Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 28 2021


Hej på er

Idag är det extra roligt att välkomna vår första studentförening till vårt förbund, Lunds Akademiska Cheerleadingförening. Vet ni om det finns fler universitet med cheerleadingverksamhet i vårt avlånga land? 

Tävlingskommittén skickar också med lite information idag om lite uppdateringar som skett.

Vi är igång med ett projekt kopplat till Rörelse i skolan, visst håller ni med om att Cheerleading ju är den perfekta sporten för både korta rörelsepauser som för längre träningspass. Det ska verkligen bli spännande och ta del av det material som kommer arbetas fram i detta projekt. Alla ni fantastiska ledare som har någon koppling till en skola, visst vill vi se cheerleading på varenda skolgård nästa vår?

Idag skickar jag med er fyra nya ord kopplade till föreningslivet. Tveka inte att höra av er om där är något ord eller begrepp ni önskar en förklaring på.

Jag önskar er alla en fin fortsatt vecka!

High Five på er alla

Kia


Information från Tävlingskommittén

TK har gjort några uppdateringar i årets TB och TR.
Dessa uppdateringar är markerade i gult och finns att läsa på vår hemsida.

Uppdateringar i tävlingsbestämmelser:
-Uppdatering om vilket regelverk gällande etik som ska följas inom cheerleading samt uppdatering gällande juridiska nämndens bestraffningsrätt avseende träning.

Uppdatering i tävlingsregler:
- Åldrar för junior groupstunt samt junior partnerstunt justerade.

Kom ihåg att det är alltid föreningens, ledarens, funktionärens och utövarens ansvar att hålla sig uppdaterade om vid var tid gällande regelverk.

Finns frågor kring uppdateringarna? Maila i sådana fall tk@cheerleading.se.


Projekt "Det här är cheerleading"

Vi har nu igång ett projekt kopplat till skolsamverkan/Rörelse i skolan. Projektledare är Jennifer Hanning Ericsson.

Projektet syftar till att öka rörelse i skolan och såklart genom att inspirera till att utöva cheerleading. Målet är att ta fram en film där vi presenterar vad cheerleading är på enkelt sätt. Vi vill betona glädjen och genom det inspirera till att barn i skolan, utan tidigare erfarenhet, själva provar.

För att underlätta kommer vi även ta fram kom-ihåg-instruktioner med några olika rörelser eller moment. 

Detta så att barn på rasten i skolan själva ska kunna följa instruktionerna och testa.

Efter avslutat projekt kommer materialet gå att finna via vår hemsida och något som vi gärna ser att ni föreningar använder och hjälper oss att sprida i samverkan med skolor.

Har ni några frågor eller tankar kring projektet så får ni gärna höra av er till scf-mejlen!

Projektet är en del av ett samlat initiativ från RF gällande rörelsesatsning i skolan.


Vi säger välkomna till Lunds Akademiska Cheerleadingförening

Lunds Akademiska Cheerleadingförening. Föreningen vänder sig till studenter på Lunds universitet med inriktning att visa upp sig och tävla på olika Universitets events och tävlingar.

Vi hälsar föreningen välkomna till vårt förbund.


Föreningsordlista

Balansrapport

En del av den ekonomiska rapport som styrelsen lämnar är en balansrapport. Den ska i korthet beskriva det ekonomiska läget vid verksamhetsårets början och dess slut. Den ska också ge en tydlig översyn på vad som är skillnaden mellan dessa två tidpunkter. Det vill säga hur mycket finns på bankkonto, handkassa och övriga tillgångar och skulder som föreningen har.

Justerare

Vid varje möte väljer styrelsen en eller två justerare. En justerares uppgift är att kontrollera att mötesprotokollet är korrekt och stämmer överens med vad som sades och beslutades på mötet. Ett protokoll är inte giltigt om det inte är justerat. Idag kan ett protokoll justeras och signeras genom en fysisk signatur på ett papper men det kan även ske digitalt via olika metoder. Oftast väljer med en justerar per möte men det förekommer även att man väljer en eller flera fasta justerare. 

Omedelbar justering

När ett beslut i en fråga har av betydelse att det ska gälla omgående och omedelbart från när beslutet är fattat så brukar man i samband med beslutet även förklara punkten som omedelbart justerad. Detta är för att det inte är möjligt eller lämpligt att invänta justering av protokoll/stadgar eller annat dokument som påverkas. 

Revisionsberättelse

Efter att revisorn/revisorerna har gjort sin revison och tittat igenom bokföring och granskat den ekonomiska förvaltningen och andra handlingar som tex styrelseprotokoll och handlingsplan ska en revisionsberättelse upprättas och skriva där en rekommendation till årsmötet ges om huruvida den avgående styrelsen ska anges ansvarsfrihet. 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!