Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

GÖR INKÖPSPLANERINGEN LÄTTARE

Jag hoppas ni alla haft en bra och produktiv höst så här långt! Och jättekul med så många positiva kommentarer till vårt 160 års jubileum som du kan läsa mer om längre ner. Under de 160 åren har det runnit mycket vatten under broarna och idag har vi många starka partners i vår portfölj. Lägg därtill att tillsammans har vi på Göthes Industribeslag mer än 400 års erfarenhet av lås och beslag. 

Men nu vill jag prata om vår kärna. Och den kan liknas kärnan i en atom.

Ordet atom härstammar från grekiskan och betyder ”odelbar”. Idag vet man att atomer inte är odelbara och att dess inre kärna väger tyngre än elektromolnet som omger kärnan. Göthes Industribeslag är inte odelbart men vi väger tillräckligt tungt för att göra skillnad och är små nog för att påverkas och vara lyhörda.

Vi är också beroende av våra partners. I bilden ovan ser du vad som illustrerar starka partners kring en stark kärna. Syftet är att vara en ”One Stop Shop” inom lås och beslag.

Tänk dig att du går till stormarknad. Där hittar du allt du behöver oavsett om det är från bagaren, mejeriet, slaktaren eller fiskaren. Stormarknaden sparar tid och resurser liksom vi i vår roll som ”One Stop Shop”.

Ovan ser du 51 stycken partners logotyper. Dessa partners kan vi utan och innan, vad de erbjuder och hur deras produktsortiment kan hjälpa just dig. Du får med andra ord just det du behöver oavsett typ av beslagslösning. Du sparar tid, resurser, pappersexercis samt bidrar till mindre miljöpåverkan iom samlade leveranser. I förlängningen också en mindre totalkostnad tillika säkra leveranser.

Till detta erbjuder vi serviceinriktade och kunniga medarbetare för att hjälpa just dig i ditt projekt. Kort och gott: "One Stop Shop". 

Tack för att du läser Up to date.

Med vänliga hälsningar

Patrik Östlund

PS. Göthes har en annonsbilaga i tidningen byggaren nr 7. Tryck nedan på länken och kom till annonsbilagan lås & beslag. Där kan du läsa om vårt intressebolag Beslaget samt vår leverantör av pivotgångjärn FritsJurgen.

SS-EN 16005 - Maskindrivna dörrar – Säkerhet vid användande – Krav och provning

Visste du att maskindirektivet gäller för maskindrivna dörrar?

SEM Groups medlemmar som är leverantörer av dörrautomatik till maskindrivna dörrar vet det och ser behovet av att informera om detta. Därför håller vi tillsammans på att ta fram en gemensam information om tillämpningen av SS-EN 16005.

Standarden SS-EN 16005 ger vägledning att göra det som krävs och omfattar säkerhet vid användande av maskindrivna dörrar och specificerar krav rörande metoder för konstruktion och provning av inner- och ytterdörrar för persontrafik.

Du som projekterar maskindrivna dörrar måste känna till och förstå hur föreskrifter och förordningar hänger ihop och hur SS-EN 16005 ska tillämpas. Hänsyn ska bland annat tas till att alla väsentliga risker, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser som kan beröra de maskindrivna dörrarna när de används på avsett sätt. Även förhållanden med felaktig användning som rimligtvis kan förutses omfattas.

Är du installatör och installerar dörrautomatik måste du på motsvarande sätt ta hänsyn alla väsentliga risker, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser som kan beröra de maskindrivna dörrarna när de används på avsett sätt. Det gäller även under förhållanden med felaktig användning som rimligtvis kan förutses. Allt enligt Maskindirektivet.

Som installatör är det självklart att följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av drivsystemet och dörren.

