Heimbygdas nyhetsbrev november 2021. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Spöktider..

Äntligen får vi lov att träffas och ordna både spökvandringar och marknader utan restriktioner! Det märks att det är många föreningar som har använt tiden väl och nu hälsar välkommen till möten och aktiviteter i föreningen och på hembygdsgården. Jag hoppas att ni får många besökare och även nya medlemmar i föreningen!

Heimbygda har haft vårt första höstmöte för medlemsföreningarna på två år och det var så roligt att träffas och prata med varandra på riktigt. Digitala möten är bra och effektivt, men måste blandas med fysiska möten där vi kan utbyta tankar, ideér och reflektioner som inspirerar och driver rörelsen framåt.

Tidigare i höst anordnade vi tillsammans med de regionala hembygdsförbunden i Medelpad och Gästrike-Hälsingland en konferens om hur hembygdsföreningar kan arbeta mer med vandringsleder, både långa och mer lokala. Det pågår redan ett arbete om att utveckla verksamhet längs med St Olavsleden, men det finns gott om andra leder i vårt område som passerar hembygdsgårdar. Den 11 november har vi nästa möte och det är öppet för alla som är intresserade och berörda. Vi söker också tillsammans ett projekt för att kunna satsa lite mer och jobba vidare med detta. Arbetet hänger väl ihop med den satsningen som Sveriges Hembygdsförbund gör inom ramen ”Kulturarvet som besöksmål”.

Nu är det spöktider och höstrusk och läge för att samlas till mysiga möten, kanske framför en brasa i en härlig miljö för att börja planera för nästa års verksamhet. Vi hoppas nyhetsbrevet kan bidra med lite inspiration och möjligheter till ert fina arbete!

Ha det fint i höstmörkret!

Trine Amundsen, ordförande Heimbygda


Prismottagarna fr. v: Barbro Nässelqvist, Hede, Håkan Espmark, Ström, Trine Amundsen, Sven-Gunnar Andersson och Sigbritt Herbert, Revsund. Saknas på bilden gör Mörsil.  

Dubbelt upp med priser!

På höstmötet delade vi ut våra utmärkelser Årets hembygdsförening och Årets hembygdsbok. Då det aldrig blev någon fysisk utdelning i fjol så blev det dubbelt upp i år!

Årets hembygdsförening 2020: Mörsil

”För att ha vänt en utveckling som såg dyster ut till att bli en av länets, om inte landets, mest inspirerande. Med en ny och föryngrad styrelse, nytänk i styrelsearbetet och ett aktivt och innovativt arbete för att bli fler medlemmar. Är sannolikt den första hembygdsstyrelse som har som uttalat mål att uppsöka byns äldreboende för att bredda sin generationsblandning.” Mörsil kunde tyvärr inte närvara på mötet då de hade fullt upp med konstens vecka, men här kan ni lyssna på dem och här läsa om dem.  

Årets hembygdsbok 2020: Revsundsboken

”Föreningen har bedrivit kontinuerlig forskning och lokalhistorisk dokumentation, inom hembygdsrörelsen under följd av år. Boken är fint redigerat och med varierat innehåll.Årsboken erbjuder utöver glimtar av bygdens liv även längre artiklar av allmänt intresse, exempelvis skildring av skogsbrand bl a på Grötingsberget, om 1960-talets hyggesbränningar, om den vikingatida vävnaden Revsundslisten, och inte minsten stort anlagd vandring i Döviken på 1950-60 tal.”

