Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

Demand Chain, Supply Chain & Just In Time

För drygt 60 år sedan uppfanns containern av en amerikansk lastbilschaufför. Denna triviala plåtlåda är själva grundbulten i globaliseringen och de värdeskapande logistiknätverken. Mätt som andel av den totala produktionen har exporten av varor och tjänster mer än fördubblats sedan 1960, globalt sett.

Vad som har möjliggjort detta är en ny världsordning i produktutbudet och logistiken. Något vi på Göthes Industribeslag utnyttjat för att tillföra ett större mervärde och mångfald av vår produktmix, vilket vi försöker att åskådliggöra med bilden ovan. Göthes har idag ca 10 000 artiklar i sitt lager i Falun, till ett lagervärde på ca 40 mkr.

I vår kontinuerliga strävan mot mångfald handlar det om en tranformation av Supply Chain Management till Demand Chain Management. De två begrepppen bottnar i samma grundtanke – att förbättra flödet av varor och information.
I Supply Chain Management byggs logistiken inifrån och ut och bestäms av vilka produkter och kunder man har, med andra ord Producentlogistik.
I Demand Chain Management utgår vi istället från kundens behov och värden för tillfredställelse, med andra ord Kundlogistik. Demand Chain där kunden / marknaden "drar" istället för att producenten "skjuter på" i varuflödet bidrar till att fler affärspartners i kedjan blir delaktiga och lär av varandra. 
Nyttan med den efterfrågestyrda produktionen är att tillverkarna tidigt får veta vad kunderna önskar, och kan tillverka på ett kostnadseffektivt sätt. Det ultimata målet är att kunna producera/leverera rätt produkt i rätt tid till rätt plats.
Just-In-Time innebär att man bara producerar / distribuerar det som behövs – när det behövs. Det handlar om att förstå sina kunders behov, såväl den närmaste kunden i flödet som slutkunden. Vår utmaning ligger i att utveckla kundanpassade logistiksystem som tillgodoser alla intressenters behov i värdekedjan, och på så sätt skapar logistiken ett ökat kundvärde, såväl för våra leverantörer som våra kunder. Den alltmer ökade internationaliseringen och globaliseringen förutsätter helt enkelt Demand Chain Management, enligt vår Just-InTime-filosofi.

Nog om detta! En av de viktigaste ingredienserna i alla affärer är relationer. Relationer som den senaste tiden mest skett digitalt. Nu änligen, med fler vaccinerade, har vi bättre kontoroll över smittspridningen och kan leva mer normalt igen. Alla våra utesäljare är vaccienrade och ser fram emot att komma ut på besök igen. 

Tack för att du läser Up to date.

Med vänliga hälsningar

Patrik Östlund

Vad betyder CE märkningen?

CE märkning innebär att en produkts egenskaper är verifierade enligt en harmoniserad standard.

Det finns ett antal direktiv och förordningar som reglerar produkters egenskaper. Till direktiven och förordningarna finns det harmoniserade standarder. En harmoniserad standard gäller i hela EU. Lite förenklat kan det beskrivas att den harmoniserade standarden anger byggproduktens egenskaper och att Boverket anger vilka egenskaper som ska användas för att bygga ett hus i Sverige. Alla bitar får inte användas.

En harmoniserad standard kan omfatta flera egenskaper och klasser. CE märkningen är endast ett bevis på att produktens egenskaper har verifierats. Det är alltså inget kvalitetsmärke.

Byggproduktförordningen (CPR) syftar till att underlätta fri handel med byggprodukter på den europeiska inre marknaden, genomsamma sätt att prova produkterna. För en byggprodukt som omfattas av CPR ska det finnas ett CE certifikat och en prestandadeklaration (DoP – Declaration of Performance).

