Nyhetsbrev 4

26 november 2021 - info om Biosfärområdets förstudie mm,  Nämdö Green Archipelago

 

Studieresa på gång - till
Kosterhavets nationalpark!

Notera i kalendern att NGA:s studieresa till Koster planeras från måndag till onsdag
31 januari - 2 februari 2022. Nu hoppas vi att resan äntligen ska bli av.

Rresan sker med chartrad buss via Mariestad och naturum Victoriahuset för korta stopp innan resan går vidare till Strömstad för en heldag på Koster. Tisdag kväll fortsätter resan mot Småland och Åsnens nationalpark där vi på onsdagen tar del av platsen innan hemfärd.

Foto: Nilla Söderqvist

Intresseanmälan:
till info@greenarchipelago.se

Foto: Zara Arrehed

Studieresan Mariestad

En kort rapport från två-dagarsresan finns att läsa på NGA-sajten via länken här!

Inspelade intervjuer

I programmet ingick flera möten, bland annat med Johanna McTaggart, som var med och startade Vänerskärgårdens Biosfärområde och numera är samordnare för alla biosfärområden i Sverige samt med Sofia Gullbrand, koordinator och projektledare för Biosfärområde Vänerskärgården med Kinekulle.
Se intervjuerna med dem på:
NGA:s YouTube-kanal

 

 

Kommunens
omlandsanalys!

Workshop med
gröna hatten på!

Alla välkomna till Solvik
fredag 3 december kl 14-17

Vi utgår från förslagen vi känner till.
Vad kan vi göra med dem?

Omlandsanalysen!

Under våren och sommaren har vi som bor och har fastigheter i Nämdöskärgården fått mycket fakta om bildandet av en nationalpark här i vårt område.

Christian Pleijel, ledare för workshopen:

"Nu vill vi sätta på oss och er den gröna hatten, som handlar om kreativitet. Vi tänker utgå från de förslag vi känner till och se vad man kan göra av dem. Vi vill vidareutveckla tankar och idéer. Fokus ligger på att hitta vägar framåt, hur vi konkret kan få nytta av nationalparken om den blir av."

På workshopen presenteras femton idéer som deltagarna får komplettera.

  • Vilka är prioriterade?
  • Finns det bra idéer som har glömts bort?
  • Vi vill förtydliga nytta, värde, kostnader, tidplan, finansiering för de bästa idéerna.
  • Vem drar och vem hjälper till?

Vi försöker hinna med flera varv kring idéerna. Man kan alltså vara med och utveckla en idé först, sedan en annan och därefter en tredje. I slutet av dagen hoppas vi att de idéer som är bäst har fått kreativa, konstruktiva förbättringar.

Plats:          Solvik

Datum:      fredag 3 december

Deltagare:  Alla som önskar Nämdös folk och öar en bra framtid. Detta gäller förstås alla som på olika sätt har sitt säte/intresse i Nämdö skärgård.

Anmälan:   Anmäl dig gärna på en tid som passar dig men det är också ”drop-in”.

Förtäring:   Soppa och smörgås kl 15

Dagens tidspass:  

kl 14:00-14:30 / Intro. Var står vi nu? Vilka idéer finns?

kl 14:30-15:00 / Idéförbättringsrunda 1

kl 15:00-15:15 / Soppa och smörgås

kl 15:15-15:45 / Idéförbättringsrunda 2

kl 15:45-16:15 / Idéförbättringsrunda 3

kl  16:15-16:45 / Summering, diskussion

kl 16:45-17:00 / Avslutning

De sex tänkarhattarna:

Metodens styrka är att man arbetar sig igenom en fråga (ett problem, en utmaning) steg för steg:

Steg 1  Vit hatt = Fakta

Steg 2 Gul hatt = Optimism, möjligheter

Steg 3 Svart hatt = Pessimism, risker och försiktighet

Steg 4 Röd hatt = Känslor, värderingar och tyckande

Steg 5 Grön hatt = Kreativitet

Steg 6 Blå hatt = Sammanfattning: Vad blev vår sammanlagda inställning, vad händer nu?

David Hockney: Celia in Green Hat, 1984

 

Omlandsanalysen rapporterar

Rapporter från Omlandsanalysens senaste workshop samt besök av Göteborgs universitet och Havsmiljöinstitutet för omlandets lokalekonomiska analys av Nämdöskärgården på NGA-sajten här!

