Nyhetsbrev från kommunförbundet Kalmar län. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Stor satsning på utbildning inom digitalisering

Vår styrelse har gett oss i uppdrag att ta fram en gemensam plan för en inriktning, förbättrad samordning och utveckling av digitala möjligheter i länets kommuner. Detta gör vi inom projektet Digitala kommuner i Kalmar län där det just nu pågår det en stor utbildningssatsning. I våras inleddes den med en introduktionskurs för kommundirektörer och kommunstyrelseordföranden där de fått lära sig mer om ledarskap och digitalisering.

Nu går vi vidare med en certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation. Cirka 30 deltagare från länets samtliga kommuner deltar och de kommer sedan att ha en viktig roll genom att ta ledarskap över digitaliseringen sin kommun.

I oktober lanserar vi dessutom ett utbildningsprogram med åtta delkurser innehållande filmer, podcast och interaktiva övningar på vår nya kursportal. Målgruppen för det är länets kommunala chefer och syftet är att öka kunskapen om digitaliseringen av den kommunala verksamheten.


Uppdaterad mediekatalog

Under sommaren uppdaterades AV-Medias filmplattform Mediekatalogen till en ny version. Lärare och elever i länet möter nu en bättre sökfunktion, en modernare vy och smartare verktyg. 


På gång i höst

Kommunförbundet har många spännande arrangemang på gång i höst. Några exempel:

  • Mobbning, mobilen och internet 29 sep
  • Kommunförbundsdagarna 7-8 okt
  • AV-Mediadagarna v 41-42
  • Handledarutbidning för sjuksköterskor

Elevhälsoprojektet

Projektet är i gång! Syftet med är att utveckla och digitalisera elevhälsoenkäten. Målet är att säkerställa ett statistiskt underlag för analys av gruppen barn och unga, samtidigt som man också följer den enskilda elevens utveckling under skoltiden.

Projektet är ett länsövergripande samarbete med alla 12 kommuner, Region Kalmar och Kommunförbundet.

Genom samverkan och kunskapsutbyte fokuserar vi på de faktorer som påverkar barn och ungas livsvillkor och skapa bra förutsättningar för en god och jämlik hälsa.


Jämställdhetsdagen

Internationella jämställdhetsdagen den 26 augusti bjöd på en Jämställdhetsdag med många välmeriterade föreläsare såsom Gertrud Åström och Anna Giotas Sandqvist. Med utgångspunkt från Ann Bomans livsgärningar fick omkring 140 deltagare ta del av minnen av ett oförtrutet arbetet där Anns jobb som en ”jämställdhetsstrategarnas jämställdhetsstrateg” hyllades.

Dagen inleddes med en hälsning från jämställdhetsminister Märta Stenevi där även hon hyllade Ann med orden ”Vi behöver fler som Ann i vår värld. Som kämpar varje dag för att göra samhället lite mer jämställt, som inspirerar och leder, men som också ger handfasta verktyg för hur vi alla kan bidrar till jämställdhet”. Märta presenterade även regeringens arbete där hon prioriterade de tre jämställdhetsutmaningarna i landet: våldet mot kvinnor, pengarna och jämställdhetsintegreringen.

Landshövding Peter Sandwall uppmanade alla i länet att steppa upp jämställdhetsarbetet. Jämställdhet är en viktig demokratifråga och ett viktigt mål i Agenda 2030. Vi ska inte vara rädda att ta hjälp av varandra utan tvärtom - jobba på!

Dagen var ett samarbete mellan Kalmar och Mörbylånga kommun, Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar Län och Kommunförbundet Kalmar län.


Digital Aktuell situation

”Aktuell situation” är en pappersblankett med information om en patient gällande hälsotillstånd, kontaktuppgifter m.m. Blanketten används när en patient åker från sin kommun i ambulans till sjukhus och är ifylld av kommunens personal.

På grund av många avvikelser kopplat till pappersblanketten startades pilotprojektet ”digital Aktuell situation” mellan Kalmar kommun och akutmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar. Pilotprojektet har visat mycket goda resultat när det gäller att säkerställa informationsöverföringen och på så sätt förbättra patientsäkerheten.

Därför kommer nu arbetet med digital Aktuell situation spridas till länets kommuner och Kommunförbundet bjuder in till ett informationsmöte den om detta den 29 september.


Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 00
info@kfkl.se
www.kfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!