Sedan november 2019 gäller obligatorisk CE märkning av brandklassade ytterdörrar (EN 14351-1). För brandklassade innerdörrar (EN 14351-2) gäller tillsvidare nationella typgodkännanden. Det kan således finnas både CE märkta byggprodukter och nationella märkningar som bägge kan användas i ett hus. Finns det en harmoniserad standard för en produkt får inte nationella märkningar för den produkten finnas.

Tidigare nummer av Up-To-Date har vi informerat om den pågående revideringen av CPR och hur Europa standardiseringen påverkas. Det är en omfattande och komplex process att revidera en förordning och få den att fungera för hela Europa. Det som vi tror idag är att arbetet med dörrar, fönster och beslag tidigast kommer att börja 2022.

Enligt Boverket är det byggherren som har ansvaret att byggreglerna (BBR) följs. Väljs en CE märkt produkt med den deklarerade prestandan som krävs så anses Byggherren ha uppfyllt kravet. I annat fall måste Byggherren själv visa att byggprodukten uppfyller kravet. Vilket blir mycket komplext.

SEM Group är genom vår Europeiska branschorganisation ARGE med i ett antal olika sammanhang för att alltid kunna vara informerade om vad som händer.

Källhänvisning: SEM Group

Draghandtag 1108 L=400mm Ek/Rostfritt

Bäne 1108 är ett draghandtag i ek med fästen i rostfritt stål. Lämplig för entrédörrar i olika miljöer. Kan monteras parvis. Kompletteras med distanshylsa och skruv i storlek M6, alternativt pinnskruv och kupolmutter.

Läs mer >

Låshus 511-50 RF Mikro MA

Låshus i ASSA ABLOY Connect-serien används som kompletteringslås för entrédörrar, grindar och pendeldörrar i trä, stål eller aluminium. 
Egenskaper:

 • Dorndjupsutförande 50 mm
 • Med inbyggd mikrobrytare MA för indikering av regel ute/regel inne
 • Certifierat enligt SS-EN 12209 och SSF 3522 klass 5
 • Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
 • Med härdad och tvångsstyrd hakregel
 • Ger kopplande förband mellan dörr och karm

Läs mer >

Låshus 511-50 RF

Låshus i ASSA ABLOY Connect-serien används som kompletteringslås för entrédörrar, grindar och pendeldörrar i trä, stål eller aluminium. 
Egenskaper:

 • Dorndjupsutförande 50 mm
 • Certifierat enligt SS-EN 12209 och SSF 3522 klass 5
 • Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
 • Med härdad och tvångsstyrd hakregel
 • Ger kopplande förband mellan dörr och karm

Läs mer >

Källhänvisning: Göthes Industribeslag E-handel


StepLock lanserar STEP motorlås och tillhörande utrymningsbeslag

StepLock kommer nu med STEP 550 som är ett kraftfullt och snabbt motorlås. Med en tekniskt designad hakregel är låset extremt stark, snabbt och tål stora påfrestningar. Låshuset är tillverkat i rostfritt stål och har en modern kolvplacering med hakregeln placerad i centrum av låskistan. Låset kan placeras i dörrmiljöer med de absolut tuffaste inbrottsskyddskraven.

Med unik FreeDrive®-teknik för splitfunktion och nödutrymning

FreeDrive®-tekniken frikopplar motorn i både låst och olåst läge, vilket medger en helt mekanisk öppning utan att motorn påverkas. Låset kan därför med fördel användas tillsammans med STEP Exit utrymningsbeslag.

STEPs kompletta nödutrymmningssortiment i kombination med STEP 550 Motorlås ger dig möjlighet att skapa en tryggare utrymningsväg med oöverträffad användarvänlighet.

Produkten uppfyller kraven för användning i branddörrar.

För mer information se www.steplock.se eller kontakta oss på info@steplock.se,
021-18 97 50.

Källhänvisning: Text och bild StepLock


Schall-Ex® L-8/30 WS Athmers senaste och smalaste tröskel

Schall-Ex® L-8/30 WS automatisk tätningströskel är avsedd för att i kombination med Schall-Ex® L-15/30 WS, uppnå en högre ljudisoleringsnivå i dörrar genom parallell montering i dörren.

