Specialutskick från Logistiknorden | Visa i webbläsaren

LÖSNINGAR FÖR LYSANDE LOGISTIK. BELYSNING FÖR LAGER OCH INDUSTRI

SMART STYRLÖSNING FRÄMJAR DANSK HÄLSOSATSNING

Odense Universitetssjukhus är Danmarks största specialsjukhus, granne med Syddansk Universitet. I det unika projektet ”Nyt Sund” har sjukhus och universitet byggts samman
för att skapa ett universitetssjukhus med extraordinära möjligheter för forskning, utbildning och utveckling på hälsoområdet. Byggnationerna påbörjades 2019 och fortgår till slutet av nästa år.

För att styra belysningen i den 500 000 kvadratmeter stora utbyggnaden valde man LITECOM DALI 2 från Zumtobel, ett styrsystem som med sin DALI 2-certifiering är öppet mot alla certifierade belysningsenheter, oavsett fabrikat och teknik. Inte mindre än 217 styrenheter av Zumtobels LITECOM CCD DALI 2 har installerats i det nya sjukvårds- och forskningskomplexet.

Valet av den här lösningen avgjordes av enkelheten i programmering och ett väl fungerande gränssnitt mot kommunikationsstandarden BACnet. Två egenskaper som sparar både tid och pengar för kunden. LITECOM DALI 2 har också flera funktioner för bland annat datainsamling och kan enkelt integreras med olika system för fastighetsövervakning och -kontroll.

ETT MÅNGKUNNIGT STYRSYSTEM
LITECOM kan fås med en mängd olika interface och kontrollenheter, anpassade för en rad olika applikationer, utrymmen och verksamheter, från klassiska strömbrytare och touchkontroller för vägginstallation till appar och web-baserade gränssnitt. De senare är logiskt och enkelt uppbyggda med självförklarande menyer för programmering och dagligt bruk. Flera olika ljusscenarier kan förprogrammeras och de använda skärmbilderna kan skräddarsys med kundens egna logotyper eller bakgrundsbilder.

En och samma kontrollenhet kan användas för en mängd olika ändamål – för alla typer av installationer – kompakta eller stora, det spelar ingen roll. Belysningsstyrningen hanteras med en gemensam enhet för hela byggnaden eller som en del i ett större system för fastighetsstyrning. Eftersom LITECOM är anslutet till molnet, är möjligheterna för säker datalagring gränslösa.

SPARAR ENERGI
OCH PENGAR

LITECOM sparar energi och pengar, t.ex. genom att släcka belysningen när lokalerna är tomma, eller genom att synkronisera persienner med armaturer för optimal användning av dagsljus. LITECOM kan på detta sätt reducera din energiförbrukning med upp till 82 procent.

LÄTT ATT ANPASSA

Oavsett om det är en liten eller en stor installation och om systemet är uppdelat i olika områden så finns det alltid en möjlighet att anpassa LITECOM när byggnaden eller verksamheten förändras. Systemet kan byggas ut, delas upp eller konfigureras om när som helst, till exempel från att bara kontrollera belysning på en enda våning till att serva hela byggnaden och integreras i övrig fastighetsautomation och/eller kontroll lösningar. Det här innebär att valet av LITECOM som styrsystem är garanterat framtidssäkert.

Med LITECOMs förmåga att anpassa belysningen till inkommande dagsljus, antal personer i rummet och tid på dagen, bidrar systemet till att spara stora mängder energi. Genom att också synkronisera markiser eller andra solskydd med belysningen kan upp till 82 procent av energiåtgång och kostnader för belysningen sparas i en fastighet. Alla nödvändiga funktioner för detta hanteras av LITECOMs styrenhet och de olika sensorer som ingår i systemet.

SÄTTER MÄNNISKAN
I CENTRUM

En annan fördel med LITECOM är att systemet erbjuder fördefinierade belysningskurvor som anpassar ljuset till
den mänskliga dygnsrytmen. Ljusstyrka
och färgtemperaturer varieras till de olika värden som bäst stöder variationer i vårt behov av aktivitet och vila – och på så vis främjar personalens välmående. Det är lätt att skapa sådana här dynamiska ljusscenarier med de hjälpmedel som
finns tillgängliga i systemet.

Läs mer om LITECOMs olika möjligheter, om funktioner för nödbelysning och om hur ett LITECOM-system projekteras och installeras i Zumtobels produktbroschyr:

 
>> KLICKA HÄR <<
 
 
ZUMTOBEL

ZG Lighting Nordic AB • Hyllie Boulevard 10B • 215 32 Malmö
+46 (0) 40 649 20 00 • marketing.nordic@zumtobelgroup.com
zumtobelgroup.com

Du har fått detta specialutskick eftersom du prenumererar på nyhetsbrev från Logistiknorden.
Avsluta prenumeration | Webbversion