Nyhetsbrev med senaste nytt från Näringslivskontoret i Mark.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hej du företagare i Marks kommun!

Välkommen att ta del av nyhetsbrev från näringslivskontoret. Här berättar vi om händelser med betydelse för dig i näringslivet under månaden som har gått och dagarna som kommer.

Tipsa oss gärna på uppslag och infallsvinklar för nyhetsbrevet så att vi kan informera varandra om näringslivsutvecklingen i kommunen.Inpasseringssystem vid återvinningscentralen i Skene Skog

Som tidigare informerats ska ett inpasseringssystem införas vid återvinningscentralen och företag kommer att behöva ett inpasseringskort (se nyhetsbrev mars 2021). På grund av uteblivna anbud, genomfördes en ny upphandling i somras och avtal har tecknats med en leverantör. Inpasseringssystemet bedöms preliminärt tas i drift i december.

Har ni som företag behov av att komma in och lämna avfall på återvinningscentralen när systemet tagits i drift, behöver ni ansöka om ett inpasseringskort. Läs mer genom denna länk.


1 januari 2022 införs miljösanktionsavgift vid utebliven rapportering av farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärptes kraven nationellt år 2020 genom att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister.

Miljöenheten vill nu uppmärksamma er om att från och med den 1 januari 2022 kommer det dessutom införas en miljösanktionsavgift på 5000 kr om man inte rapporterat in uppgifter av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. För att undvika sanktionsavgift är det viktigt att företagare som saknar rutiner för rapporteringen så snart som möjligt inför detta i verksamheten.

Vad är farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Det kan handla om exempelvis kemikalier, lysrör, lösningsmedel, batterier och växtskyddsmedel.

Miljöenheten har publicerat mer information om rapporteringsskyldigheten på kommunens webbplats. Vi rekommenderar också att du går till naturvårdsverkets sida med frågor och svar om farligt avfall. Där kan du ställa frågor om rapporteringen direkt till Naturvårdsverket.


Fler företag genom NyföretagarCentrum Mark

Den 14 september förra året invigdes NyföretagarCentrum Mark. Sedan dess har 26 aktiebolag och 31 enskilda näringsverksamheter startars genom NyföretagarCentrum Mark. 

Personer som funderar på att starta företag kan få kostandsfri rådgivning och vägledning genom NyföretagarCentrum Mark.

Verksamheten finansieras av näringslivet lokalt tillsammans med Marks kommun. 

Mer information om NyföretagarCentrum Mark finns att ta del av genom denna länk


Får vi besöka er digitalt?

Dialogen med er företagare är viktig, eftersom ni är betydelsefulla för både tillväxten och attraktionskraften i vår kommun.

Det är fantastiskt att besöka er - stora och små företag, nya och etablerade och inom olika branscher i hela vår kommun.

Boka ditt företagsbesök

Pandemin gör det svårt att göra företagsbesök fysiskt. Näringslivskontoret vill därför gärna träffa er digitalt. Anmäl dig via länken och föreslå ett datum som passar dig.


Karttjänst för samhällsutveckling

Det händer mycket i kommunen nu gällande samhällsutvecklingsarbeten.
För att göra dessa mer överblickbara och enklare att ta till sig, har vi nu utvecklat en karttjänst.

Genom karttjänsten kan du som är intresserad, ta del av information om gällande detaljplaner och översiktliga planeringsdokument, pågående planeringsarbeten och även hitta information om exempelvis lediga tomter. 

Du hittar karttjänsten genom att klicka här: Karttjänst


Fokus Boråsregionen

Nu kan du anmäla dig!

Varmt välkommen till en dag att samlas för vårt gemensamma arbete med att skapa en hållbar regional utveckling in Sjuhärad.

Målgrupper för dagen är politiker, kommunala tjänstepersoner, näringsliv och andra aktörer som bidrar till vår regionala utveckling.

NÄR: 10 november 2021, 09.30-16.00
VAR: Pulsen konferens, Borås

Ta gärna del av programmet genom denna länk

Anmälan görs genom denna länk senast den 2 november. 


E-tjänster i Marks kommun

Gör det online - det går snabbare, är enklare och mer bekvämt.
Våra blanketter och e-tjänster når du dygnet runt så du kan få tag på information och utföra dina ärenden när du vill.

Nedan listas ett urval av kommunens E-tjänster:

Ta del av hela kommunens utbud av E-tjänster här.


Kickstart hållbarhet – online

Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen. Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan kan göras lång.

Kickstart Hållbarhet avser att på ett konkret och jordnära sätt peka på möjligheter och metoder för att ta kliv i omställningen till hållbar verksamhet och tillvarata de affärsmöjligheter som ett hållbarhetsarbete kan föra med sig.

  • Målgruppen är tillverkande industri som vill komma igång eller precis startat sitt hållbarhetsarbete .
  • 2 halvdagar digitalt i grupp + 4 h individuell tid /coachning
  • Startar 26 januari 2022

Plats: Kickstart kommer att vara både digitalt
Målgrupp: Alla industriföretag intresserade av hållbar utveckling.
Tid:

Kontaktperson: Ida Stangnes, 
ida.stangnes@iucvast.se,
0706-87 77 17

Anmäl dig här!


Företagsregister på mark.se

I Marks kommun finns många fantastiska företag. På mark.se finns ett företagsregister som täcker de företag som är verksamma i kommunen. 

Företagsregistret är ett redskap för att underlätta kontakter och samarbeten inom det lokala näringslivet. Företagsregistret finns på denna länk.


Engagera dig i näringslivsrådet

Visste du att det finns ett näringslivsråd i Marks kommun? Målet för rådets arbete är att Marks kommun ska ha ett näringslivsklimat i toppklass.

Näringslivsrådet ska bestå av representanter från olika branscher och vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet. Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har en rådgivande roll. För mer information om rådet, läs mer här.

Är du intresserad av att engagera dig i näringslivsrådets arbete? I så fall är du välkommen att höra av dig till oss på näringslivskontoret, naringslivskontoret@mark.se.


Näringslivskontoret finns för dig

Alla nya och befintliga verksamheter ska se Mark som den självklara platsen att utvecklas på.

Här finns information samlad för dig som är företagare, eller kanske blivande företagare, i Marks kommun. Tveka inte att höra av dig till näringlivskontoret, vi är länken mellan dig och kommunens verksamheter. Tillsammans gör vi näringlivsklimatet ännu bättre!


Har du några frågor eller vill lämna synpunkter till

Näringslivskontoret kontakta oss gärna på:
naringslivskontoret@mark.se

Du kan också kontakta oss på Näringslivskontoret direkt: 


facebookinstagramlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!