Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 9/2021

Du finner samtliga kurser samt symposium här.

Välkommen!


Överlåtelsebesiktning

Del 1 12-13 oktober, Del 2 11-12 november

Under kursdagarna ges grundläggande information om reglerna kring fastighetsköp, främst med utgångspunkt från besiktningens betydelse och besiktningsmannens ansvar, säljarens uppgiftsskyldighet och begreppet dolda fel.

Dessutom behandlas byggteknik, kritiska konstruktioner, skador och dess orsaker, fukt och mögel samt byggnormernas förändringar genom åren.

Mer information och anmälan här


Avancerad entreprenadjuridik

21 oktober i Göteborg, 30 november i Stockholm

Kursen kommer att innehålla genomgångar av de senaste rättsfallen inom entreprenadjuridiken med hjälp av grupparbeten. Genomgång av frågorna och svar samt alternativa lösningar sker gemensamt.

Mer information och anmälan här


Entreprenadbesiktning steg 1

25-26 oktober i Stockholm, 10-11 november i Göteborg

Steg 1 omfattar både juridik och metodik där Besiktningsman och advokat föreläser tillsammans. 

Vi går igenom rutiner för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika slag samt mallar för utlåtande och bilagor m.m.

Mer information och anmälan här.


Annons:


Entreprenadbesiktning steg 2 samt tentamen

9 oktober Helsingborg, 22 november Stockholm

8 december Göteborg

Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt en övningsuppgift som ni får efter steg 1, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken samt en genomgång av ISO 9001.

Mer information och anmälan här


Byggprojektledning

8-11 november, Stockholm

I detta block går vi igenom hela byggprocessen med fokus på bland annat: Ledarskap, initiering hela byggprocessen, styrning, planering, ekonomi, myndighet och planprocessen, genomförande, avslut samt juridik.

Mer information och anmälan här


Entreprenadjuridik kombinerad grund och fortsättningskurs

9-10 november Stockholm

Kursen ger dig dels grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik samt en möjlighet att ha med dig praktiska frågor från din vardag. Vid kurstillfället kommer vi att gå igenom standardavtalen AB 04 samt ABT 06, de viktigaste regelverken i en entreprenad. Efter kurstillfället har du kunskaper om beställarens och entreprenörens skyldigheter och rättigheter. 

Mer information samt anmälan här


Kontrollansvarig enligt PBL

15-18 november Stockholm

Grundkurs 4 dagar + inkl. tentamen
(Kurs anpassad efter Boverkets krav)

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet m.m enligt Boverkets regel BFS 2001:14 KA 4 med ändringar.

Mer information och anmälan här.


Diplomerad inom fuktmätning

29-30 november

Kursen vänder sig till tekniker som arbetar med överlåtelsebesiktning eller kontroll/utredning av fukt – och mögelskador. Kursen omfattar bl. a mikroorganismer, fuktmekanik, byggteknik, kritiska konstruktioner, fuktmätningsrutiner, visning av mätinstrument samt praktikfall i byggnader.

Mer information samt anmälan här


Överlåtelsebesiktning i praktiken

26 november, Uppsala

Kursen vänder sig till dig som har gått SBRs kurs Överlåtelsebesiktning av fast egendom.

Detta är en heldagskurs där ni kommer börja med att göra en besiktning på en villa. Därefter kommer ni åka till en kurslokal i Uppsala där ni skriver era utlåtande individuellt och därefter går ni igenom utlåtandena tillsammans och får återkoppling från kursledare.

Mer information samt anmälan här


Annons: 


PBL

1 december, Stockholm

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen samt även de förändringar som tillkommit.

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Mer information samt anmälan här.


BBR

2 december, Stockholm

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Boverkets byggregler samt även de förändringar som tillkommit; främst på energiområdet där större förändringar skett på sistone

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Mer information samt anmälan här.


Ledarskap i projekt

3 december, digitalt

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är projektledare, byggledare eller projekteringsledare och vill öka din kunskap inom ledarskap. Utbildningen är även till för dig som är projektdeltagare och som är nyfiken på vad det innebär att leda andra människor och att själv bli ledd.

Mer information och anmälan här


En KAs roll

6 december, digitalt

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar som Kontrollansvarig i dagsläget och vill ha mer kunskap samt information gällande kontrollplaner och det praktiska arbetssättet.

Förkunskaper:Certifierad KA

Mer information samt anmälan här


ABK 09

9 december i Stockholm

Kursen ger dig grundläggande kunskaper avseende ABK 09. Efter kurstillfället har du kunskaper i både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter. Vi tar bland annat upp hur ett konsultuppdrags omfattning preciseras, vilka krav som ställs på konsultens sätt att utföra uppdraget samt konsultansvars- och ersättningsfrågor.

Mer information och anmälan här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.