Nyhetsbrev

NR 3-2021

Antalet anslutna företag ökar

SwedSec arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

En stor uppslutning kring SwedSecs licensieringssystem stärker konsumentskyddet och bidrar till en hållbar utveckling i finansmarknaden.

Därför gläds vi åt den positiva utvecklingen när det gäller antalet SwedSec-anslutna företag. Sedan årsskiftet har antalet anslutna företag ökat från 189 till 225 i september.
Detta visar åter att SwedSec upplevs som en kvalitetsstämpel, och jag vill passa på att tacka alla anslutna företag för ert arbete och engagemang för självregleringen.

En lista med företag som hittills har anslutit sig till SwedSec under 2021 finns nedan.

Teresa Isele, VD, SwedSec Licensiering AB


Dags för ÅKU 2021

Alla licenshavare med aktiv SwedSec-licens måste genomföra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) genom en digital utbildning med testfrågor. ÅKU 2021 innehåller totalt 16 ämnen, som vår prövningsnämnd har slagit fast. Samtliga licenshavare, förutom informationsgivare, ska genomföra minst sex för yrket relevanta ämnen. Den som arbetar med till exempel både investeringsrådgivning och bolån bör genomföra fler än sex ämnen så att ämnena för respektive del täcks in. Informationsgivare ska genomföra minst tre ämnen.

Är du licenshavare och har frågor om ÅKU är det din arbetsgivare som du i första hand bör vända dig till.


Ökat antal platser i SwedSecs testlokaler

Som ett steg mot en alltmer normal vardag erbjuder vi fler platser per testtillfälle, från och med den 30 september 2021. Ökningen kommer ske successivt och vi följer myndigheternas rekommendationer gällande covid-19, samtidigt som testlokalerna fortsätter sina utökade städrutiner.


Beslut av disciplinnämnden

Antalet beslut gällande anställda i finansbranschen med SwedSec-licens minskade under första halvåret 2021 till 22 beslut i jämförelse med 38 beslut som meddelades av disciplinnämnden under samma period 2020. Regelöverträdelserna har bland annat handlat om brister i kreditgivning, underlåten dokumentation vid investeringsrådgivning, försummelse att anmäla bisysslor, otillåtna slagningar i företagens interna system, brott mot sekretessregler och regler om intressekonflikter/jäv.

Mer om förfarandet vid disciplinärenden kan du läsa här.

Sök efter disciplinbeslut

På swedsec.se finns en sökfunktion för disciplinbeslut. Den har en indelning av kategorier och underkategorier efter typen av regelöverträdelser. Till varje beslut finns korta beskrivningar av regelöverträdelserna och du kan även se vilken disciplinpåföljd som meddelats.


Sök efter licenshavare

Du kan ta reda på vilka kunskapstester som en licenshavare med aktiv licens har genomfört, vilket kan vara intressant om du är konsument/kund hos våra anslutna företag.

Sök via webbsidan swedsec.se/licenshavare.


Om våra tester

För dig som arbetar med rådgivning och försäkringsdistribution till privatpersoner och företag. Läs om licensieringstest för rådgivare här.

Vänder sig till aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare m.fl. Läs om licensieringstest för specialister här.

För dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom finansmarknaden. Läs om licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner här.

Riktar sig till dig som arbetar med bostadskrediter till konsumenter. Läs om licensieringstest för bolån här.

För dig som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning. Läs om licensieringstest för informationsgivare här.


Frågor & svar

Vi har samlat svar till några av de vanligaste frågorna som inkommer till SwedSec. Du hittar dem via denna länk.


Förändringar på SwedSec

I augusti 2021 började Sofia Wiklund som kommunikationsansvarig för både Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och SwedSec Licensiering AB.

Sofia Wiklund kommer närmast från en tjänst som kommunikationsansvarig hos Catella Fonder och har tidigare varit verksam inom bland annat Carnegie Fonder.

SwedSecs styrelse har utsett vår affärsutvecklare, Inger Nordmark, till ledamot och ordförande för SwedSecs prövningsnämnd, vars uppgift är att varje år fastställa vilka kunskapskrav som ska gälla för att få licens.

Nämnden ansvarar också för att innehållet i licensieringstesterna går i linje med de fastställda kunskapskraven. Därutöver utarbetar nämnden kunskapskraven för den årliga kunskapsuppdateringen (ÅKU).

I slutet av september slutade Mirre Laurell sin tjänst som chef för regelefterlevnad (disciplinärenden). Mirre har under sina drygt elva år på SwedSec bidragit till SwedSecs utveckling inom flera viktiga områden. Vi önskar Mirre lycka till med sin nya tjänst hos Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Cecilia Blomqvist har utsetts till ny ledamot i SwedSecs disciplinutskott. Cecilia började som senior jurist hos oss våren 2021 och har sedan dess främst arbetat med disciplinärenden. Cecilia kommer närmast från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, där hon arbetade som jurist med fokus på bank- och finansfrågor.


Fler än 1 000 följer oss på LinkedIn

Antalet personer som följer vår LinkedIn-sida har ökat med cirka 50 procent till nästan 1 100 på ett drygt år. Tack alla följare för ert intresse för SwedSecs verksamhet och självregleringen på finansmarknaden.

Du kan följa oss på LinkedIn via denna länk.


Nya företag välkomnas

Företag som anslutit sig till SwedSec under 2021:

• Akademisk Marknadsanalys Stockholm AB
• Bandling & Partners AB
• Bristedt Kapital och Pension AB
• Capima AB
• Citroneer AB
• Confidentor Kommanditbolag
• Cullberg Invest AB
• Direkto AB
• Ekdahl Försäkring - Fond & Finans AB
• Endreol AB
• Fisher Investment Luxembourg
• FoF Family Office Pension & Insurance AB
• Försäkringskonsult Steen Larson AB
• Geminius Invest AB
• Global Invest Finansförmedling Sverige AB
• Grossbaum Intelligent Investor Aktiebolag
• Jensen&Sjöqvist AB
• Kapitalinvest Skandien AB
• Kressner & Partners AB

• LivInvest City AB
• Maxagon Kapital AB

• Nejdebergs Fond & Försäkringsförmedling AB
• NRP Finans AS, fiial i Sverige
• Placeringsekonomerna A. L. Carlsson Aktiebolag
• Portfolio Försäkra AB
• Real Finans och Försäkring AB
• Rosenberg Försäkring AB
• Rosenberg Hjorth Kapitalförvaltning AB
• Rosén & Partner Försäkringsmäklare AB
• Samuelsson Kapitalförvaltning i Stockholm AB
• Sigmastocks Neo AB
• Spektra Finans & Försäkring AB
• Tieto Sweden AB
• Transactor AB
• Trygghetshuset AB
• von Euler & Partners AB
• Widar & Ines Invest AB
• Zmarta AB
• Östermalm Fond & Försäkring AB


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 225 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Följ SwedSec på sociala medier:

homepagetwitteryoutubelinkedin
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!