  • Fältstudierapport 10-12 november
  • Workshop röd hatt 22 oktober

Foto: Nilla Söderqvist

 

Den gröna, kreativa hatten på med Christian Pleijel, projektledare för kommunens omlandsprojekt, som leder workshopen.

Start kl 14.00 i Solviksbistron. Preliminärt deltar också Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen och Oscar Lindeberg, Visit Värmdö.

Under workshopen bjuds vi som deltar på fika och vid 15-tiden serveras en god soppa. Valfri dryck till soppan står man för själv.

  • För deltagarlistan: anmäl er till info@greenarchipelago.se
  • Drop in! Det går också bra att anmäla sig på plats i Solvik.
 

NGA:s bostadsgrupp välkomnar alla intresserade till ett digitalt möte torsdag den 9/12 kl 15.00

Det finns inga färdiga lösningar men vi ska få höra lite om planerna man har på Ornö för att skapa boendemöjligheter. Lolotte Stenbock deltar för att berättar om projektet och vi får möjlighet att fundera på hur vi kan gå vidare på Nämdö.

Alla som på något sätt är intresserad av att bidra till arbetet att skapa förutsättningar för att få till bostäder på Nämdö är varmt välkomna att delta!

Videosamtalslänk via Google Meet: https://meet.google.com/zqq-dbmm-ave
Eller ring: ‪(SE) +46 8 505 455 32‬ Pinkod: ‪467 588 685‬#

 

Nämdö Green Archipelago rekryterar!

Projektidéerna blir fler och fler och NGA växer. NGA kommer därför att söka en eller två projektkoordinatorer (heltid/deltid) för att driva utvecklings-arbete genom samverkan och projekt-utveckling. Som en föraning av ett biosfärkontor.

Är du intresserad av människor och natur i samverkan och vill veta mer om tjänsten? Håll ögonen öppna efter den annons som snart kommer att läggas ut, eller kontakta NGA direkt för mer information!

Foto: Nilla Söderqvist

info@greenarchipelago.se

 

Bli gärna medlem i

Nämdö Green Archipelago

Enligt årsmötesbeslut

Årsmötet 31/1 2021 beslutade att ett personligt medlemsskap kostar 100 kr per år = 1 röst på årsmötet. För en förening, ett företag eller annan organisation kostar det 200 kr per år och då har man max 2 rösträtter (förutsatt att minst två personer från organisationen deltar på stämman).

För att få nyhetsbrev fortsättningsvis behöver man inte vara medlem. Alla är också välkomna att delta på årsmötet men endast de som betalat medlemsskap har rösträtt.

Betala nu och bli medlem 2021/2022

Enskilda medlemmar betalar 100 kr direkt till föreningens bankgiro: 5659-6554
Uppge namn och mejladress.

Företag och föreningar betalar 200 kr mot faktura. Kontakta kassören på  info@greenarchipelago.se för ansökan om medlemsskap. Uppge namn på organisationen samt organisations-nummer och mejladresser till kontaktpersonerna.

 

 Länsstyrelsen informerar om nationalparken på instagram

På instagram kommunicerar Länstyrelsen med foton och förklarande texter.

Den variationsrika skärgården öster om Nämdö är i princip oexploaterad. Här pågår ett arbete med att bilda en nationalpark -över och under ytan. Följ arbetet med detta på instagramkontot: Nämdöskärgården

Ett exempel är inlägget nedan där Länsstyrelsen svarar på en fråga:

"I veckan fick vi en fråga om när regeringen väntas fatta beslut om att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Vår bedömning är att ett sådant beslut fattas under försommaren 2025. Innan dess, i slutet av 2023, planerar vi att skicka ut ett förslag till nationalpark på remiss. Remissen kommer även att innehålla vilka föreskrifter som föreslås gälla och ett förslag till skötselplan. Alla som vill kan då lämna synpunkter på förslaget. När de inkomna synpunkterna är hanterade skickar Naturvårdsverket in det slutliga förslaget till regeringen. Enligt vår tidplan sker det under hösten 2024. Därefter ska regeringen hantera och riksdagen behandla ärendet."

 

 

Viktiga datum!

 

Fredag 26/11 / Julbuffé i Solvik kl 16-18 (fullbokat)

Lördag 27/11 / Julbuffé i Solvik kl 13-15 (fåtal platser kvar) Boka här!

