Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa medlemmar!

Rekordmånga medlemmar i LfM!

I LfMs medlemsregister, som sköts av kassören Carl Gustaf Elinder, finns nu 376 medlemmar. Så många har vi aldrig förut varit! 

Kvinnorna dominerar, cirka 65%. Vi har inte uppfgift om ålder i registret, men känslan är att många av de nytillkomna är yngre, vilket är mycket glädjande. Fortfarande saknar vi dock den stora skaran studenter; för närvarande bara en handfull.

Bland representanterna för de mycket aktiva lokalföreningarna, som är adjungerade till styrelsen, är kvinnodominansen total: alla är kvinnor! LfM har nu 11 lokalföreningar. Den senast tillkomna är Kronoberg med Josefin Granberg (josefin.granberg@kronoberg.se) som kontaktperson. Även i Uppsala har man börjat formera sig och haft ett uppstartsmöte. Vår värderade sekreterare, Anne von Heideman (annevonheideman@gmail.com), är kontaktperson. Intresserade får gärna höra av sig. 

Ovannämnda medlemsökning är delvis en effekt av den värvningsdrive som omnämndes i tidigare nyhetsbrev. Styrelsen har också tillskrivit de olika specialistföreningarna om publicering av en halvsidesannons om LfM i respektive tidskrift. Hittills har 7 redaktörer förklarat sig positiva. Vi förhandlar också med Läkartidningen om motsvarande annons. Håll utkik!

Trots denna glädjande utveckling är det bara en liten bråkdel av läkarkåren som är melemmar i LfM. Ju fler vi blir ju större tyngd får våra åsikter och ju fler goda idéer kan vi samla upp för miljön och klimatet!

Sven Blomqvist, vice ordf. LfM


Webinarium: "Människan i klimatkrisens tid" 22/9 2021.

Nästa Klimatriksdag planeras till 1-3 april 2022 i Stockholm. Under förberedelserna arbetar ett antal utskott som initierat rapporter och seminarier.

En arbetsgrupp inom LfM (Ingrid Mobacke, Linda Morén, Elisabeth Wijnbladh, Margareta Falk, Per Broman, Ida Persson och Anne v Heideman) har tillsammans med en grupp psykologer utarbetat en rapport i Klimatriksdagens regi: "Människan i klimatkrisens tid". Den kommer att presenteras vid ett webinarium 22/9. För program och anmälan (bråttom!) se nedastående länk:

https://klimatriksdagen.se/vad-vi-gor/?fbclid=IwAR0jKLL104t5beWjXZQARoJ2-hxlypgBDvDf_5oaK671IseGyXf2wmWwY1I#22sep21

Här finns också en länk till själva rapporten. Den avhandlar den viktiga frågan om hur vi som individer påverkas av klimatkrisen och varför vi beter oss som vi gör. 

Via länken når man också Klimatriksdagens hemsida. LfM är engagerade bl a som sponsor och kommer att skiva motioner till riksdagen. 


LfM fyller 30 år. Det vill vi fira!

Läkare för Miljön bildades 1991 på initiativ av Karl-Henrik Robert som då lanserat den stora satsningen "Det naturliga steget". Många yrkesföreningar "för miljön" bildades då, men nu finns bara tre kvar: Ingenjörer, artister och läkare. Nyligen har dock "Idrottare för miljön" tillkommit

Hösten 2019 hade vi ett seminarium i Stockholm vid Hammarbyslussen, öppet för alla medlemmar och med inriktning på lokalföreningarnas arbete. Mötet var väldigt inspirerande och uppskattat och det vore roligt med något liknande för att fira föreningens 30-åriga tillvaro. Träffas under trevliga former, lyssna på en intressant föreläsare, äta en god vegetarisk måltid och framförallt träffas och utbyta idéer och tankar.

Eftersom mötesverksamheten kommit igång först i höst och det krävs en del planering siktar vi på januari 2022, även om det blir efter jubileumsåret. Den som är intresserad kan höra av sig till sin lokalförening eller någon i styrelsen. I första hand Stockholm, men även annan lokalisation är tänkbar. Eftersom föreningens ekonomi är god kan man tänka sig ett resebidrag för långväga deltagare.

Vi återkommer! 


Hållbarhetsmöte med sjukvårdsdirektörer 10/11 2021.

September 2021


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Som en uppföljning till webinarieserien om Hållbar sjukvård i vintras planeras ett Zoommöte i samma ämne med landets sjukvådsdirektörer under ledning av Lars Berko, VG-regionen och Charlotta Brask som var moderator under webinarieserien.

Ingrid Mobacke, Sandra Isaksson och Ida Persson från LfM kommer att presentera sitt lokala hållbarhetsarbete från Gävleborg, Östergötland och Skåne i samarbete med sin repektive sjukvårdsdirektör. Programmet är inte helt spikat men kommer att läggas upp på LfMs hemsida och FB. Håll utkik!

Lokalföreningarnas samarbete med sina miljöavdelningar är mycket fruktbart och det är glädjande att även sjukvårdsledningarna uppmärksammar detta.

 ______________________________________________

Breaking news:

Ordförande Maria och styrelsemedlemmarna Björn, Caisa, Ida och Sigrid har skrivit en debattartikel i senaste Läkartidningen: Medicinskt upprop för klimat och hälsa - så gör vi i Sverige.

Höst i Jämtlandsfjällen

Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!