket Renare Marks styrelse 2022.

Vi söker också intresserade som vill engagera sig i Renare Marks styrelse 2023 då det finns flera poster att fylla i styrelsen. Vid frågor och intresseanmälan kontakta Ulrika Larson


Bästa exjobb 2021

I utlysningen för Bästa exjobb söker nu Nätverket Renare Mark slutförda examensarbeten från år 2021.

Examensarbetet ska ha direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling. Det ska belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.

Utöver en prissumma om 15 000 kronor får vinnaren presentera sitt examensarbete på Vårmötet 2022 inför mer än 500 branschkollegor. Bidragen kan inlämnas av institution, företag eller författarna själva.

Blir du klar med ditt examensarbete under året eller känner du någon? 

Examensarbetet skickas i digitalt format till Nätverkets koordinator senast den 7 februari 2022. Märk meddelandet ”Bästa Exjobb 2021”


Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se

REDAKTION: Therese Steinholtz 0735-01 56 22 therese.steinholtz@empirikon.se
Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande: Johanna Svederud 0707-21 02 89 johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!