Som maskintillverkare måste du följa en viss procedur innan maskinen tas i drift. Tillverkare av maskinen ska i första hand och så långt det är möjligt undanröja eller minimera riskerna. Tillverkaren ska också vidta nödvändiga skyddsåtgärder för sådana risker som inte kan undanröjas. Tillverkaren måste även beakta hur maskinen ska användas och förutse felaktig användning.

Definitioner från SS-EN 16005, Maskindirektivet 2006/42/EG, AFS 2008:3, AFS 2020:1

Projektör = Arkitekt, Byggherre, Entreprenör, Konstruktör eller Konsult som föreskriver maskindriven dörr eller delar av sådan.

Installatör = Tillverkare av maskin enligt Maskindirektivet 2006/42/EG.

Tillverkare av maskin = Genomför riskbedömning, monterar drivsystem på dörr, CE-märka maskinen.

Maskin = Drivenhet + Dörr + Skyddsanordningar.

Dörrautomatik + Dörr = En maskin enligt Maskindirektivet 2006/42/EG.

Drivenhet/Drivsystem = Delvis fullbordad maskin. I dagligt tal ofta kallad dörrautomatik eller dörröppnare.

Delvis fullbordad maskin = Drivenhet (Dörrautomatik) som är avsedd att installeras på lämplig dörr.

Maskindirektivet 2006/42/EG = Arbetsmiljöverkets AFS 2008:3 grundar sig på EU:s maskindirektiv.

CE-märket = En CE-märkt maskin betyder att tillverkaren intygar att maskinen uppfyller EU:s krav på miljö, hälsa och säkerhet.

Riskbedömning = Riskbedömningen ligger till grund för vilka säkerhetsåtgärder som krävs.

Du hittar ytterligare information via Arbetsmiljöverket på följande länkar:

Källhänvisning: SEM Group


SSF abonnemang!

Sedan snart 20 år har SSF erbjudit olika ämnesinriktade abonnemang där vi samlat SSF normer och svenska standarder (SS-EN) mm för enkel överblick och allt samlat på ett ställe.

I nuläget finns 5 olika abonnemang:

 • Kamerabevakning, CCTV (pärm/digitalt abonnemang)
 • Inbrottslarm (pärm/digitalt abonnemang)
 • Låsanläggningar (pärm/digitalt abonnemang)
 • Inbrottsskydd Mek/El-mek (pärm/digitalt abonnemang)
 • Säkerhetsansvarig – Inbrottsskydd (digitalt abonnemang)

Inför 2022 planerar vi att utöka och förändra vissa av abonnemangen för att ytterligare förenkla för brukaren.

Dagens abonnemang är utformade för att passa alla målgrupper och innehåller ett brett utbud av normer och standarder. Normer och standarder (SS-EN) blir alltmer omfattande och speciellt kostnad för SS-EN ökar. För att fortsatt kunna hålla en rimlig prisnivå samt ett mer riktat innehåll planerar vi nu att dela upp abonnemangen ytterligare.

Ambitionen är att under 2022 ta fram specifika abonnemang för några målgrupper, abonnemang som enbart innehåller de normer samt standarder som är nödvändiga för t.e.x. den behörige ingenjörens certifiering och arbete. Den som fortsatt önskar en bredare överblick av respektive ämnesområde kan fortsatt abonnera på de redan befintliga abonnemangen.

Nya SSF normer och SSF normer under revidering!

 • Ny norm publicerad SSF 1120-1 IoT – Uppkopplade enheter – Krav och provning
 • Revidering i slutfas för SSF 024 och SSF 1066 Nyckelförvaringsenheter och nyckelboxar
 • Revidering i slutfas för produktnormer SSF 1090 – SSF 1096 (ingår i SSF 3522 & SSF 3523)
 • SSF 140 Trådlösa larm under revidering samt namnbyte. Behandlar projektering och installation av larmanläggningar med trådlös kommunikation
 • SSF 1014 under revidering. Inbrottslarmsprodukter krav & provning.
 • Revidering av SSF 130 Inbrottslarmanläggningar snart avslutad
 • SSF 3492 Säkerhetsskåp (för bl.a. vapen- och dokumentförvaring) under revidering och SS 3880 högsäkerhetslås är på väg att bli en SSF norm då SIS drar in denna standard inom kort.