Årets hembygdsförening 2021: Hede

”Hede Hembygdsförening har trots ett tufft och annorlunda år lyckats öka antalet medlemmar i föreningen med 144 personer vilket är en ökning med ungefär 25 %. De har genom ett aktivt utåtriktat arbete lyckats rekrytera nya medlemmar lokalt, men även från övriga Sverige, Danmark och Tyskland.Föreningen genomför nu en förstudie genom Leader för att, förhoppningsvis, kunna söka medel för byggnation av en större samlingslokal /arkiv senare under året. Lokalen är tänkt att fungera som en samlingslokal för alla invånare i Hede och tänkt som ett Per-Albin fjös, fast större. Som en del av förstudien har hembygdsföreningen anordnat ett antal öppna informationsträffar både digitalt och fysiskt utanför den lokala butiken för att få in synpunkter från så många som möjligt inför ett eventuellt bygge.Medlemmarna i föreningen har restaurerat och renoverat mycket, bla totalrenoverat det gamla köket i Sockenstugan. Köket är nu ett fräscht och ändamålsenligt kök. Till ”Kyrkstugan” har trappan rivits och tillgängligheten ökats genom att de byggt en ramp i trä så att även rörelsehindrade kan komma in och se de vackra takmålningarna från 1600-talet av Roland Johansson Öberg från Ulvön.Hembygdsföreningen i Hede visar, genom sitt aktiva arbete med medlemsrekrytering och nya kreativa arbetssätt för att nå ut långt utanför den egna föreningen, att det är möjligt att växa och utvecklas som förening även under en pågående pandemi med många restriktioner för den ordinarie verksamheten. Genom att satsa på att öka tillgängligheten för rörelsehindrade och ta initiativet för en ny samlingslokal för alla föreningar i bygden är Hede Hembygdsförening ett gott exempel på en modern och demokratisk hembygdsrörelse som bidrar till hela samhället.”Hede blev också en av sex hembygdsföreningar som nominerades till årets hembygdsförening i Sverige.

Årets hembygdsbok 2021: Strömsboken

”I över 30 år har Ströms hembygdsförening gett ut Strömsboken. Föregångaren till Strömsboken var en registerbok över församlingen i Ströms alla byar. Sedan hembygdsföreningen i Ström tog över redigeringen av boken 1975, med hembygdsentusiasterna Sten Sundqvist, Jens Örjebro och John Westerlund, har Strömsboken mer handlat om berättelser från bygden. Serien som kallades ”Tidsbilder från ett svunnet Ström” har fyllts med berättelser, artiklar uppsatser och bilder. Böckerna har alltid utgått från att återspegla en viss tidsperiod. Boken för 2021 handlar om året 1981 och det är med den som Ströms hembygdsförening har blivit utnämnda av Heimbygda till årets hembygdsbok! Föreningen tilldelas priset för sitt engagemang, intresse och hårda arbete, men även för lång och trogen tjänst! Ströms hembygdsförening har byggt upp en tradition kring boken och det är värt att hyllas! Skriftkommittén, en grafiker och en kanslist gör år efter år ett beundransvärt arbete med att berätta, dokumentera och hylla sitt kulturarv.”

Ett stort grattis till alla pristagarna och tack för era fantastiska insatser!


Textila utmärkelser och tilldragelser!

Den 17 oktober höll Heimbygdas textilkommitté tillsammans med Jamtli och Jamtlis Gynnare en dag med tema hållbart mode. Dagen innehöll föredrag med modehistoriker Marie Ulväng, modevisning med Jamtlis Gynnare, textil workshop och visningar i utställningarna med tema hållbara textilier. Textilkommitten visade dräktsidan och två textila utmärkelser delades ut, till Berit Jonasson och till Katarina Flach Widegren. Motiveringarna hittar ni på vår hemsida.  

I samband med detta avtackades också Sigrid Grenholm för sitt stora och mångåriga engagemang i textilkommittén, oci vi i Heimbygda vill också passa på att uttrycka vårt varma tack till Sigrid! 

Sigrid Grenholm. 

Vad händer i hembygden?

Nu börjar det fyllas på med aktiviteter igen. Hösten är fylld av spökvandringar, marknader, föreläsningar och pyssel. På vår facebooksida hittar du en sammanställning med allt som händer kommun för kommun. Vi passar på att påminna/uppmuntra er om att lägga in era aktiviteter på er hemsida i hembygdsportalen, då kommer de automatiskt upp i Heinbygdas kalendarie och blir lättare för oss att sprida. 

Heimbygda erbjuder utbildning!

