Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev för medlemmar i Göta älvs vattenvårdsförbund

November 2021

Välkommen till höstens nyhetsbrev

Höstens nyhetsbrev från Göta älvs vattenvårdsförbund innehåller bland annat rapporter från årsmötet och vattenråden. Vi hoppas det får dig att känna dig uppdaterad. Tipsa gärna andra om att också prenumerera!


Årsmöte

Göta älvs vattenvårdsförbund höll med anledning av COVID-19 ett digitalt årsmöte 21 april 2021, med cirka 30 deltagare. Vi välkomnar återigen Ida Fossenstrand som ordförande och välkomnar Kristina Bernstén som ny vice ordförande. Evalotta Stolt avtackades från sitt uppdrag som vice ordförande. Hon hade sitt första styrelsemöte med vattenvårdsförbundet 1980.

Årsmötets samtliga dokument och protokoll hittas här, eller på förbundets hemsida.

Vakanser i förbundet

Två styrelseersättare från företagsmedlemmar saknas. En av vakanserna hoppas vi naturligt ska ersättas när Nouryon har rekryterat en ersättare för Evalotta Stolt (tidigare vice ordförande), då de signalerat att de önskar fortsätta sitt engagemang i styrelsen.

Därutöver söks en företagsmedlem för uppdraget som revisorsersättare. Eftersom det är en suppleantpost är det inget betungande uppdrag - ersättaren tar endast vid om ordinarie revisor inte kan att utföra sitt uppdrag.

Pågående upphandlingar

För 2022 är en Bottenfaunaundersökning budgeterad inom GÄVVF med sex lokaler i Göta älv, en i Nordre älv och en i Mölndalsån. Göta älvs vattenvårdsförbund genomför regelbundna mätningar varannan månad för de utpekade provpunkterna.

Dessutom har fem medlemmar lämnat in önskemål om att få med varsin extra lokal. Dessa lämnas som option och bekostas av respektive medlem.

Säveåns vattenråd

Säveåns vattenråd har fått bidrag för att kunna trappa upp sin åtgärdssamordnartjänst från 25 till 100 procent. Tjänsten kommer till hälften att utgöras av Anton Hall på Göteborgsregionen och till hälften av en konsult, som upphandlas inom kort.

Vattenrådet har också anordnat en vattendragsvandring i Gräfnäs-Ålanda ström 29 september, där cirka 15 personer deltog. Dessutom planeras ett studiebesök vid Hillefors och Hedefors i november. Håll utkik på vattenrådets hemsida för mer information.

Göta älvs vattenråd

Under 2021 pågår ett projekt om näringsbelastning i Stallbackaån och Lerumsån. Projektet innebär en synoptisk provtagning, det vill säga samtidigt provtagning, vid 22 olika lokaler för att leta efter källor till fosfor och kväve.

Den 27 september hölls en vattendragsvandring i Risveden för att titta på våtmarker. Cirka 10 personer deltog.

Göta älvs vattenråd har skickat ut förfrågan till medlemskommunerna om en ny finansieringsmodell, likt den som Säveåns vattenråd har. Det innebär att varje kommun bidrar med två kronor per invånare som bor inom avrinningsområdet. Finansieringen är tänkt att gälla från och med 2022.

Mölndalsåns vattenråd

Projektet Water Co Governance, som snart avslutas, vill stärka samarbetet mellan vattenorganisationer. Mölndalsåns vattenråd har sedan tidigare tagit fram en broschyr för projektet om hur en kommun kan ta hjälp av vattenrådet. Några av de tänkta informationsinsatserna har skjutits upp med anledning av COVID-19. När restriktionerna släpps  kommer vattenrådet att åka ut och informera kommunerna om sin verksamhet.

Vattenrådet har, precis som Göta älvs vattenråd, skickat ut en förfrågan till sina kommunmedlemmar om att ta efter samma finansieringsmodell som Säveåns vattenråd från och med 2022.

Under Västerhavsveckan i augusti anordnades en vattendragsvandring längs Mölndalsån vid Ullevi. Cirka 10 personer deltog. Safari Sverige spelade in en film om besöket och Mölndalsån i samband med arrangemanget.

Pågående specialundersökning

Under 2021 genomförs en limnologisk specialundersökning för Rådasjön och Landvettersjön. Denna specialundersökning utförs vart tionde år. Årets undersökning pågår för fullt.


Kontakt kansli

Monica Dahlberg

Anton Hall

homepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!