Källhänvisning: Stöldskyddsföreningen

SIMONSWERK TECTUS

SIMONSWERK Tectus är ett dolt gångjärn med öppningsvinkel på 180° och justerbart i 3 dimensioner. Anpassad framförallt för trädörrar. Serien Tectus finns i flera olika varianter och ytbehandlingar och ger dörren ett diskret och stilrent helhetsintryck.

Tectusgångjärnen finns nu att beställa i fler modeller och ytbehandlingar. 

Läs mer i vår e-handel >

DR HAHN 4AT

Dr. Hahn 4AT är ett universalgångjärn av aluminium för stål- och aluminiumdörrar. Monterat dörrblad kan det justeras i 6 olika riktningar. Infästningsmåtten på 4AT är samma som på tidigare modeller Gångjärn (Türband) 3 och 4.

Vi har lagt in monterings- och justeringsfilmer samt ritningar på de flesta modellerna. 
Läs och se mer i vår e-handel >

DR HAHN 60AT

Dr. Hahn 60AT är ett universalgångjärn av aluminium för stål- och aluminiumdörrar. Monterat i dörrblad kan det justeras i 6 olika riktningar. Infästningsmåtten på 60AT är samma som på tidigare modeller Gångjärn (Türband) Serie 60 och 50.

Vi har lagt in monterings- och justeringsfilmer samt ritningar på de flesta modellerna. 
Läs och se mer i vår e-handel >

VINKÖL BREVINKAST

Vinköl har ett isolerat brevinkast i aluminium som passar i metall-, plast- och trädörrar. Brevinkastet består av en vridbar trumma med inkastöppning. För dörrtjocklek 44-92mm. Vinköls brevinkast finns nu att beställa i fler modeller och ytbehandlingar. 

Läs mer i vår e-handel >

Källhänvisning: Göthes Industribeslag E-handel


ROC DESIGN av MANTION

MANTIONS ROC DESIGN utmärker sig på många sätt. 

 • Hjul i polyamid som monteras på kullager
 • Stål i svart finish (andra färger finns tillgängliga på begäran).
 • Komponenter skyddas via ytbehandling
 • Komplett kit med hjul och skena
 • Dämpare inkkluderat i beslagssatsen
 • 6 designade hjul för din skäddarsydda lösning

Kontakta gärna Göthes Industribeslag på 010 - 483 40 25 för mer information. Nedan kan du också se en video om ROC DESIGN

Källhänvisning: Text Göthes Industribeslag, bild MANTION


Säkerhet + Utrymning + dörrautomatik + Brandkrav. Vi har lösningen.

Motorlås med splitfunktion i kombination med elslutbleck och utrymningsbehör − Låskombinationen ger högre säkerhet i dina utrymningsdörrar med dörrautomatik.

Hög säkerhet
STEP 550 Motorlås är ett Inbrottssäkert och pålitligt motorlås. Den tekniskt designade hakregeln är extremt stark, snabb och tål stora påfrestningar. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan. Låset kan placeras i dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven.

Säker utrymning
STEP SplitGo Nödutrymningsbehör − Insidan är försedd med endast ett tryckeshandtag. Utrymning och normal passage sker genom ett och samma trycke som påverkar både hakregel och fallkolv. Beslaget uppfyller kraven i SS-EN 179:2008.

Kombineras smidigt med dörrautomatik
Mekaniskt säkerhetsslutbleck ST9013 för användning tillsammans med elslutbleck STEP 48/98 Preload gör det möjligt att kombinera säkerhet, utrymning och dörrautomatik.

Uppfyller brandkrav
Produkten är brandgodkänd i brandteknisk klass E/EI120.