Schall-Ex® L-8/30 WS kan också användas i den passiva dörrhalvan, i pardörrar vid sidan om en kantregel.

Schall-Ex® L-8/30 WS är även lämplig för branddörrar.

Fördelar med Schall-Ex® L-8/30 WS automatisk tätningströskel:

 • Rörelsen är helt vertikalt för att uppnå maximal täthet mot karmen
 • Har en pendelfunktion för att kompensera mot ojämna golvunderlag
 • Når en ljudreduceringsnivå på 49 dB (vid 7 mm golvspringa i attrapp)
 • Har en max tätningsrörelse på 20 mm
 • Garanterad till 1 000 000 cykler.
 • Justering av Schall-Ex® L-8/30 WS görs utan verktyg
 • Kan kortas ner med 100 mm.

Källhänvisning: Text Göthes Industribeslag, Bild Athmer


KEEP CLOSED från SIMONSWERK

KEEP CLOSED är en serie magnetiska lås och tillbehör för invändiga trädörrar som erbjuder ett smart och snyggt designalternativ till traditionella innerdörrslås.

Innovativ, modern och användarvänlig är några karaktäristiska ord för att beskriva det nya magnetlåset från SIMONSWERK. De magnetiska låspunkterna är dolda i dörr eller karm och aktiveras när dörren är i stängt läge. Förutom ett snyggt draghandtag är då inget annat synligt. Produkten utmärker sig också i sin enkelhet att öppna och stänga. Det är dessutom tystgående, slitstarkt och pålitlig.

Tyst öppning och stängning

Trädörrar inomhus bidrar till den varma atmosfären och är ofta en del av det invändiga designkonceptet. Funktionsdetaljer såsom lås och gångjärn påverkar mycket på dessa mer rena designkoncept. Magnetlåset håller dörrbladet stängt och det krävs bara ett litet tryck eller drag för att öppna och stänga dörren. Det finns med andra ord inga behov av att manövrera ett trycke, vred eller nyckel. Hållfastheten på magneterna kan justeras individuellt och håller dörren säkert i rätt position. Läs mer >

Individuella tillval

KEEP CLOSED kan användas på träluckor och trädörrar med eller utan överfalsad dörr. Med rätt tillbehör passar det även bra i glasdörrar med karm i trä eller aluminium.

Magnetlås KCM 50 och det magnetiska slutblecket KCM 50/H formar en perfekt enhet. För dörrar som är extra höga kan fler magnetlås monteras. Produktöverblick >

Alternativa draghandtag som tillval

De eleganta draghandtagen KCH 1700 och KCH 1200 behöver inte borras. De fästs i stället enkelt med självhäftande tejp som redan sitter på handtagen vid leverans. De finns i fem olika ytbehandlingar och kan monteras förutom på trä också användas på glasdörrar.

Källhänvisning: Text Göthes Industribeslag, bild SIMONSWERK


HOPPE handtag i matt svart

Det är mycket olika färg och stil trender som är högst aktuella just nu och det för med sig många möjligheter för både interiör och exteriör design. Om du gillar matt svart kulör så är denna färgsättning nu tillgänglig på ett brett utbud av HOPPE produkter för dörr och fönster.

HOPPE handtag i svart matt tillverkas av aluminium, ett idealiskt material för dörr- och fönsterhandtag. Det naturliga korrosionsskydd som bildas när materialet bearbetas ger extraordinär motståndskraft mot miljöpåverkan och mekaniska skador. Vidare har aluminiumhandtag inga negativa effekter på hälsan och kan återvinnas 100% utan förlust av kvalitet.

Precis som alla HOPPE produkter, är handtagen i färgen F9714M tillverkade i Europa och omfattas av tio års funktionsgaranti. HOPPE är en märkesvara som utlovar löfte om kvalitet.

