Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

November 2021


Kick Forward - Alla tiders branschmodell - Handledarguide för prao - Säkra din arbetsplats för minderåriga - Summering av resultat från checklista


Tack till alla er som deltog på projektets Kick Forward. Prao i Skåne sammanfattades och det bjöds på inspiration för det fortsatta praoarbetet. Ta gärna del av samtliga programpunkter som individuella filmer på praoiskane.se.

Nu går projektet in i slutspurten. Material och verktyg nedan är de senast framtagna. Ett par av dem är fortfarande under utveckling.

  • Prao i Skånes "Alla tiders branschmodell".
  • Handledarguiden för arbetsgivare, som tagits fram i samarbete med kommunerna i nordvästra Skåne.
  • Hur kan man tänka kring minderårigas arbetsmiljö? Prao i Skånes arbetsmiljöingenjörer har skapat en film som kan underlätta arbetet med att säkra arbetsplatsen för minderåriga. Sprid gärna filmen till arbetsgivare som erbjuder praoplatser.

Trevlig läsning!

Annhild, Charlotta, Filippa, Ingrid, Mi & Pia


Kick Forward 

Den 26 oktober genomfördes projektets sista konferens. Fokus för dagen var det fortsatta praoarbetet i Skåne. Det släpptes nya verktyg och resurser som utvecklats inom projektet. Alla framtagna för att stärka upp och tydliggöra nästa steg i arbetet med prao.

Denna gång hade vi med oss deltagare från olika delar av Sverige. Projektteamet är mycket glada för den fina respons vi har fått efter konferensen och vill tacka för era glada tillrop.

Ett flertal inspirerande gäster var inbjudna till konferensen. Anders Henriksson och Mohammed Taha inledde med en gripande praohistoria som visar på vikten av ungas tidiga kontakt med arbetslivet och hur denna kan vara startskottet för en framtida karriär.

Konferensen bjöd också på föredrag av bland annat Skolverket, Skolinspektionen, kommunerna, arbetsmiljöingenjörer och Region Skåne.

Region Skåne presenterade sin uppbyggnad av mottagande av praoelever och planerar för ett givande samarbete med kommunerna framöver. Praoplatser kommer att erbjudas tidigast hösten 2022.

”Tack för en jättebra konferensdag igår! Blev så inspirerade i det fortsatta arbetet vi gör i kommunen med omstart med praon igen efter pandemin (o göra den ännu bättre än tidigare). Jag kommer tipsa mina kollegor o chef att kolla in material som ni har på webbsidan och även när inspelningen kommer att de gärna ska se den."

Helen Forssell SYV från Skellefteå kommun


Alla tiders branschmodell för arbetsgivare

Prao i Skåne arbetar med att ta fram branschmodeller för arbetslivet. En branschmodell innebär ett praoupplägg som tydligt knyts till en specifik bransch. I de olika branschmodellerna finns det anpassade elevuppgifter. 

"Alla tiders branschmodell" är ett upplägg för alla arbetsplatser oavsett bransch. Den är nu möjlig att ladda ned och börja använda, även om den är under fortsatt utveckling. Det är också den som är som är utgångspunkten för de branschspecifika praouppläggen.

Hur väljer du som arbetsgivare att använda branschmodellerna för prao? Dela gärna med dig genom att mejla till: info@praoiskane.se.

Vill du få tips och goda idéer inför praomottagandet? Praomaterial för arbetsgivare finns samlat på praoiskane.se: Enkla praoupplägg och tips för arbetsgivare


Handledarguide för arbetsgivare

Prao i Skåne har tillsammans med kommunerna i nordvästra Skåne tagit fram en enkel handledarguide för prao. Den vägleder arbetsgivare och handledare på arbetsplatsen i hur man tar emot en praoelev och hur man kan lägga upp en praoperiod. Den ger en samlad bild av arbetsgivarens arbete före, under och efter prao. Handledarguiden kommer att vidareutvecklas under projektets sista månader. Vi tar tacksamt emot konstruktiv återkoppling för utveckling och förbättring.


Säkra din arbetsplats för minderåriga

Vill du som arbetsgivare eller anställd på en arbetsplats ta emot praoelever, men är osäker på om arbetsmiljön är säker nog för minderåriga?

Prao i Skånes arbetsmiljöingenjörer Maria Sundqvist och Karin Grantén har spelat in en film om hur arbetsgivare kan skapa en säker arbetsplats för minderåriga. Filmen är kort och informativ och bjuder på en sammanfattning av de viktigaste delarna i arbetet med att uppnå en trygg och säker arbetsmiljö inför mottagandet av en praoelev.


Summering av checklistans resultat för prao i Skåne 2021

I både september 2020 och okt 2021 fick samtliga kommuner i projektet möjlighet att besvara en checklista som tagits fram i syfte att kartlägga arbetet med prao i Skåne, och beskriva den utveckling som skett.

I resultatet framträder det några övergripande mönster kring arbetet med prao i Skåne. Det gäller både teman i svaren och hur utvecklingen från 2020 till 2021 ser ut. Teman som berörs i checklistan är följande:

  • Planer för prao
  • Rutiner för uppföljning av prao
  • Rutiner för före- under- och efter prao
  • Information, tips och stöd till arbetsgivare
  • Kommunen som arbetsgivare
  • Information till vårdnadshavare
  • Tillgänglighetsaspekter kring informationen om prao

Det är tydligt att frågeställningarna gett upphov till att diskussioner har påbörjats i kommunerna om utvecklingen av det egna praoarbetet. Framför allt syns ett genomslag kring de interna processerna i kommunerna kring utformningen av praoarbetet, särskilt när det gäller ledningssystem och intern samverkan. Tillsammans med de kriterier som utformats inom projektet för likvärdig prao så har checklistan också bidragit till ett kunskapsbaserat underlag kring mönster i arbetet med prao i Skåne. Detta kan i sin tur bidra till en strategisk utveckling av arbetet med prao i kommunerna utifrån deras respektive situation.


homepagelinkedin


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!