Sveriges hembygdsförbund jobbar sedan 2020 med den stora satsningen "Kulturarvet som besöksmål” för att stödja hembygdsföreningarna i att bli ännu bättre besöksmål. Som del i detta erbjuds nu alla regionala förbund att delta i en digital handledarutbildning för att i sin tur kunna utbilda föreningar lokalt. 
Vi i Heimbygda söker nu efter en person som är intresserad av att gå denna utbildning och sedan hålla i arbetet med att utbilda lokalt. Utbildningen till handledare sker på dagtid vid 5 tillfällen och är gratis. För själva handledningstillfällena utgår ersättning enligt Heimbygdas regler.
Är det du eller någon du vet? Skicka intresseanmälan till vem trine@heimbygda.se och berätta varför du är intresserad och hur du skulle vilja jobba vidare. Senast 15 november behöver vi den.  

Vill ni utveckla vandringsleder?

Har ni i er förening tankar eller idéer om att utveckla leder kring er? I så fall kanske vi i Heimbygda kan hjälpa till. Den 10 november öppnar Tillväxtverket en ansökningsperiod för medel till just detta. För att kunna söka behöver ni gå ihop flera föreningar, men om det finns intresse för det så kan vi samordna det och bistå i ansökningsprocessen. Vi bjuder in till ett digitalt möte den 2 november 18.00 där vi pratar mer om detta. Anmäl om ni vill vara med till kristina@heimbygda.se.

När det tråkiga sker, tre gånger...

Som ni kanske sett eller hört om så drabbades Ströms hembygdsförening nyligen av tre inbrott på raken. Det är alltid lika trist när sådant sker och ofta är det som stjäls eller förstörs oersätterligt. Men det finns stöd och hjälp att få som medlem i Heimbygda. 

Hembygdsförsäkringen är en medlemsförmån för föreningar anslutna till Sveriges Hembygdsförbund. Grundförsäkringen som ingår i medlemsavgiften till Sveriges Hembygdsförbund omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydd och olycksfallsförsäkring. Alla som går studiecirkeln "säker föreningsgård" får en självriskscheck till ett värde av 9300 kr. Läs mer om försäkringen här

Tips till Jämten!

Nu söker vi tips till Jämten 2023! Temat är: Olika porträtt och öden, kända som okända. 
Det är alltså öppet för historier och berättelser om både människor, grupper, föremål, organisationer, platser, kulturer, företeelser osv som genomgått en förändring, process eller liknande.
Har du idéer eller tips om innehåll och/eller författare? Senast 1 november vill vi ha dem! Svara antingen i vår enkät här eller maila kristina@heimbygda.se. 

Vad händer på riks?

Det händer mycket även inom hembygdsrörelsen nationellt. Som ni kanske redan sett så blev Sveirges hembygdsförbund beviljade ett stort stöd från Kulturrådet för att genomföra en omstartsprocess. En del av det stödet går direkt till er i föreningarna i form av sänkt medlemsavgift för 2021. Men processen omfattar också ett intensivt arbete för att stötta och stärka upp engagemanget. Föryngringsprojektet Så blir vi yngre som Heimbygda håller blir nu en del av detta och kommer att skalas upp. Det kommer också att fortsätta erbjudas webbinarier och nätverksträffar så håll utkik på Sveriges hembygdsförbunds hemsida och facebooksida. Parallellt med detta fortsätter satsningen på Kulturarvet som besöksmål.

Byggnadsvård i ropet

De senaste åren har intresset för traditionellt hantverk och byggnadsvård ökat markant. På sociala medier finns både grupper för byggnadsvård och konton där man kan följa hur hus och gårdar varsamt renoveras. På TV drar program som "Det sitter i väggarna" stor publik. 

Med anledning av detta så har Heimbygdas byggnadsvårdskommitté sammanställt några lokala tips. Instagram:

@byggnadsvardmitt

@traditionshantverk

@byggetpahygget

@nygarnfarlivigen

@glashuset_

Facebook: 

Gruppen Byggnadsvård

SVT play: Det sitter i väggarna från Glashuset i Hammerdal. 

För mer information om Heimbygda gå in på vår hemsida eller facebooksida

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Heimbygda  eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.