WILHELM STENHAMMAR-SÄLLSKAPET

Essäkonsert, jubileumsmiddag, symposiedagar och snart 2022

 

19 november 2021

 

Förra veckan blev speciell i Göteborg.

Vi hade Essä-konsert, Jubileumsmiddag och stort Symposium; allt till Wilhelm Stenhammars minne.

På konserten och middagen deltog förutom medlemmar från Göteborgs kammarmusik-förening och Wilhelm Stenhammarsällskapet, även 6 st släktingar till Stenhammar.

Vi hade med oss konserthuschefer och teaterchefer, musikforskare (som Symposiet drog hit), representanter från Kungliga Musikaliska Akademien, Högskolan för Scen och Musik, Universitetsbiblioteket, Göteborgs Symfonikers Vänner, Göteborgs Pianofestival, Sveriges Radio, Alfvénsällskapet samt flera aktiva och pensionerade musiker.

På jubileumsmiddagen deltog 50 personer, och stämningen var hög.

Efter middagen överräckte Stenhammarsällskapet  utmärkelsen "Excelsior" till Magnus Haglund  för ett föredömlingt spridande av kunskap, engagemang och värme runt Wilhelm Stenhammar och hans verk. 

De tre därefter följande symposiedagarna blev likväl intensiva och kunskapsfyllda.

Grunden var spännande föreläsningar med nya perspektiv på tonsättaren, men även flera "workshops" där artister fick resonera om deras bild av Wilhelm Stenhammar.

Samtidigt blev nätverkandet i pausar och på kvällar extra givande med så mycket kunnigt folk närvarande; då inte bara från Sverige, utan även från Tyskland, England och Norge.

Om vi skall lyfta fram något aldeles extra så är det kanske ändå Carl-Wilhelms tal på middagen om när Wilhelm träffade Helga och när han sedan skrev ett brev till sin mor om hans önskan att dela sitt liv med Helga.

Vidare träffade Daniel Grimley rätt när han sammanfattade Symposiet med att säga: "I think we have remapped Stenhammar"

Stenhammarsällskapets Caj Strandberg har på vår hemsida sammansfattat dagarna förtjänstfullt.   

Följ länken nedan till vår hemsida.  

 
Klicka här !
 
 

"150"-konserter i Stockholm i december.

 

Tryck på nedanstående länk 

 
Konsert Villa Eka
 
 

Klicka på nedanstående länk

 
Konsert Grünewaldsalen
 
 

Några ord från vår ordförande:

2021

Tack för ett spännande år, som blev ganska bra tills sist. Under den "restriktiva" våren blev det lite färre möten. Ett vid graven på 150 årsdagen, samt ett digitalt årsmöte med spännande deltagare från såväl Berlin som Baku.

Under hösten blev det "efter-pandemisk" fart med ett medlemsmöte i samband med Göteborgs Pianofestival i augusti  (med både Stenhammarkvartetten och Martin Sturfält på besök), samt givetvis förra veckans alla aktiviteter.

2022 

Kommande år startar i ett virvlande tempo med ett samarrangemang med Göteborgs Symfonikers Vänner. Det blir redan den 10 januari (19.00), där vi har vår beskyddare Herbert Blomstedt på plats i Stenhammarsalen. Det är alltid en upplevelse att få den idag 94 åriga Maestron få inspirera oss med berättelser etc. I januari kommer han bland annat berätta om sin Herbert Blomstedt Collection, en 500 hyllmeter lång boksamling som han skänkt till Göteborgs Universitetsbibliotek.    

Vi har även satt datum för ett årsmöte 2022. Det blir på Wilhelm Stenhammars 151-års dag den 7 februari. 

Ni kommer få formella inbjudningar i god tid innan till båda mötena.  

Samtidigt vill jag informera om att vi på det extra årsmötet i oktoberbeslutade att införa ett "standigt medlemskap". Vi har upplevt att många glömmer att betala medlemsavgiften vissa år, och för att försäkra sig om att slippa göra det, kan man nu bli ständig medlem i sällskapet för 1600 kr. Det kanske lockar många inför det kommande året.

Till sist ber jag att få önska Er en riktigt GOD JUL , så ses vi förhoppningsvis i januari.      🎅 Anders Wikström

 

 

Passa på att bli medlem i WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET

200 kr per person och år (så här års gäller medlemskapsinbetalning även kommande år)

300 kr per familj och alltså 1600 kr för ett ständigt personligt medlemskap

Passa på att bli eller förnya medlemskapet nu, vi har ju snart Herbert Blomstedt på besök som en spännande kväll för våra medlemmar.

Missa inte det !

Bank-, Plusgiro och Swish-nummer hittar du nedan !

 
 
 

 

 

Vad Du bidrar till och får som medlem i

WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET:

 

Du stödjer arbetet med att främja kunskapen om och framföranden av Stenhammars musik.

Du stödjer arbetet för att främja forskning om Wilhelm Stenhammar och hans tid.

Du blir inbjuden till spännande aktiviteter, inspirerande föredrag och får träffa professionella artister och lyssna på deras musikframföranden.

Du får tillgång till sällskapets Facebookgrupper (en svensk och en internationell), där diskussioner om Wilhelm Stenhammar och hans musik pågår löpande.

Årsavgift: 200 kr. (Familj 300 kr, Förening/Företag 500 kr, ständigt medlemskap 1600 kr)     Avgiften sätts enklast in på sällskapets bank- eller plusgiro, via Swish eller betalas på plats vid sällskapets aktiviteter.

 Sällskapet har sitt säte i Göteborg och i styrelsen sitter:

Bodil Sporsén, Anders Carlsson, Caj Strandberg, Dan Olsson,  David Björkman, Anna Hussfelt och Anders Wikström

WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET

Kontakt: stenhammar@telia.com

Bankgiro 5134-4166   Plusgiro: 806937-9  Swish: 123 560 7395

Ett medlemskap som betalas under sista kvartalet gäller även kalenderåret efter.