Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 29 2021


Hej på er

I dagens Cheerinfo finns mycket matnyttig information.

Främst så vill jag att ni bokar upp den 26 februari för vårt årsmöte. Även i år kommer vi genomföra detta digitalt med möjlighet att närvara fysiskt. Mer information kommer när det närmar sig.

Vi har kallat till ordförandeträff den 10 november, så se till att just ordföranden i din förening är med, vi kommer diskutera vår förbundsutvecklingsplan.

Jag påminner också kring registerutdrag, nu kan man göra det enkelt med bank-id. Detta är ett pågående arbete och rutin så kanske är det dags för er förening att göra detta igen? 

Vi har tidigare tagit upp Rädda Barnens material Stopp! Min kropp!, och nu kommer material för fritiden. Det är hjälp och vägledning för er som är ledare inom idrotten kring att tala med barn om frågor och känslor, privata områden och samtycke. 

Vi ger också ett Podd tips från RF-SISU idag, nu när många av er har uppehåll för läslov, ta och lyssna på en podd och främst avsnitt 129 - Vad barn tycker är roligt!

Jag skickar med en liten påminnelse från valberedningen om att nominera till förbundsstyrelsen och så avslutar jag med veckan föreningsord! 

Jag önskar er alla en fortsatt fin höstlovs/läs vecka!

High Five på er alla

Kia


Årsmöte 2022

Svenska Cheerleadingförbundet kallar till årsmöte lördagen den 26 februari 2022. 

Mötet kommer genomföras digitalt som förra året och vi ser över möjligheten att vara med fysiskt på plats. Mer information kommer skickas ut i början av 2022. 

Som medlemsorganisation är man berättigade till ett röstberättigat ombud som för er talan på årsmötet. Självklart får fler från er förening delta om ni önskar, men enbart ett ombud äger rösträtt. Information om anmälan m.m. kommer skickas ut till alla våra medlemsföreningar.

Det är snart slut på 2021 och det innebär också att det är hög tid att fundera på om ni har några förslag till ärenden, motioner, till vårt kommande årsmöte. Enligt SCFs stadgar ska förslag till ärenden vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 2 månader innan årsmötet genomförs. 

Har ni några förslag till ärenden att behandla vid det kommande årsmötet, ska dessa skickas till scf@cheerleading.se <mailto:scf@cheerleading.se>  senast den 26 december . Märk mejlet "motion till årsmötet".

Boka in lördagen den 26 februari i era kalendrar och håll utkik efter kallelse och information som kommer skickas ut via mejl.


Ordförandeträff 10 november

Den 10 november träffas vi igen för nästa nätverksträff. Under våren hade vi två mycket lyckade närverksträffar för ordföranden och nu är det dags för en till. Stort tack till alla er som var med och för de värdefulla medskick vi fick under sista träffen. 

Återkopplingen var tydlig och önskemålet om erfarenhetsutbyte, gruppdiskussioner mellan föreningarna för att lära, inspireras och hjälpa varandra är stort och finns hos de flesta av er idrottsföreningar. 

På denna nätverksträff ska vår Förbundsutvecklingsplan förklaras och gås igenom. Missa inte tillfället att vara med i vårt kommande strategiska arbete. Inbjudan har skickats ut till alla föreningar.


Registerutdrag med Bank-id!

Nu har det blivit ännu smidigare att beställa registerutdrag från Polisen. Polisen har lanserat sin e-tjänst som gör det möjligt att beställa utdrag från belastningsregistret med hjälp av bank-id. 

Alla idrottsföreningar ska kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. 

Detta är en ständigt pågående rutin som ska genomföras regelbundet. Beroende på när ni gjorde det senast är det kanske aktuellt att börja titta på att begära in nya utdrag av era ledare igen. Vi rekommenderar att ni tar in på alla tränare och aktiva över 15 år.


Stopp! Min kropp! på fritiden

Stopp! Min kropp! på fritiden vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barn om frågor som känslor, privata områden och samtycke. 

Stopp! Min kropp! på fritiden består av:

- Film

- Handledning för vuxna

- Arbetsmaterial för barn och unga


Poddtips!

Det här är en podcast med fokus på föreningsidrott. I denna podcast får ni träffa experter, förebilder, ledare och barn för att ge kunskap och inspiration till idrottsföreningar som vill utveckla sin förening så att fler barn, ungdomar och äldre vill idrotta så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt! 

Specifikt tips är senaste avsnittet, avsnitt 129 - Vad barn tycker är roligt.

I avsnitt tas även konkreta tips upp som riktar sig till föreningsledare och tränare!

Avsnitten är enkla att lyssna på via exempelvis Spotify och är cirka 30 min långa.


Påminnelse från Valberedningen

Här kommer en lite påminnelse och uppmaning från oss i valberedningen för Svenska Cheerleadingförbundet. 

Vi vill att ni börjar att fundera över vem/vilka ni vill nominera till förbundsstyrelsen och till juridiska nämnden inför årsmötet den 26 februari 2022. 

Personen som nomineras för förbundsstyrelsen bör

... vara förtrogen med klassiskt styrelsearbete

... ha en förmåga att lyfta blicken och tänka strategiskt

... ha grundläggande kunskaper om sporten

... ha goda personliga egenskaper där samarbetsförmåga värderas högt.

Erfarenhet från tidigare styrelsearbete på förbundsnivå eller inom näringslivet är meriterande. Vi önskar att ni nominerar era kandidater för ett

arbete som gör skillnad. Skillnad för er region, för era föreningar och för cheerleading i Sverige! 

Nomineringar skickas senast den 31 december 2021 till valberedning@cheerleading.se

Med vänliga hälsningar

Valberedningen, Svenska Cheerleadingförbundet

Erica Wärme
erica.warme@cheerleading.se

Christian Berndtsson
christian.berndtsson@cheerleading.se

Mariann Syvertsson
mariann.syvertsson@cheerleading.se


Föreningsordlista

Agenda/Dagordning

För att ett möte och dess medlemmar lätt ska kunna få en översikt på vad som ska behandla på ett möte, ska en agenda/dagordning delges i god tid innan mötet. På dagordningen ska det tydlig framgå vilka ärenden som ska behandlas och beslutas om. Med framförhållning ges mötets medlemmar också samla på sig mer information eller undersöka kommande beslut för att kunna ta ett så fakta grundat beslut som möjligt.

Beslutsmässig

För att ett möte ska kunna vara beslutsmässiga krävs oftast att mer än hälften av mötets röstberättigade medlemmar är närvarande. Vad som gäller för att styrelse eller möte ska kunna vara beslutsmässiga ska stå reglerat i stadgarna.

Ersättare/Suppleant

En ersättare är vald för att kunna gå in i stället för en ordinarie ledamot som är frånvarande vid ett eller flera möten. Denna får då samma funktion som den ordinarie ledamoten. En ersättare till en styrelse har annars ingen rösträtt men oftast närvaro- och yttranderätt. Kallas även suppleant. 

Presidium

De som leder ett möte kallas mötespresidium, och kan vid större möten bestå av flera personer såsom en ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare. På ett mindre möte innebär det ordförande och sekreterare.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!