HOPPE aluminium handtag med tillbehör rekommenderas av Byggvarubedömningen.

HOPPE’s innerdörrs- och ytterdörrshandtag är 100% nickelfria och omfattas självklart av vår 10-åris garanti på mekanisk funktion.

För mer information kontakta Göthes Industribeslag på vårt order- & servicenummer 010 48 34 025 alternativt order@gothes.se

Källhänvisning: Text och bild från HOPPE

CONE by Osiris Hertman

FORMANI CONE dörrhandtag, inspirerat av säkerhet, andas elegans och tidlös design. Halsens avsmalnande i en konform och avsaknaden av rosett ger ett flytande intryck. Designen är i ett stycke av högkvalitativa materialval och ytbehandling. Den sparsamma designen genomsyrar ett lugn - ett gediget hantverk som höjer dörrens estetiska värde.

CONE dörrhandtag vann det prestigefyllda 2021 Red Dot Design Award i kategorin "Produkt Design". Juryn motiverade utmärkelsen.

-Designen av CONE dörrhandtag kombinerar strikt minimalistisk design med sofistikerad tillverkning och kvalitet i skapandet av en uttrycksfull enhet.

Det vinnande CONE dörrhandtaget är del av en kollektion för dörr, fönster, möbelhandtag samt tillbehör. CONE serien är tillgänglig i två ytbehandlingar: Den senaste i PVD satin svart samt satin rostfritt stål.

Kälhänvisning: Text Göthes Industribeslag, bilder FORMANI

Framtidens besöks- och passersystem där DU är nyckeln!

Säkerhetslösningen som förenklar besök och hantering av personals tillträden och behörigheter.  YOUNiQ är för dig som önskar ett säkrare, mer kostnadseffektivt och enklare besöks- och passersystem. YOUNiQ passar utmärkt till följande verksamheter:

Med YOUNiQ är det Du som är nyckeln!

Källhänvisning: YOUNiQ

Gör din verkstad mer hållbar

Nu behöver du inte leta längre efter kunskapsbaserade planeringslösningar. Sandvik Coromant har verktygen som kan hjälpa dig med allt från design till verifiering i din bearbetning.

CoroPlus® Tool Guide hjälper dig att uppskatta verktygslivslängd och bearbetningstid baserat på skärhastighet för att sedan sätta ihop din egen verktygsuppsättning online.

Källhänvisning: Text och bild från Sandvik Coromant

Hur söker jag?

Efter många önskemål, särskilt vad gäller order- och fakturahistorik är vår e-handel uppdaterad med en sökruta som hjälper dig att söka lättare i vyerna Order, Leveransbesked, Spåra gods / Följesedlar, Fakturor och Reklamationer / retur. 

Leveransbesked

Här kan du söka efter ärende, referens, beställningsnummer, godsmärke, artikel, produktnamn, antal och datum.

Spåra gods

Här kan du söka efter följesedel, ärende, datum, ort, beställningsnummer, godsmärke, antal och sändningsnummer. Om inte första sökningen fungerar, testa då att trycka på knappen Visa fler (senaste 36 månaderna).

Fakturor

Här kan du söka efter faktura, datum, beställningsnummer, godsmärke, belopp och anmärkning. Om inte första sökningen fungerar, testa då att trycka på knappen Visa fler (senaste 36 månaderna).

Order

Här kan du söka efter ärende, referens, beställningsnummer, godsmärke, radmärke, artikelnummer, eller produktnamn (början av benämning måste vara exakt, t. ex Låshus 410).

Reklamationer/retur

Här kan du söka efter ärende, referens, reklamations-id, beställningsnummer, godsmärke, radmärke, artikelnummer, eller produktnamn (början av benämning måste vara exakt, t. ex Låshus 410).

Vi ser fram emot att få träffa dig på plats igen!

