Ekonominyheter på YouTube | Många nyheter från BFN | Uppdatering av RFR 2 till 2022 | Kursnyheter med BG Institute och Eduhouse | Elevlicenser från Visma SPCS | Krönika för Wolters Kluwer | Månadens föreläsningar | Månadens nya bokningar | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi | Bokningskalendern 2021-2022

Se nyhetsbrevet i webbläsare | Show newsletter in browser

Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Peter Berg (Bild: Sofia Lindholm, accountor.se)

2021 | 45 år i branschen | 40 år med egen verksamhet


Oktober har varit en intensiv månad, fullbokad med kurser och förberedelser. Härligt att äntligen kunna hålla kurser inför publik igen!

Nyhetsflödet är också mycket intensivt, som det visar sig i månadens utskick.


Välkommen till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i företagsekonomiska ämnen.

Välkommen också att lägga till mig i ditt nätverkLinkedIn.

Ekonominyheter på YouTube

Rättsfall om moms i hästverksamhet (Bild: hippopx.com, har beskurits)

Nu finns oktoberupplagan av ekonominyheterna på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje varje månad.

Del 1: Senaste nytt från regeringskansliet, riksdagen, Bokföringsnämnden och många fler.

Del 2: 8 rättsfall på 29 minuter, i urval för dig företagare och rådgivare.

17 oktober 2021 Till artikeln

Många intressanta nyheter från BFN

Placeringar i en kapitalförsäkring (Graf: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat frågor och svar om redovisning av kapitalförsäkringar. Mitt inlägg fick snabbt många besök på bloggen och LinkedIn.

4 oktober 2021 Till artikeln

BFN har publicerat frågor och svar om redovisning av aktiekapital vid bolagsbildning. Även detta inlägg gav mig snabbt många besök på bloggen och LinkedIn.

4 oktober 2021 Till artikeln

BFN har svarat på en fråga om rättelse av fel i samband med byte av K-regelverk. Jag sammanfattar svaret genom att beskriva åtgärderna i två steg.

4 oktober 2021 Till artikeln

BFN svarar på åtta frågor om redovisning av utbetalningarna från Afa Sjukförsäkring, av konsolideringsmedel inom AGS-försäkringen. Jag beskriver svaren uppdelat på "När" och "Hur". Mycket välbesökt på bloggen och LinkedIn.

24 oktober 2021 Till artikeln

Uppdateringen av RFR 2 till 2022 på remiss

RFR 1 och 2 implementerar IFRS i Sverige (Wikimedia Commons)

Rådet för finansiell rapportering (RFR) har sänt ut ett ändringsmeddelande på remiss, avseende IAS 1, IAS 8 och IAS 12. Ett separat ändringsmeddelande kommer om IFRS 17.

5 oktober 2021 Till artikeln

Kursnyheter med BG Institute

Fastigheter - Amarin Tower, Bangkok (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Nya kursomgångar av "Skattefrågor för företag med fastigheter" i Göteborg, Malmö och Stockholm, på plats eller på distans.

4 oktober 2021 Till artikeln

Från kursen om "Skattefrågor för företag med fastigheter" i Göteborg.

26 oktober 2021 Till artikeln

Snart kommer "Nyhetsdag i redovisning 2021". Materialet är levererat och här ser du det gedigna innehållet. Vi ses i Stockholm, Göteborg eller på distans!

31 oktober 2021 Till artikeln

Ny avdelning på BG Institutes hemsida, Quiz - Testa dig själv, och jag fick utforma deras quiz om redovisning. Hedrande!

2 oktober 2021 Till artikeln

Kursnyheter med Eduhouse

Planera ekonomin i rätt tid för att uppfylla dina mål (Bild: Pxfuel, har beskurits)

I tre kurser för Eduhouse går jag igenom praktiska tips och checklistor för resultatplanering i företag och inkomstplanering privat. Innehållet är uppdaterat med belopp, procentsatser och regler för 2021.

24 oktober 2021 Till artikeln

Ny kurs "Modernisering av bokföringslagen" levererad till Eduhouse. Utredningen (SOU 2021:60) föreslår bl a slopad arkivering av verifikationer i ursprunglig form. En stor förbättring om det leder hela vägen fram till lagändring!

13 oktober 2021 Till artikeln

Ny kurs "Mikroföretagarkonto" levererad till Eduhouse. Utredningen (SOU 2021:55) föreslår bl a schabloniserad inkomstbeskattning för små enskilda näringsverksamheter.

