Nyhetsbrev med senaste nytt från Hovgården. Problem att visa det? Visa utskicket i webbläsare.

Onsdag 29 september 2021

Hej!

Hoppas alla har haft en trevlig sommar och även lite behövlig ledighet. Nu har hösten börjat visa sig och de flesta är tillbaka från semester.

Vad händer då på Hovgården under hösten? Vi jobbar bland annat med den nya prislistan som kommer att uppdateras från och med den 1 januari. Dessutom kommer nyhetsbrevet skickas ut med lite längre intervaller, istället för att det kommer ut varje månad så kommer det från och med nu att skickas ut kvartalsvis.

Varmt välkomna till oss med frågor eller funderingar så ska vi försöka lösa dessa.

Ha det gott!

Marcus Pettersson 

Tf sektionschef
Hovgården


Osorterade lass får inte innehålla...

På sorteringsplattan jobbar vi hela tiden för att sortera ut material så bra som möjligt och avsätta material så högt upp i avfallstrappan som det går. För att vi ska kunna säkerställa att detta arbete görs så säkert som möjligt för både miljö och för vår personal så behöver vi er hjälp med att se till att de osorterade lassen som kommer till oss inte innehåller vissa material. Osorterade lass får bland annat inte innehålla:

  • farligt avfall
  • batterier
  • elektronikprodukter
  • vitvaror
  • gummidäck
  • matavfall
  • park- och trädgårdsavfall
  • CFC-isolering
  • asbest
  • riskavfall

Nya maskinförare

Under sommaren har två nya maskinförare påbörjat sin anställning hos oss. Anders Bäfve kommer köra vår lastbil som i huvudsak transporterar material från sorteringsplattan till övriga anläggningen där materialet mellanlagras innan det avsätts.

Kent Olson kommer du oftast hitta på sorteringsplattan där han med grävmaskin ska sortera och kvalitetssäkra de lass som kommer in till anläggningen.

Anders Bäfve

018-727 97 47 

Kent Olson

018-726 05 57


Sandavvattningen - så funkar den

Vid sandavvattningen tippas blött material, till exempel sand och vatten från dagvattenbrunnar.

När materialet har tippats i någon av våra två tippfickor vid avvattningen låter vi materialet ligga så att tyngre partiklar av till exempel sand hinner sjunka och lägga sig på botten av tippfickan (sedimentera). Detta tar allt mellan 4 och 15 timmar beroende på material. När materialet har sedimenterats klart så öppnas luckor i bakkant på tippfickorna och vattnet släpps ut. Kvar blir ett avvattnat material som vi sedan lägger på deponi. Vattnet som släpps ut går vidare till reningsverket, renas och släpps sedan ut i recipient.


Visste du att...

vi på Uppsala Vatten har ett stort utbud av studiebesök, även för grupper från företag. Läs mer på vår skolwebb. Studiebesöken anpassas såklart till gruppens förkunskap och ålder. 


Här finns rätt blanketter

Behöver du transportdokument eller blankett för grundläggande karaktärisering? Klicka på knapparna så kommer du till den nyaste versionen, färdiga att fylla i innan utskrift.


Besök oss på Hovgårdens webbplats där du bland annat hittar vår prislista och annan information som kan vara bra att ha koll på.

Du når alltid anläggningen på telefon 018-727 93 80
eller e-post hovgarden@uppsalavatten.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, .klicka här

Sent with Get a Newsletter
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!