Sedan restriktionerna infördes under början av 2020 har kundbesöken kraftigt begränsats. Nu äntligen, med våra utesäljare och majoriteten av svenska befolkningen vaccinerade samt bättre koll på smittspridningen, kan vi äntligen komma ut på plats och se er verksamhet igen. Vi har längtat så - kontakta oss så planerar vi in ett besök.

Nedan följer 8 snabba och fakta om våra fem utesäljare. 

Per Yman, 54 år

Familj: Gift med Pia sedan 23 år, tre tonårsbarn

Bor: Hus i Vällingby, strax väster om Stockholm

Bakgrund: Gymnasieingenjör 4-årig maskinteknisk inriktning. Div. påbyggnadskurser i bl. a. ekonomi, inbrottsskydd m. fl. Tidigare arbetsgivare A.M. de Jong AB, Tormax Sverige AB, Kaba AB.

Fritidsintressen: Löpning, utförsåkning, resa, fiske   Favoritsport & lag: Fotboll FC Barcelona  Oanad talang: Grillkung   Äter & dricker helst: Grillar året runt och dricker gärna en god Rioja   Livsmotto: Ser ljuset i tuneln, allting ordnar sig!   Favoritpryl: Hobbybilen Ford Mustang GT från 2015   Tre goda egenskaper:Målinriktad, stresstålig, gott humör   Drömresa: En lång ”roadtrip” i USA

Markus Orr, 45 år

Familj: Gift i snart 23 år, dotter 22 år och en son som är 20 år

Bor: Villa i Bisberg

Bakgrund: Utbildad möbelsnickare på Carl Malmsten i Stockholm och jobbat med snickeri i ca 20 år. Kommer senast från Säters Snickerifabrik.

Fritidsintressen: Husrenovering, golf, längdskidor / rullskidor   Favoritsport & lag: Hockey, Brynäs / Leksand   Oanad talang: Kan / har spelat tre olika musikinstrument   Äter & dricker helst: En väl tillagad köttbit med ett gott vin till   Livsmotto: Fyller åren med liv, inte livet med år   Favoritpryl: Varierar, men just nu min Garminklocka   Tre goda egenskaper:  Noggrann, envis & tänker ”utanför boxen”   Drömresa: Segla i medelhavet

Thomas Larson, 56 år

Familj: Gift med Katarina sedan 22 år, två tonårsbarn

Bor: Hus i Sävedalen, strax utanför Göteborg

Bakgrund: Säljare

Fritidsintressen: Tennis, utförsåkning, sommarstugan   Favoritsport & lag: Fotboll Arsenal   Oanad talang: Hitta kantareller   Äter & dricker helst: Fisk & skaldjur och en kall lager från Poppels   Livsmotto: Du missar 100% av skotten du inte skjuter   Favoritpryl: googleradio   Tre goda egenskaper: driv, vilja, engagemang   Drömresa: Nya Zeeland

Fredrik Öblom, 51 år

Familj: Fru Lina & tre tonårsbarn

Bor: Hus i Skärstad, norr om Huskvarna

Bakgrund: 2-årig barnskötare, tidigare arbetsgivare handikappomsorgen i Jönköpings Kommun. Lastbilschaufför, Rudenstams Parti AB. Säljare Svenssons i Tenhult AB, Säljare Intressanta Hus AB.

Fritidsintressen: Sol & bad, utförsåkning, padel, scouting, musik, familj & vänner   Favoritsport & lag: Vintersporter med såklart ishockey och HV71   Oanad talang: Trolleri   Äter & dricker helst: Grillad fläskfilé, potatissallad och Rudenstams Svartvinbärs Nektar   Livsmotto: För att lyckas måste vi först tro att vi kan   Favoritpryl: Just nu mina Airpods   Tre goda egenskaper: Flexibel, positiv, utåtriktad   Drömresa: Revelstoke Kanada

