Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 27 2021


Hej på er

Inträde i RF har verkligen gett så många möjligheter till utbildning och fortbildning. Det är enormt roligt att varje vecka kunna erbjuda er olika möjligheter till utbildning och nu när många tillfällen även är digitala blir möjligheterna ännu större. 

En fråga som alltid är aktuell är hur vi skapar goda prestationsmiljöer för våra aktiva. Idag hittar ni information och en inbjudan från RF-SISU Sörmland till ett Tränarforum den 18 november. Många väldigt intressanta talare så jag hoppas ni kan sprida detta vidare bland era tränare i föreningen.

Förra veckan tipsade jag om Stadium tränarstipendium. Tyvärr verkade länken inte fungera så vi gör ett nytt försök denna vecka. 

Jag har även fått in en rapport från Malmö Allstar Cheer om en satsning som de är med på. Initiativtagare är RF-SISU Skåne och satsningen heter Samsyn Malmö. 

Jag skickar även med information om en artikel om styrketräning för barn från Centrum för Idrottsforskning, samt fortsätter med min lilla ordlista över föreningsord som kan vara svåra att veta vad de betyder.

Tveka inte att mejla in om ni har något ord ni undrar över så tar vi upp det också. Där är kanske fler än du som undrat över det! 

Jag önskar er alla en fin fortsatt vecka!

High Five på er alla

Kia

Er Föreningskonsulent


Hur skapar vi goda prestationsmiljöer?

Ett tränarforum du inte vill missa!

Under denna kväll vill vi lyfta samtalet om positiva idrottsmiljöer, ledarskap och med idrottarens individuella utveckling i fokus. Tack vare våra fyra paneldeltagare får vi ta del av berättelser, forskning, erfarenhet och kunskap som förhoppningsvis ökar intresset för hur olika aspekter av idrottsmiljön och idrottaren samverkar och påverkar utfallet av vår verksamhet.

Den 18 november lyfter vi samtalet om positiva idrottsmiljöer, ledarskap och med idrottarens individuella utveckling i fokus. Tillsammans med våra fyra föreläsare får vi ta del av berättelser, forskning, erfarenhet och kunskap som förhoppningsvis ökar intresset för hur olika aspekter av idrottsmiljön och idrottaren samverkar och påverkar utfallet av vår verksamhet. Delta på det sätt som passar dig bäst, antingen på plats i Munktell Science Park i Eskilstuna eller digitalt! Evenemanget är kostnadsfritt!

Kvällens föreläsningar: 

VILKA FAKTORER SKAPAR EN GOD MILJÖ?

PG Fahlström, forskare vid Linnéuniversitetet

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL TRÄNING OCH TÄVLING

Pär Berg, chefstränare Malmö Kappsimningsklubb, simhopp

RELATIONEN TILL MIN EGEN PRESTATION

William Broman, FD Elitgymnast, Hammarbygymnasterna

HITTA SIN EGEN VÄG I TRÄNING OCH TÄVLING

Marlene Falck, RF-SISU Sörmland

Vi avslutar med ett panelsamtal med de fyra föreläsarna där det finns plats för frågor och inspel från publiken.


Tack tränarna

Aldrig någonsin har tränaryrket varit så viktigt som det är idag. Utan tränare skulle stillasittandet bland barn och unga öka ytterligare. Utan tränare skulle föreningslivet knappt finnas. Utan tränare skulle svensk idrott inte vara vad den är idag. Så tack tränarna för allt ni gör för idrotten i Sverige, nu vill vi på Stadium ge tillbaka till er. 

Har du en tränare som du vill tacka för år av slit och outtröttligt engagemang? Nominera personen till vårt tränarstipendium. Tre stipendiater kommer att utses, och  vinner 50 000 kronor var. Ett ekonomiskt stöd som gör det möjligt för hen att göra föreningens verksamhet ännu bättre.


Samsyn inom idrotten i Malmöstad

Malmö Allstar Cheer var på onsdagskvällen på sin andra träff i en satsning som RF-SISU valt att kalla Samsyn Malmö.

Bakom initiativet till denna satsning står RF-SISU Skåne som bjudit in utvalda föreningar till träffar där den gemensam nämnaren och ämnena som diskuteras varit varför medlemmar slutar eller inte fortsätter i idrotten. 

.  

Under träffarna har man diskuterat hur en samverkan mellan olika föreningar i området skulle kunna se ut samt hur man skulle kunna hjälpas åt i frågor som anläggningsfrågor och utvecklingsfrågor. 

Inbjudna föreningar är IFK Malmö handboll, HK Malmö, FC Rosengård, Malmö klätterklubb, Afghanska ungdoms kultur och idrottsförening och Malmö Allstar Cheer. 

Många erfarenheter har bytts under träffarna och man har fått insikter om sin egen sport men även om hur andra sporter tänker och agerar kring barn och ungdomsfrågor säger Elin Weikert, föreningsutvecklare i Malmö Allstar Cheer, som deltagit på dessa träffar tillsammans med föreningens ordförande Joel Laguna. 

Gruppen kommer fortsättas träffas och nu är grunden lagd för föreningarna att ta egna initiativ till fortsatt samarbete. Alla är överres om att det är värdefullt för föreningarnas egna utvecklingar att träffa andra och just få en samsyn på idrotten. Handboll, fotboll, klättring, vollyboll eller cheerleading, vi vill ju att ungdomarna och barnen ska idrotta avslutar Elin.


Det viktigaste du behöver veta om styrketräning för barn

Styrketräning för barn har länge varit ett omdebatterat område. Forskning visar dock att åldersanpassad styrketräning inte bara är ofarligt utan viktigt för barn- och ungas hälsa, samt deras fysiska, psykiska och idrottsliga utveckling.

En hel del intressant forskning har gjorts inom området barn och styrketräning de senaste dryga decenniet. Avsikten med den här artikeln är att klarlägga de framsteg som har gjorts samt belysa det nuvarande evidensläget inom området. Artikeln ger också konkreta exempel på hur säker och rolig styrketräning för barn kan läggas upp och genomföras.


Föreningsordlista

 Ajournering, att ajournera

En ajournering av ett möte innebär att mötet tillfälligt avbryts för att senare återupptas. Ordet kommer från franskans ajourner som betyder skjuta upp. En ajournering kan göras för att ta en kort paus eller användas för att lösa problem som uppstått under mötets gång. Man kan också ajournera för en längre paus som ett måltidsavbrott men även för att återuppta mötet en annan dag.

Bifall

Ett bifall innebär att man säger ja till och godkänner ett förslag. Det kan vara ett yrkande, en motion eller ett förslag om att ajournera sig och ta en paus. Motsatsen kallas för avslag. 

Konstituera, konstituering

Efter ett årsmöte har styrelsen i uppdrag att ha ett möte där man konstituerar sig. Där man beslutar om saker som det inte beslutades om på årsmötet. Det kan vara vem som ska vara sekreterare, vice ordförande och kassör. Det kan också vara med som får teckna föreningen osv. 

Stadgar

Ett dokument som fastställer formerna och regelverket för en förening och dess verksamhet. Föreningens motsvarighet till lagar kan man säga. 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!