Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev oktober 2021


Händer i branschen

26 oktober
KrügerVeolia anordnar ett webbinarium om: 
Recalcitrant Contamination: Challenges, Pitfalls and Learnings from 20 High-temperature Projects.

27 oktober
Chalmers genomför kurs i SCORE-metodik.

27 oktober
Region Öst anodnar studiebesök vid Häradsuddens avfallsanläggning utanför Norrköping.

16 november
Nätverket Samverkan för Innovation (SFI), som SGU driver på uppdrag av Naturvårdsverket, bjuder in till en digital entreprenörsdag.

17 november
SPT Association och Drivkraft Sverige i samarbete med STOR och Svenska Bensinhandel anordnar tematräff om föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening.

18 november 
Nätverket Region syd anordnar ett studiebesök på BT Kemi.


Kom och tampas i Miljökampen

Du missar väl inte årets miljöfight? Tampas med kollegor i branschen i något annat än tillståndsärenden, upphandlingar och gränsvärden!

Efter Renare marks seminarium Osynliga ”föroreningar” och oförutsedda händelser den 25 november anordnar Renare mark Mälardalen Miljökampen. 

Tävlingen utgörs av en femkamp där ära och berömmelse står på spel! Bilda ett lag om 2-4 personer. Lagen kan bildas inför kampen eller på plats.

Anmälan hittar du här


Ny vägledning - undersökning av avfallets kvalitet och egenskaper

Den nya vägledning syftar till att beskriva hur undersökning av avfall inför återvinning i ett anläggningsändamål bör gå till.

Vägledningen omfattar alla verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken.


Läs vår hemsida och följa oss på sociala medier!

På vår hemsida hittar du kommande evenemang, nyheter mm. 

Följs oss också på social medier! 

linkedininstagramfacebook

Nätverkets första fysiska seminarium på 2 år! Nu i november!

Den 25 november anordnar Nätverket ett fysiskt seminarium med fokus på osynliga "föroreningar" och det oförutsedda!

Efter att inte ha kunnat träffats på snart 2 år, ser vi fram emot att ha ett seminarium där vi äntligen kan ses igen, på riktigt!

Temat för dagen är det oförutsedda - under en heldag diskuterar vi hur olika typer av aktörer påverkas av det oplanerade och okända i arbetet med förorenade områden. Hur säkerställer vi att vi letar efter rätt föroreningar och hur förbereder vi oss på oförutsedda händelser? Vilka utmaningar och svårigheter möts vi av i olika uppdrag och roller när vi möter okända parametrar? Vilken betydelse kan dessa få och hur kalkylerar vi med risker? Vilka processer styr att föroreningar som är okända blir kända samt att risknivåer ändras när det som är okänt blir känt!?

Lyssna till konsulten, entreprenören, beställaren/huvudmannen och avfallsmottagaren mfl. om alla berättar om hur de hanterar osäkerheter, oförutsedda händelser och möjliga okända föroreningar samt vilka olika lösningar man har funnit längs vägen.

Anmälan hittar du här


Call for abstract

Senast den 1 november 2021 vill vi ha ditt förslag till föredrag vid Vårmötet 2022 med temat "På god väg".

Vid Vårmötet gör vi en tillbakablick på branschens utveckling de senaste 20 åren; historiska avtryck, aktuella  frågeställningar och försöker identifiera framtida utmaningar. Det kommer också att finnas en forskningssession i en egen sal. 

Call for abstract hittar du vilka olika ämnesområden som vi efterfrågar!

Skicka in ditt förslag till Nätverkets koordinator


Information till dig som var anmäld till mötet 2020

Om du har var anmäld och betalat ditt deltagande och bokat logi (bokad i samband med anmälan) för Vårmötet 2020, kommer du automatiskt att flyttas över till Vårmötet 2022. En ny uppdaterad bekräftelse kommer att skickas till din angivna e-postadress.

Om du inte möjlighet att delta eller har bytt arbetsgivare går det bra att lämna över deltagandet till annan person inom samma organisation. Namnändring utan kostnad är möjlig t.o.m den 1 december år. Namnändring kan även göras senare men då för en administrativ avgift enligt ordinarie anmälningsregler. Vänligen kontakta Resia Kongress vid ändringar och frågor.


Träffa Lisa Ledskog, första ordföranden och en av eldsjälarna som grundade Nätverket

Vad fick dig intresserad till att vara med och starta Nätverket och vilken var din roll vid den tiden?
Min ”historiska bild” är från det tidigare nätverket Nordsoil. På den sista konferensen hade vi grupparbete med frågan ”Vad är flaskhalsen i marksanering”? En entreprenör sa: ”Det är konsulterna, de förstår ju ingenting!” Jag var själv konsult och hade uppfattningen att konsulterna låg långt framme!  Branschen var i sin linda, spännande och obakad. Det var också litet ödesmättad stämning eftersom Nordsoil skulle upphöra. I det ögonblicket blev behovet av kommunikation mellan olika yrkesroller väldigt tydligt! Vi kom redan då att prata om att bilda ett kommunikationsforum, sen gick det förhållandevis snabbt.

Läs hela artikeln här


Ny SGF-kurs ger dig bättre kunskaper inom statistiska analyser av data för förorenade områden

Behöver du bättre kunskaper i grundläggande statistik i ditt arbete som rör förorenade områden? Nya kunskaper för att t.ex. kunna utföra statistiska analyser på data som du samlat in eller för att förstå hur data skall samlas in för att du skall kunna utföra statistiska analyser? Eller...godare kunskaper för att kunna granska och förstå statistiska analyser som andra har gjort? Det kan vara analyser som beräkning av medelhalt, eller att analysera variationen i medelhalt inom ett område, hur många prover som behövs för att uppnå en viss säkerhet och att uttrycka och förstå osäkerheten i dessa analyser.

Kursen ”Grundläggande statistik inom förorenade områden” 30 november – 1 december 2021 kommer att ge dig en god teoretisk grund och praktiska färdigheter för statistiska analyser av data för förorenade områden.

Länk till kursen.


Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se

REDAKTION: Therese Steinholtz, 0735-01 56 22 therese.steinholtz@empirikon.se
Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande: Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, Johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!