Nyhetsbrev med senaste nytt från AllAgeHub. Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

 

En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 
Skärmbild från YRGO:s hemsida

Läs intervjun med Elin som är en av testledarna i Testbädden AllAgeHub.

YRGO (en del av utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad) har på sin hemsida publicerat en intervju med Elin som gått utbildningen “Undersköterska/stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi”. Elin arbetar som aktivitetssamordnare på ett vård- och omsorgsboende, men har nu också fått rollen som testledare i Testbädden AllAgeHub.

Läs mer på YRGO:s hemsida

 
Skärmbild från AllAgeHubs hemsida

AllAgeHub välkomnar 8 nya testledare som ska genomföra tester av välfärdsteknik i vård- och omsorgsverksamheter. I våra 13 kommuner finns nu totalt 19 testledare.

Läs mer i artikeln på vår hemsida

 
Skärmbild från Region Blekinges hemsida

Region Blekinge har i samarbete med intressenter inom pensionärsorganisationer, bibliotek och omsorg tagit fram en guide till några utav mobiltelefonen och surfplattans kn)appfunktioner. 

Läs mer på Region Blekinges hemsida.

 
Skärmbild från hemsidan för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

År 2020 initierades en statlig satsning för att stödja kommunerna att införa välfärdsteknik i äldreomsorgen: Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera överenskommelsen. Nu finns en delredovisning av uppdraget. 

Ladda ner publikationen från myndighetens sida.

 
Skärmbild från Digital Vård & Omsorgs hemsida

Vi vill påminna om hemsidan Digital vård och omsorg, en sida som är en kompass för vård, omsorg och socialtjänst i omställning från analogt och fysiskt till digitalt. På sidan publiceras sammanställningar och erfarenheter, forskning och relevant kunskap.

Besök gärna sidan via denna länk.

 
Skärmbild från GU:s hemsida

Just nu pågår ett forskningsprojekt som syftar till att förbereda för ett större forskningsprojekt i avsikt att utvärdera effekten av SamtalsMattor som beslutsstöd vid behovsbedömning samt planering av äldreomsorgsinsatser för personer med nedsatt kognitiv förmåga.

Läs mer om projektet på Göteborgs universitets hemsida.

 
Skärmbild från Chalmers hemsida

En användarstudie i syfte att undersöka hur hälsa, fysisk utomhusaktivitet och socialisering kan underlättas och förenklas för äldre. Med stöd från samverkansplattformen AllAgeHub har en designlösning tagits fram där målgruppens behov och krav varit i fokus.

Ladda ner examensarbetet hos Chalmers.

 
Skärmbild från Internetdagarnas hemsida

Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv.
Välj att gå en eller två dagar och utforma delar av programmet genom att välja ett temaspår per dag som passar dig och dina intressen bäst. Temaspår i år är bland annat: Sociala medier: nya regler och vägar till effekt, hur digitala beteenden funkar, AI i offentlig sektor och digital kompetens i skolan.

Läs mer på Internetdagarnas hemsida.

 
Skärmbild från anmälningsformuläret

Med temat verksamhetsperspektivet och politiken för framtidens äldreboende, bjuder Linnéuniversitetet, Karolinska institutet och IKANO bostad in till seminarium den 15 november kl. 9.00-11.30.

Anmäl dig här.

 
Skärmbild från konferensens hemsida

Den 10 december kl. 9-15.40 ges konferensen om Digital omställning där både utmaningar och de möjligheter som den offentliga sektorn står inför i sitt digitaliseringsarbete lyfts. Ta del av viktiga erfarenheter från kommuner som ligger i framkant och några av Sveriges främsta experter på området välfärdsteknik.

Läs mer på konferensen hemsida.

 
Skärmbild från Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att bjuda in till en digital nationell samling. Ledande experter och verksamheter kommer under två dagar delge kunskap, metoder och goda exempel för att stärka kommunalt och regionalt funktionshinderspolitiskt arbete.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

 
FacebookLinkedInHome Page

Dela nyhetsbrevet på:
Facebook | LinkedIn | Twitter

AllAgeHub

Ett initiativ av GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur och Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola, Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås

Studieförbundet ABF
Studieförbundet vuxenskolan

Pensionärernas riksorganisation (PRO)
SPF Seniorerna

Funktionsrätt Västra Götaland
LaSSe Brukarstödcenter
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Our Normal

Business region Göteborg
Sahlgrenska Science Park
VGR – Koncernstab Hälso- och sjukvård – Vårdens digitalisering,
DART och AI Sweden
Västkom

Finansiärer

13 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden