Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ny rapport från Cancerfonden om ojämlikheter i deltagande i screeningprogrammen

Cancerfonden har i dagarna presenterat en rapport som visar att deltagande i screeningprogrammen skiljer sig åt beroende på socioekonomisk status och på utbildningsnivå.

Läs mer


Ny rapport: Så kan cancervården följas upp genom de nationella kvalitetsregistren

En ny rapport från RCC visar att det finns goda förutsättningar att utveckla uppföljning och förbättring av cancervården med stöd av kvalitetsregistren.

Läs mer

Satsning på prevention – ett effektivt sätt att använda vårdens begränsade resurser

Om människors levnadsvanor varit i linje med rekommendationer som återfinns i den europeiska kodexen mot cancer hade en tredjedel av cancerfallen i Sverige kunnat undvikas. Vinsterna är omfattande, för såväl patienter som samhället i stort. Nu görs ett kraftfullt omtag i Sverige för att öka och stärka det preventiva arbetet.

Läs mer


”Jag önskar att sjukvården var mer öppen för att diskutera frågor och råd om levnadsvanor”

När Anna för andra gången insjuknade i bröstcancer ville hon göra allt för att öka sina chanser att överleva och minska risken för återfall. Vad skulle hon tänka på? Beskedet från sjukvården var att fortsätta leva som vanligt. Efter några år kom nästa cancerbesked. Återigen fick hon beskedet att fortsätta leva som vanligt. Besvikelsen över att inte få stöd och råd kring frågor om livsstil och levnadsvanor gjorde att Anna sökte kunskap utanför sjukvården.

Läs mer

Samordning av kontaktsjuksköterskor för en mer jämlik cancervård

I mars förra året startades ett pilotprojekt vid Regionalt cancercentrum syd med samordnande kontaktsjuksköterskor för tre vårdprocesser: bröstcancer, sarkom och övre GI. Projektet är en del av RCC Syds strävan att stärka omvårdnadsdelen i vårdprocessen.

Läs mer


Årets specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård utnämnda

Wenche Melander och Pernilla Ingers från kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund, tilldelades Kirurgiskt Omvårdnadstipendium 2021 och utsågs till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2021.

Ta del av intervjun här


Nya kollegor på RCC Syd

Lär känna Victor Falini (statistiker) och Hanna Åberg (verksamhetsutvecklare), som är nyanställda på RCC Syd.

Läs mer

Stefans stuga – ansök om kostnadsfri vistelse

Intill Snötorget i Lindvallen ligger Stefans Stuga, ett specialdesignat boende med avsikt att bli en plats där familjer som drabbats av cancer kan koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans. Varje vecka under hela året erbjuds två familjer en kostnadsfri veckovistelse. Vi tar nu emot nya ansökningar för kommande vintersäsong!

Läs mer


Min vårdplan inom cancerområdet har uppdaterats för sex diagnoser

Nationell Min vårdplan för bröst-, äggstock-, prostata-, penis-, tjock- och ändtarmscancer samt tumörer i centrala nervsystemet finns nu i en uppdaterad digital version anpassad till Stöd och behandlings nya invånargränssnitt.

Läs mer

Skolsköterskor utbildas i kampen mot cancer

Nu finns en kostnadsfri webbkurs om barn och cancer för skolsköterskor. Det är ett nytt sätt att involvera elevhälsan främst i det förebyggande arbetet, men också i arbetet med att ta hand om familjer som drabbas.

Läs mer


IPÖ: Från projekt till ett av RCC:s etablerade kunskapsstöd
Sommaren 2021 avslutades det projekt som under åren 2018–2021 inneburit utveckling och implementering av Individuell patientöversikt (IPÖ) för åtta cancerdiagnoser. Nu pågår implementering av IPÖ i klinisk rutin i verksamheter runt omkring i landet. Hittills har 47 000 patienter kunnat dra nytta av IPÖ som nu etableras som ett av RCC:s kunskapsstöd för cancervården.

Läs mer

Lite vin kan aldrig skada, eller?

RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerprevention bjuder in till ett nationellt samtalsforum om alkohol den 27 oktober. Det blir samtal och föreläsningar med syfte att få klarhet i vad ”good practice” är i förhållandet mellan alkohol och patienter, både med kurativ och kronisk cancer.

Läs mer och anmäl dig här


Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentrum (RCC) och syftar till att stärka möjligheterna för patienter och närstående att verka som företrädare.

Läs mer

Uppdaterade vårdprogram

På gång – Utbildning

Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

1 oktober, distans

Läs mer

Förutsättningar att leva tills man dör, palliativ vård

14 oktober, distans

Läs mer

Dialogmöte patientföreningar

14 oktober, webbinarium

Läs mer

Gastrointestinala problem efter behandling av bäckencancer

15 oktober, distans

Läs mer

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

23 november, distans

Läs mer

Ta del av alla våra utbildningar här


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.