November med både mörker och ljus

Plötsligt blev det november, vi har flyttat tillbaka klockan en timma och den mörkare årstiden är här.

Det finns ljus i detta - barnen! Det är de som ska ta över världen. Och tänk att få möta dessa små individer i stort sett varje dag. Varje liten microstund av skratt, bus, leenden sätter spår i deras hjärna. Ta gärna del av klippet nedan från Harvard University om hur vi bygger barnets resiliens.

En nyhet för dig som arbetar i montessoriverksamhet är webbkursen 26 januari 2022 "Vad är montessoripedagogik för 1-3åringar?" Läs mer nedan.

Ta hjälp av den kraft och lust som bor i barnet. De är här och nu. En vattenpöl, ett löv, en mask...följ barnet!

Hoppas vi ses!


De yngsta barnen i förskolan

17 november 2021 kl.17-20

795 kr exkl. moms

Hälften av alla barn i förskolan är under 3 år – det ställer krav! Hur skapar vi en hållbar förskola med hållbara barn och hållbara pedagoger?

 • Förskolan på 2020-talet
 • Hjärnans utveckling & känslighet för stress
 • Barnets behov och rätt till sömn i förskolan
 • Anknytningens betydelse för utveckling och lärande
 • Digitaliseringen för de allra yngsta – en risk?
 • Pedagogens förhållningssätt 

Vad är montessoripedagogik för 1-3åringar?

26 januari 2022 kl.17-20

795 kr exkl. moms

Vad är Maria Montessoris tankar om barnet? Hur kan vi på 2020-talet föra hennes tankar vidare och koppla till dagens hjärnforskning? Vad är det som skiljer arbetet med de yngsta barnen?

 • Absorberande sinnet
 • Sensitiva perioder
 • Koncentration & arbetscykel
 • Rörelse
 • Vad är montessorimateriel?
 • Ordning – vems ordning?
 • Frihet och ansvar
 • Den vuxnes förhållningssätt

HUR BYGGS MOTSTÅNDSKRAFT I BARNET?

Barn föds inte med motståndskraft (resiliens). Det byggs genom samverkan mellan biologiska system och skyddande faktorer i den sociala miljön. De aktiva ingredienserna i att bygga motståndskraft (resiliens) är stödjande relationer med föräldrar, tränare, lärare, vårdgivare och andra vuxna i samhället.

Ta del av vad forskare säger vid Harvard University Center of Developing Child.


Forskaren vill se förskolans frågor på politiska agendan
Barn får, krasst uttryckt, inte förutsättningar för en likvärdig start i livet, menar Pia Williams. 

TIPS!

De yngsta barnens egen läroplan

Pris: 120 kr/st inkl moms + porto

5-pack 475 kr inkl moms + porto

Ser fram emot att ta del av denna.

Underbart, äntligen!

Tack för ett underbart jobb!


SE DENNA!

Beröringens kraft på Vetenskapens värld om hur beroende vi är av detta för att utvecklas överhuvudtaget!

Ylva Ellnebys boktitel "Om du inte rör mig så dör jag" från 1994 stämmer verkligen. Det visar forskningen idag.


Jack-tricket

Visa barn hur de kan göra för att ta på sig jackan alldeles själv.


FÖRSKOLESNACKET

Vi snackar om

 • Omsorg
 • Barn psykiska hälsa och välbefinnande
 • Barns sociala och emotionella färdigheter

Psykologerna Gunilla Niss, Margaretha Öhman, Björn Gislasson & Lars Löwenborg "snackar".


UTVECKLINGSRESA

Vill er kommun också göra en utvecklingsresa mot destinationen OMSORG, UTVECKLING & LÄRANDE för alla barn i förskolan?

Hör av er för vidare information.

Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, leg. förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

facebookhomepage

Avregistrera mig från månadsutskicken, klicka här.

Svårt att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.