Välkommen att delta i ett hybridmöte om mötesplatser för framtidsdialog!

20 oktober 2021 kl 13.30-16.00

Hur kan vi möjliggöra mötesplatser för framtidsdialog?!

Hur kan vi med dialogplattformar och demokratifestivaler stödja, samskapa och stärka demokratin och det öppna samtalet?

Vi vill bjuda in dig till ett hybridmöte där alla är delaktiga i både agenda och samtal - formen kallas Open Space. 

Form: Mötet sker i Zoom (digitalt möte) och det finns möjlighet att även vara med fysiskt när vi sänder från Visby. Dokumentation och arbete sker i Miro (digital anslagstavla).

Arbetssätt: Med en mix av nytt och beprövat med nyfikenhet på möjlighet hitta förhållningsätt, arbetssätt och verktyg för tiden vi står i och framtiden vi vill skapa. Lyfta verktyg och modeller för komplexitet med digitalt stöd.

Syfte och önskad effekt: Ta ner trösklar, höja blicken, se djupet, omfamna komplexiteten

Nyckelbegrepp: Demokrati, action/handling, dialog, resonans, inspiration, relevant, banbrytande, inkluderande, nyfiken, win-win-win, helhetsskapande, resurseffektivt/hållbart

Målgrupper: De som arrangerar olika samskapande i eller under Almedalsveckan, såsom arenor/hubbar/event/mässor samt arrangörer av demokratifestivaler i Norden.

Anmälan: Anmäl dig genom att klicka på länken nedan. Är det fler än du som ska vara med, skriv in namnen på de som ska medverka. Om de är med digitalt behöver vi även deras e-postadresser.


Digitalt möte

Vi träffas digitalt via zoom. Länk och instruktioner skickas ut dagarna innan till den e-postadress du anger när du anmäler dig.

Fysiskt möte

Vill du hellre medverka på plats så är vi i Donnerska huset med ingång från Donnersplats.
Fika finns!

Gratis att delta

Det kostar inget att delta. Dela gärna inbjudan med fler!


Vi som bjuder in är...

Mötet anordnas av en grupp engagerade personer med Almedalsveckan som gemensamt nav. 

Grundidén står inspiratören och författaren Stellan Nordahl för. Stellan är en av initiativtagarna till Ship of a New Story.