Du kan också läsa om StepLocks olika motorlås och nödutrymningsbehör i vår E-handel

Källhänvisning: Text och bild StepLock


Athmers klämskydd gör din dörrmiljö säker

Athmers klämskyddssystem eliminerar risken för att oavsiktligt klämma fingrarna mellan dörrblad och karm på fram och baksidan av dörren. Alla produkter från Athmer är provade och certifierade för en miljon cykler.

Källhänvisning: Text Göthes Industribeslag, Bild Athmer


Innerdörrhandtag med kvadratiska rosetter

Vill du ha en modern twist på dina fina innerdörrar? Varför inte ta en av dem tre moderna serierna Dallas, Houston eller Los Angeles av HOPPE med fyrkantiga rosetter.

Finns i följande ytbehandling:

 • aluminium i silver eller rostfritt anodisering
 • mässing i polerad eller satinerad krom

Alla produkter är producerat i Europa  och har 10-års garanti på mekanisk funktion.

Kontakta oss gärna på order@gothes.se eller 010 - 483 40 25 för mer information.

Källhänvisning: Text och bild från HOPPE


Nya Hawa Junior 100

Hawa Junior 100 förenklar konceptet skjutdörrar. Den nyaste medlemen i Hawa Junior familjen, testad miljoner gånger, flyttar trädörrar på upp till 100 kg med en lätt hand.

Alla beslag ligger gömda i skjutdörrsskenan. Det är ett av skälen varför skjutdörrlösningar harmoniserar så väl med nuvarande trend av naturliga materialval och högkvalitativ puristisk inredningsdesign.  

Minimal kraft

Ett innovativt system för mjuk stängning försäkrar öppningsmotstånd på så lite som 22 N. Det kan jämföras med en trehjuling för barn. Med andra ord kan tunga trädörrar stängas och öppnas med minimal kraft.

Egenskaper Hawa Junior 100

 • Ny vikt klass: För trädörrar på upp till 100 kg. Mjukstängningsmekanism på båda sidor, också för till smala dörrar från 800 mm. 
 • Kvick installation samt möjlighet att justera dörren. De flesta delarna är färdigmonterade. 
 • Ny magnetisk mjukstängare med minimalt motstånd på max 22 N. 
 • Integrerad tyst skjutdörrsskena tack vare hjul gjorda av högkvalitativ plast och kullager. 
 • Enkel, minmal design med teknologi osynligt integrerad i skenan. 
 • Testad upp till 100 000 gånger och underhållsfri. Unik prestanda garanti: 15 år för privat användning och 7 år för kommersiell användning. Möter kraven enligt DIN 180402 / 25 N.  

Formani fortsätter satsa på god design

Fomani är ett företag  känt för sin goda  design. Företaget är holländskt och grundades 1989. Formani är ett företag med ett välkänt  starkt intresse för vad goda lås och beslag-  handtag och tillbehör, kan betyda.  Företagets ägare och VD heter Pim Arts. 2009 startade ett samarbete med välkände designern Piet Boon. Företaget inledde därefter samarbete med en rad kända formgivare. Satsningar som gett god utdelning

 - Det är i år 42 år sedan Formani grundades, påpekar Charlene Scheer, ansvarig för företagets information. Formani som en gång var en enkel firma har idag växt till ett världsomspännande företag med försäljning i femtio länder. Företaget har 40 anställda. 

Omedelbar succé

Formani förstod tidigt vikten av god design inom lås och beslag. Handtag ur kollektionen ONE var första beviset på detta. Formgivare var den i Holland välkände designern Piet Boon. Succén var närmast omedelbart ett faktum när kollektionen ONE lanserades. ONE har därefter alltid sålt bra på Formanis många marknader. Till ONE serien >

Formanis goda design har inneburit en rad priser. Under 2013 erhöll företaget det internationellt prestigeladdade priset  Red Dot Design Award.