Lördag 27/11 / Adventsgudstjänst med Nämdökören kl 15-16 i Nämdö kyrka

Tisdag 29/11 / Webbinarium kl 13-15.30 Under ytan i Stockholms skärgård, SU

Torsdag 2/12 / NGA styrelsemöte kl 14-16, digitalt

Torsdag 2/12 / NGA:s skolgrupp möte kl 19, digitalt

Fredag 3/12 / Workshop i Solvik kl 14-17, med göna hatten på

Onsdag 8/12 / Träff kl 10-16 med besöksnäringen i Solvik, Oscar Lindeberg Visit Värmdö

Onsdag 8/12 / NGA m fl träffar projektgruppen för Nationalparksbildandet, Nämdö skola

Torsdag 9/12 / Värmdö skärgårdsråd, digitalt

Torsdag 9/12 / NGA:s bostadsgrupp, öppet möte för alla intresserade kl 15, digitalt

Fredag 10/12 / Läkarbåten till Sands brygga. Tidsbokning!

Lördag 11/12 / Julöppet på Östanviks gård kl 11-14

Lördag 11/12 / Julkonsert med Nämdö- och Möjakören kl 15-16 i Nämdö kyrka

Måndag 13/12 / Start för Waxholmsbolagets vintertidtabell

Torsdag 16/12 / NGA projektmöte förstudien Biosfärområde kl 10-12, digitalt

Fredag 17/12 / Covid-vaccinering III för 65+, Läkarbåten Sands brygga. Tidsbokning!

Lördag 25/12 / Julotta i Nämdö kyrka kl 07.00

Fredag 31/12 / Nyårsbön i Nämdö kyrka kl 13.00

Måndag-onsdag 31/1 - 2/2 / Studieresa med buss till Kosterhavets Nationalpark m fl platser

Februari 2022 / Årsmöte Nämdö Hembygdsförening

Mars 2022 / Årsmöte Nämdö Green Archipelago

 

Kontaktuppgifter

Nämdö Green Archipelago

Styrelsen 2021

Lotten Hjelm, ordförande / bostäder

Helena Strömberg (SLU), projektledare förstudien

Elin Dahlgren (SLU), forskningsutlysningar / besöks-gruppen

Malcolm Dixelius, dokumentera förstudien / kommunikation

Yngve Hässler, miljö- och energigruppen

Nilla Söderqvist, sekreterare / ö-skolor

Urban Gunnarsson, adj. kassör

Revisorer 2021

Karin Bergsman, ordinarie
David Heeroma, suppleant

Valberedning 2021

Inger Erikson, sammankallande
Karin Heeroma, Stina Molander

Foto: Lotten Hjelm

Styrgrupp 2021

Styrelsen NGA
Yvonne Blombäck, kust- och skärgårdssamordnare WWF

Julpyntat i Solvik, foto: Nämdö Solvik

Foto: Nilla Söderqvist

Vilka gör vad och varför?

Förstudie Biosfärområde

Föreningen Nämdö Green Archipelago har ett uppdrag att - förutom starta olika utvecklingsprojekt - undersöka hur och om Nämdöskärgården kan godkännas som biosfärkandidat av Unesco. För detta krävs ett underlag i form av en förstudie som ska ta med alla aspekter av vad ett biosfärområde kan betyda för en livskraftig och samtidigt hållbar skärgård.

Kontaktpersoner:
Se NGA:s styrelse m fl

Nämdöskärgårdens Nationalpark

Beslut om nya nationalparker i Sverige fattas av Naturvårdsverket
som i samarbete med Länsstyrelsen därefter leder arbetet med natur-inventeringar och hur områdets känsliga och unika natur värnas och samtidigt görs tillgänglig i rekreations-syfte.

Omlandsprojektet

Omlandsprojektet drivs av Värmdö kommun med stöd av Länsstyrelsen Stockholm och har i uppdrag att analysera Nationalparkens omland. Påverkan och möjligheter för boende och företagare i Nämdöskärgården.

Kontaktpersoner:
Christian Pleijel, Pelago, projektledare

Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen, bitr projektledare

Oscar Lindeberg, Visit Värmdö, besöksnäringsfrågor

Cecilia Soler, Göteborgs universitet, Lokalekonomisk analys

Madeleine Prutzer, Havmiljöinstitutet

Nätverk

Nämdö Hembygdsförening
www.namdohbf.se

Nämdöskärgårdens Företagarförening Hemsida här!

FacebookInstagramYouTube

Visa online |  Du får det här nyhetsbrevet för att du är medlem i NGA eller för att vi tror att du är intresserad av utvecklingen i Nämdö skärgård. Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från oss, klicka här!