Nya utbildingar i etik 

Nu lanseras två nya digitala utbildningar under rubrikerna Etik - vad är det? och Etik – existentiella och religiösa frågor.  Etik handlar enkelt uttryckt om frågan om vad som är rätt och fel, gott och ont. Meningen med utbildningarna är inte att ge svar på dessa frågor. Här får du istället redskap för hur du själv kan arbeta dig fram till svaren på frågorna om vad som är rätt och fel, gott och ont.

Utbilningarna är avgiftsfria och består av filmade föreläsningar med Daniel Brattgård, senior sjukhuspräst, kombinerat med reflektionsfrågor.

Läs mer och ta del av utbildningarna här!

 

Kerstin Enlund ny direktor för Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen hälsar Kerstin Torkelsson Enlund välkommen som ny direktor för Betaniasiftelsen.

- Jag ser fram emot att få utveckla Betaniastiftelsen vidare och har en stor respekt för stiftelsens värdegrund och verksamhet. Frågor om existentiella dimensioner och existentiellt stöd ligger mig mycket varmt om hjärtat och är av största vikt inom vård och omsorg, säger Kerstin Torkelsson Enlund.

Läs mer här!

 

Palliation ABC - under ombyggnad!

Palliation ABC lanserades i februari 2018 och är nu den största avgiftsfria webbutbildningen i palliativ vård i Sverige. Under 2021 och 2022 uppdateras utbildningen. Det innebär att  Palliation ABC från och med den 1 januari 2022 inte kommer att finnas tillgänglig under en kortare tid. 

En ny och uppdaterad version lanseras våren 2022. Välkommen att gå den nya webbutbildningen då!

 

 
 

Stöd till efterlevande vid suicid

Ta del av vårt material ”Sorgen efter den som inte orkade leva”.  Närståendehäftet, författat av Ullakarin Nyberg, suicidforskare och psykiater, finns både att läsa, beställa eller att lyssna på. Gå vidare till närståendehäftet.

Som komplement till häftet finns också en film med närståendeberättelse där vi får möta fem efterlevande till Hamid som tagit sitt liv.  Regi: Reuben Sallmander. Gå vidare till filmen.

 

 

 
 

På gång!

9 & 10 november - Anhörigriksdagen

Möt oss på digitala Anhörigriksdagen!  Årets tema är  “Anhörig i tiden”. Betaniastiftelsen deltar genom att arrangera samtalet "Sorgen efter den som inte orkade leva – att förstå och stötta närstående efter självmord". Anhörigriksdagen arrangeras av Anhörigas Riksförbund.

Medverkande: Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare, och Björn Eklund, kommunikatör vid SPES – Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd.

Läs mer här!

18 november: Digital utbildning

Lindring bortom boten - Hur stötttar vi barn som närstående?

Denna föreläsning berör barns erfarenheter av att leva med en svårt sjuk förälder eller syskon och hur det är att mista denna familjemedlem.

Medverkande: Anna Patzauer Personne, hälso- och sjukvårdskurator, och Malin Lövgren, docent i palliativ vård.

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

18 november: Mikaelikyrkan, Skärholmen

Att höra till - Seminarium om äldres psykiska hälsa

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till en omfattande ohälsa. Många äldre lider av oro och ängslan. Hur kan vi tvärsektoriellt och tillsammans möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer?

Medverkande: Kerstin Thelander, socionom, och  Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare.

Läs mer och anmäl dig här!

 

 

25 november: Digital utbildning

Undersköterskans roll i palliativ vård

Varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på fördjupad kunskap inom palliativ vård. Eftermiddagen kommer att beröra dessa teman. Vård och omsorg i palliativ vård. Vad är undersköterskans ansvar? Sexualitet och intimitet inom palliativ vård och palliativ vård vid kognitiv sjukdom/demens.

Medverkande: Monica Axelsson, sjuksköterska, Kajsa Båkman, specialistsjuksköterska i demensvård och vårdlärare och Judy Laurin de Casto, specialistsjuksköterska.

Läs mer och anmäl dig här!