FOLD av Tord Boontje

FOLD hette märket som belönades. Mannen bakom samlingen var designern Tord Boontje. Juryn påpekade att  FOLD var ett mycket tekniskt innovativt handtag.

Till FOLD serien >

Ribbon av Bob Manders

2015 var det dags igen för ett annat prestigefullt pris. Iconic Award product winner. Denna gång belönades  samlingen Ribbon. Designern hette Bob Manders.

Till Ribbon serien >

Nour av Edvard van Vliet

Samma år fick Formani en annan fin utmärkelse. German Design award Special Mention. Märket som uppmärksammades  var Nour. Edward van Vliet var designern. I juryns motivering stod det om Nour som något nytt och unikt inom lås och beslag.

Till Nour serien >

Företaget Formani har därefter regelbundet belönats för sin design. Märken som uppmärksammats har varit BOSCO, Tense, INC, ARCEclipse och CONE.  Välkända produkter från Formani för varje vetgirig hantverkare och konsument.

Formigvare som anlitats har varit förutom  Piet Boon, Bob Manders  och Edward van Vliet också sådana som Lazaro Rosa-Violan, Osiris Hertman och David Rockwell. Alla välkända designers i Europa inom lås och beslag.

Formanis stora marknader är Nederländerna, USA, Spanien, Italien och Skandinavien.

-Vi gick in på svenska marknaden 2019 via Göthes Industribeslag, berättar Charlene Scheer.  Vi säljer dörrhandtag och tillbehör  i Sverige som är funktionella och snygga.

Källhänvisning: Bild Formani, text Staffan Ringskog

Livionkey - Smidig Nyckelautomat dygnet runt!

Livions distansstyrda nyckelautomat hjälper kunder att hämta och returnera nycklar eller komma in i den dörr DU bestämt. Tillträde sker utifrån den tidsperiod DU gjort upp med kunden. Enkelheten att använda och administrera utmärker Livionsprodukter.

Läs mer här om Livions nyckelautomater

Källhänvisning: Göthes Säkerhet

De senaste verktygen och lösningarna för skärande bearbetning är här

Utforska fördelarna med den nya högmatningsfräsen CoroMill® MH20 och våra andra nya lösningar som t.ex. CoroCut® QI – ett verktyg som har optimerats för spårsvarvning i mindre diametrar. Bland nyheterna finns även den innovativa OptiThreading™-metoden, nya mikroborr samt flera nya sorter för stålsvarvning och bearbetning av varmhållfasta superlegeringar.

Källhänvisning: Text och bild från Sandvik Coromant

Nu kan du välja "Hämtas i Falun"

Sedan en kort tid tillbaka finns den funktionen / valmöjligheten på plats. Du klickar bara i hämtas i Falun och dina varor ligger klara för upphämtning. 

-Det är en efterfrågad funktion av kunder i närområdet som använder e-handeln men samtidigt vill ha valmöjligheten att stanna till vid oss och hämta upp varorna, säger E-handelsansvarige Nils Danielsson.

När kan jag hämta min order? Våra avhämtningstider är mellan kl. 07.30 - 16.00 med lunchstängt kl. 12.00 - 13.00. Det går att beställa fram till kl. 14.00 för avhämtning samma dag. Din order måste registreras minst en timme före avhämtning. Är det extra bråttom? Ring gärna in till någon av våra innesäljare för snabbare hantering på telefonnumer 010 - 483 40 25

ÅTTA SNABBA MED INKÖP OCH PLANERING

Jan Östlund, 64 år

Roll: MA ansvarig

Familj: Gift

Bor: Bekvämt

Bakgrund: Dåtid

Fritidsintressen: Njuta Favoritsport & lag: Ishockey/Fotboll - LIF&IFK G   Oanad talang: Vet ej    Äter & dricker helst: Gott  Livsmotto: Fuck stroke    Favoritpryl: Åkgräsklipparen  Tre goda egenskaper: Har nog inga   Drömresa: Darjeling och njuta av livet 

Helena Andersson, 55 år

Roll: Inköp

Familj: Sambo Kent samt två döttrar Nicolina 22 år och Linnea 19 år

Bor: Sågmyra

Bakgrund: Från Rättvik, efter gymnasiet mellanlandade jag som barn flicka i Upper MontCalir, New Jersey 1 år, samt Lindvallen Sälen en säsong innan jag hamnade på Göthes.
Här började jag  i växeln sedan låsverkstan som ordermottagare/administratör, ekonomin med kundreskontran/registervård samt nu sen några år med inköp.

