Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SMaRT Nyhetsbrev - November 2021

Aktuellt i SMaRT

Resultat av sommarens tester i Västra Skaraborg

Under sommaren genomfördes tester av olika mobilitetstjänster på ett antal platser i Västra Skaraborg. Testerna följdes upp med djupintervjuer och enkäter och nu har resultaten från dessa sammanställts. Kortfattat pekar samtliga case på att tre aspekter måste beaktas när turister tar ställning till hållbart resande:

  • Priset måste vara rimligt, bättre hållbarhet kan inte motivera speciellt stora prisskillnader från mindre hållbara alternativ.
  • Flexibilitet är fortfarande viktigt. De case där elbil varit inkluderat värdesätter testpersonerna just friheten och flexibiliteten precis som den som använder sin egen fossildrivna bil på semestern.
  • Enkelhet i resandet till destinationen är ett måste. I de fall när det var komplicerat att resa till navet, exempelvis Skara, valde testarna att resa på ett sätt som inte är att betrakta som hållbart. Aspekter som mycket packning, små barn etc. påverkar givetvis också hur testpersonerna valt att ta sig till naven.

Utöver detta har alla case haft såväl plus som minus, men samtliga skulle ha potential att utvecklas och förfinas till en bättre upplevelse där framförallt information i förväg till resenärerna är något som borde prioriteras högre i den mening att resenärerna då kan vara bättre förberedda och mer pålästa innan de anländer till navet.

Elcykel och elbil var två av mobilitetstjänsterna som testades under sommaren

Hvordan oplever du din vej til og fra skole?

Det var et af mange spørgsmål, som Aalborg Kommune stillede 5. A. på Kongerslev Skole for at få mere viden om målgruppens holdninger, adfærd og eventuelle udfordringer. Oplevelsen af tryghed eller utryghed i trafikken på vej til og fra skole har nemlig stor betydning for, om børnene har lyst til at gå og cykle i skole.

Der blev både tegnet, skrevet, kigget på kort og snakket en masse om elevernes skoleveje.

Elevernes input bruges til at definere hvilke indsatser, der kan bidrage til en mere tryg skolevej og dermed øge den bæredygtige transport på små ture i hverdagen. Et konkret eksempel, som allerede er udført, er opmaling af vejstriber ved et kryds midt i byen. Med dette tiltag er det lettere for både cykler, fodgængere og bilister at placere sig korrekt.

Kongerslev er en landsby i Aalborg Kommune og er en af de tre cases Aalborg Kommune arbejder med i SMaRT.

Rejsehold i Varberg

Den 14 oktober genomfördes Rejsehold i Varberg med fokus på hur man kan göra det enklare och mer självklart för boenden i Valinge, en ort som ligger cirka 15 kilometer nordost om Varberg, att välja ett mer hållbart transportmedel än bilen en eller ett par resor varje vecka. Problemet de ställs inför är att Valinge har väldigt begränsad kollektivtrafik och inga säkra cykelvägar till hållplatserna, vilket i dagsläget gör bilen till det självklara färdmedlet. Arbetsgruppen i Varberg fick ta del av experternas kunskaper och fick konkreta tips på effektiva insatser och aktiviteter att arbeta vidare med. 

Framöver kommer Varberg att träffa Valingeborna för att få reda på vad de boende själva är intresserade av och vilka lösningar som de kan tänka sig att prova. Innan dess ska några olika förslag på reselösningar undersökas utifrån vad som är genomförbart inom projekttiden. De förslag på reselösningar som ska undersökas är följande:

  • Paketutlämning
  • Elbilspool/byabuss
  • Samåkningstjänst
  • Busskort

Läs mer om Varbergs arbete inom SMaRT!

Rejsehold i Västra Skaraborg

Den 26 oktober genomfördes Rejsehold i Västra Skaraborg där diskussionen kretsade kring utmaningen som de fem medverkande kommunerna ställs inför, att profilera Västra Skaraborg som en destination där besökaren kan resa hållbart - även den sista milen ut till besöksmålen. Det innebär att man behöver hitta lösningar som sträcker sig längre än vad den nuvarande kollektivtrafiken gör.

Ett av de tips som experterna gav till Västra Skaraborg var att se över möjligheten att arbeta mer med att skapa en identitet som en hållbar destination, som sträcker sig bortom transportfrågan och fångar upp hållbarheten inom bland annat mat, boende och natur. Ett annat tips var att engagera lokalbefolkningen och näringen mer, samt att använda redan existerande lösningar i form av kollektivtrafik, Närtrafik, taxi, cykel- och vandringsleder. Dessutom lyftes även potentialen i att låta transporten bli en del av upplevelsen genom till exempel appar med guidning. 

Det kommande arbetet för Västra Skaraborg innebär främst att försöka hitta gemensamma, hållbara samarbeten i destinationen för att involvera näringen i större utsträckning för att involvera hotell, restauranger och andra aktörer som ser utmaningar att ta emot gäster som inte har egen bil att resa runt med i vårt område. Det kommer att göras i form av gemensamma workshops och undersökningar för att hitta intressanta erbjudanden till besökarna som kan testas säsongen 2022 och förhoppningsvis vara en del av områdets erbjudande 2023.

SMaRT på LinkedIn

Nu finns SMaRT på LinkedIn! Genom att följa sidan får ni möjligheten att ta del av allt spännande som sker. Hjälp oss gärna att sprida SMaRT genom att dela sidan så att fler kan inspireras av projektet!

Vill ni läsa mer om projektet finns det information på smartprojekt.se.

linkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!