13 oktober 2021 Till artikeln

 

Elevlicenser från Visma SPCS för Externredovisning

Externredovisning - Lärobok för högskolan

Visma SPCS ny deltagare i listan över programvaruleverantörer som erbjuder elevlicenser till studerande med min lärobok “Externredovisning”. Välkommen, Visma!

13 oktober 2021 Till artikeln

Krönika om det livslånga lärandet för Wolters Kluwer

(Bild: Sofia Lindholm, Accountor, har beskurits)

Wolters Kluwer bad mig skriva en krönika om vårt ständiga behov av att utbilda oss. Att hela tiden utvecklas. Jag tackade genast ja, detta är ett kärt område för mig.

20 oktober 2021 Till artikeln

Månadens föreläsningar

Wolters Kluwer Scandinavia
Föreläsningar och webbinarier

 • 25/10 Repetition i Bokslutsprogrammet (webb)

Hela listan 2021-2022


Accountor Eduhouse Sverige
Webbinarer, direktsända och inspelade

 • 27/10 Modernisering av bokföringslagen
 • 27/10 Mikroföretagarkonto
 • 28/10 Månadsuppdatering
 • 28/10 Att göra en lyckad resultatplanering 2021
 • 29/10 Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2021
 • 29/10 Inkomstplanering för näringsidkare 2021

Hela listan 2021 och 2022


IHM Business School
YH-utbildningar

 • Uppehåll till 31/1 2022
 • 31/1 Årsredovisning (Stockholm)

Hela listan 2020-2022


BG Institute
Föreläsningar och webbinarier

 • 6/10 Företagsekonomi för jurister (Stockholm och Live)
 • 21/10 Skattefrågor för företag med fastigheter (Göteborg)

Hela listan 2020-2022


 I egen regi

Hela listan Program

Månadens nya bokningar

Bild: Flickr

Under oktober fick jag åtta nya bokningar för nästa år. Roligt, men det börjar bli fullt!

Helhetsbilden ser du i längre ner i avsnittet "Bokningskalendern 2021-2022".

AE - Accountor Eduhouse
BGI - BG Institute
IHM - IHM Business School
WK - Wolters Kluwer

2021 - Hösten är fullbokad

2022 - Våren är fullbokad, men följande är nytt

 • 27/1 AE: Komponentindelning och komponentavskrivningar (Stockholm)
 • 25/2 AE: Accounting in English (Stockholm) [English]
 • 24/3 BGI: Företagsekonomi för jurister (Malmö)
 • 20/4 BGI: Företagsekonomi för jurister (Göteborg)
 • 10/5 BGI: Modernisering av bokföringslagen (Stockholm)

2022 - Hösten är lagom fullbokad, följande är nytt

 • 29/9 BGI: Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering (Stockholm och Live)
 • 16/11 BGI: Nyhetsdag i redovisning (Göteborg)
 • 17/11 BGI: Nyhetsdag i redovisning (Stockholm och Live)

Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter.


RedovisningsHuset i Södertälje
Produkter under oktober 2021

Google My Business: Uppdateringar inlägg

 • Veckouppdateringar
 • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan (redovisningshuset.se)

Nyhetsbrev

 • 4/11 Kommer

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube

Bokningskalendern 2021-2022

Bild: Pixabay

Bokningar 2021

SW: Bokningskalendern – Här ser du vilka utbildningar och dagar jag är bokad för under 2021-2022 och vilka dagar som fortfarande är lediga. Välkommen att boka!

Fullbokat hösten 2021 och våren 2022, några dagar kvar hösten 2022.

Bokningar 2022

Bild: Tumisu, pixabay - Har beskurits

Lärobok och handböcker

Ny lärobok för högskolan – Kom ut från trycket december 2020. Beställ nu!

Norstedts Juridik

Ständigt uppdaterat stöd på ekonomibloggen


Mina handböcker presenteras på YouTube.

Aug 15, 2018: Till artikeln

Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Fastigheter – En praktisk handbok om redovisning och beskattning.

Norstedts Juridik

Resultat- och inkomstplanering – En praktisk handbok om redovisning och beskattning.

Norstedts Juridik


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult

E-mailBlogg | LinkedIn | YouTube | GDPR | Arkiv

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!