Fritidsintressen: Mår som bäst när jag får röra på mig ex längdskidor, slalom, kajak, cykel, löpning, långfärdsskridskor, träning i allmänhet.  Favoritsport & lag: Hockey Leksand  Oanad talang: Kan svinga ett slagträ fd Softbollspelare, samt spelat klarinett o saxofon.  Äter & dricker helst: Försöker äta mer hälsosamt o minska på kött men fullkomligt älskar  Pulled pork/chicken o bubbelvatten.   Livsmotto:  Det finns en lösning på det mesta bara viljan finns där.   Favoritpryl: Kajak   Tre goda egenskaper:  Lojal, hjälpsam o ödmjuk.   Drömresa: Att nån gång få se någon utav dessa historiska platser Kinesiska muren / Machu Picchu / Pyramiderna hade vart stort

Bo Löfgren, 58 år

Roll: Inköps- & Avtalsansvarig

Familj: Sambo och två barn, 21 och 19 år

Bor: Toftbyn, norr om Falun

Bakgrund: Gymnasieskola som TV reparatör (vem reparerade en TV efter 1983?)

Fritidsintressen: Gamla bilar.   Favoritsport & lag: Motorsport (men bara som åskådare).   Oanad talang: Kan svetsa med gassvets.   Äter & dricker helst: Husmanskost med en god öl till.   Livsmotto: Allt går att fixa bara man vill.   Favoritpryl: DeSoto 1946   Tre goda egenskaper: Snäll, lojal och plikttrogen.   Drömresa: Skottland runt  veteranbil, med trevliga stopp på vägen.


Göthes 160 år - Med kunskap om vår historia bygger vi vår framtid!

Den 25:e november år 1861 slog en stolt falubo vid namn Jean Abraham Göthe upp dörrarna till sin lilla järnhandel på Slaggatan i gruvstaden Falun. Med hårt arbete och stor omsorg om kunderna växte rörelsen genom åren, och idag är Göthes Industribeslag AB, som är ett bolag i J.A.Göthes koncernen en av Sveriges ledande OEM grossister på lås och beslag.

Snart 160 år efter att Jean Abraham Göthe grundade sitt företag är vi stolta att kunna föra hans traditioner vidare och vi arbetar fortfarande efter Jean Abrahams devis:

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och tillsammans kan vi göra mycket ”

Göthes  Industribeslag AB – en partner att lita på allt sedan 1861!


Save the date!

Den 16 februari 2022 är det, efter covid uppehåll, äntligen dags för ON OFF ICE igen. Tidigare har eventet hetat ON ICE. Denna gång, med alla aktiviteter bredvid isen inplanerade, har vi valt att inkludera ordet OFF. Skarp inbjudan kommer snart.


Nu är det Movember och dags att belysa den dödligaste sjukdomen bland män, prostatacancer!

Göthes mustaschkampanj syftar till att öka medvetenheten om prostatacancer och uppmuntrar män att TITTA, PRATA och AGERA – "Det är häpnadsväckande att veta att en man var tredje timme dör som en direkt följd av prostatacancer. Vi talar om att tusentals män mister livet varje år när prostatacancer kan behandlas och botas om den upptäcks tidigt.”


Vi arbetar efter gällande GDPR bestämmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


Följ oss på Social Media

facebooklinkedininstagramyoutubepinterest

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!