Sebastian Harnesk, 30 år

Familj: Har tillsammans med min sambo två barn

Bor: Hus i Lomma, strax norr om Malmö

Bakgrund: Läst idrottsvetenskap (kandidat), inriktning sport management på Malmö Universitet. Kommer senast från Sony Mobile där jag tillhörde sales and marketing organisationen

Fritidsintressen: Utöver att umgås med familjen så renoverar vi vårt hus. Får jag tid över spelar jag gärna padel och golf   Favoritsport & lag: Innebandy, ligger varmt om hjärtat med följer i princip all fotboll. Malmö FF, Sveriges bästa lag   Oanad talang: SUP (Stand up padel, inget annat :)   Äter & dricker helst: Pasta med ett glas rött   Livsmotto: Gör alltid så gott du kan, i alla situationer   Favoritpryl: Vår robotdammsugare (har hund…)   Tre goda egenskaper: Trevlig, lyhörd, strukturerad   Drömresa: En veckas skidåkning i alperna följt av två veckors rehab, gärna i en hängmatta i Tulum (Mexiko)

För att du som kund ska ha tillgång till bästa möjliga service och support har vi säljkontor förutom i Falun även i Stockholm, Göteborg, Huskvarna och Malmö.

Med våra fem säljteam som täcker hela Sverige, finns vi alltid nära våra kunder, enligt mantrat; Närservice med Närkompetens!

Tveka inte att kontakta någon ur vårt säljteam om du önskar en genomgång av vår Webbshop 3.0, MAGI 3.0, information om senaste produktenheter eller önskar att gå igenom ert behov av lås- & beslag och vilka mervärden vi kan tillföra. 


Göthes 160 år - Med kunskap om vår historia bygger vi vår framtid!

Den 25:e november år 1861 slog en stolt falubo vid namn Jean Abraham Göthe upp dörrarna till sin lilla järnhandel på Slaggatan i gruvstaden Falun. Med hårt arbete och stor omsorg om kunderna växte rörelsen genom åren, och idag är Göthes Industribeslag AB, som är ett bolag i J.A.Göthes koncernen en av Sveriges ledande OEM grossister på lås och beslag.

Snart 160 år efter att Jean Abraham Göthe grundade sitt företag är vi stolta att kunna föra hans traditioner vidare och vi arbetar fortfarande efter Jean Abrahams devis:

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och tillsammans kan vi göra mycket ”

Göthes  Industribeslag AB – en partner att lita på allt sedan 1861!


Ordning i garderoben - Rensa & organisera enkelt i garderoben med 6-regeln

 1. Bestäm tid i förväg: Boka tid med dig själv i kalendern för garderobsröjning. Innan du sätter i gång, förbered med påsar, förvaringslådor, rengöringsmedel och trasor
 2. Skaffa överblick: Töm hela garderoben och lägg ut alla dina plagg på golvet eller på sängen. Passa på att torka hyllor och korgar och gör insidan av garderoben ren och fräsch. Lägg gärna in ett cederträblock som sprider härlig doft.
 3. Kategorisera: Jeans, t-shirts, tröjor och så vidare. Sortera och lägg varje typ av plagg för sig. Bestäm sedan hur många av varje sort du ska behålla. Tre par jeans, sju t-shirts, fem klänningar, fyra skjortor och så vidare.
 4. Två års-regeln gäller: Har du inte använt ett plagg på två år? Skänk eller sälj! Eller fråga dig själv: Kommer jag använda den här igen? Tvekar du – hej då! Alltså: Gör dig av med allt som du klassar som ”kanske-bra-att-ha”….Det blir det nästan aldrig.
 5. Sortera resten: Kanske har du tröttnat eller har plagget ”krympt”? Det finns nästan alltid någon annan som kan har glädje av det du rensar bort.
 6. Planförvara: Stickade plagg bör vikas ihop och förvaras liggande efter vädring. Om de hängs på galge tappar de lätt formen.

Vi arbetar efter gällande GDPR bestämmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


Följ oss på Social Media

facebooklinkedininstagramyoutubepinterest

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!