Nyhetsbrev med senaste nytt från AllAgeHub. Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

 

En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 
Skärmdump på några sidhuvuden från AllAgeHubs hemsida

Nytt om AllAgeHub

I projektet har det hänt en del nytt den senaste tiden och roligast av allt är att få presentera våra nya medarbetare Myriam Belbekri och Johanna Lundgren.

Utöver att projektteamet har förändrats så har vi också uppdaterat informationen om våra styr- och referensgrupper där vi fått in flera nya starka tillskott! Dessutom kan ni nu hitta presentationer och dokumentaion från vårens nätverksträffar på vår arkivsida på webben.

 
Skärmbild från Kammarkollegiets informationssida

Just nu pågår en statlig satsning där kommunerna kan söka medel för att utveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik. Missa inte detta!

Läs mer hos Kammarkollegiet

 
Skärmbild från VGR:s informationssida om dessa workshops

Västkom och VGR bjuder in till en serie digitala workshops om ett länsövergripande samarbete kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland.

Läs mer på VGR:s webbsida

 
https://ivris-checklista.web.app/

Ivris är en interaktiv och flexibel checklista som är tänkt att användas för att förbättra samverkan mellan olika aktörer, både professionella och slutanvändare, när en ny idé initieras inom området välfärdsteknik.

Gå till den interaktiva checklistan

 

Avhandling om välfärdsteknik

I våras lade Katarina Baudin fram sin avhandling om välfärdsteknik vid Mälardalens universitet. I avhandlingen har hon studerat uppfattningar, användning samt beslutsfattande rörande välfärdsteknik och hjälpmedel. Avhandlingen är på engelska men det finns en sammanfattning på svenska i slutet.

Ladda ner avhandlingen via denna länk (PDF-fil)

 
Skärmbild från filmklipp om projektet

RISE, Glesbygdsmedicinskt Centrum, Region Västerbotten, Malå och Vilhelmina kommun, KRY och plattformen Civic Tech genomför projektet Digifysiska vårdkontakter som ska skapa trygghet för medborgare som bor i särskilda boenden och deras anhöriga i Region Västerbottens närsjukvårdsområde södra Lappland. Projektet vill hantera utmaningen och öka dessa medborgares förtroende för vård och omsorg genom kombinationen av digitala och fysiska vårdtjänster.

Titta på en kort presentationsfilm om projektet

 
Skärbild från Digital vård & omsorgs hemsida

Med dagens digitala hjälpmedel kan personer med demenssjukdom bo hemma längre. Men många gånger får inte de eller deras anhöriga ens information om den hjälp som finns. Det visar en ny avhandling av Antonios Tsertsidis vid Örebro universitet.

Läs mer på webbsajten Digital vård & omsorg

 

GoGlad – appen för ett rörligare och roligare liv

Hushållningssällskapet har nu släppt den kostnadsfria appen GoGlad. Appen GoGlad är fokuserad på användarnytta och motiverar till aktivitet genom att öka lusten till rörelse. På så sätt förbättras fysisk, psykisk och social hälsa på ett roligt sätt.

Läs mer om appen GoGlad på hemsidan

 
Skärmbild från Regeringskansliets hemsida

Utredningen Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre lämnade i juni över sitt betänkande  till socialministern. Betänkandet (Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre – SOU 2021:52) innehåller 38 förslag som handlar om att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö samt tillvarata ny teknik. 

Läs mer om utredningens betänkande på regeringskansliets hemsida.

 
Skärmbild från Upphandlingsmyndighetens artikel

Arbetsförmedlingen har genomfört ett antal upphandlingar av digitala tjänster med krav på tillgänglighet. Ta del av deras erfarenheter, lärdomar och misstag.

Här kan du läsa mer om Arbetsförmedlingens erfarenheter.

 
Skärmbild från SKR:s hemsida om evenemanget

Kompetenscenter Välfärdsteknik anordnar en serie digitala studiebesök hos de tio modellkommunerna (Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla och Övertorneå). Studiebesöken fokuserar på olika teman för varje besök. Den 5 oktober kl 11-11.45 finns möjlighet att kostnadsfritt besöka Resurscentrum i Karlstad.

Läs mer på SKR:s hemsida

 
Skärmbild från Region Uppsalas hemsida

Uppsala universitet och Region Uppsala ger digitalt och kostnadsfritt en konferens med fokus på Individens behov i centrum, IBIC. Hur väl synliggörs då äldres behov i handläggningsprocessen och fungerar förvaltningsdomstolen som garant för en individ- och behovsanpassad äldreomsorg? Vilken hänsyn tar omsorgen till den åldrande människans olika behov och vilken funktion har civilsamhället, såsom Äldrelinjen? Dessa är några av frågorna som behandlas under årets upplaga av Forskning pågår: om äldre och åldrande.

Läs mer om konferensen på Region Uppsalas hemsida

 
FacebookLinkedInHome Page

Dela nyhetsbrevet på:
Facebook | LinkedIn | Twitter

AllAgeHub

Ett initiativ av GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur och Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola, Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås

Studieförbundet ABF
Studieförbundet vuxenskolan

Pensionärernas riksorganisation (PRO)
SPF Seniorerna

Funktionsrätt Västra Götaland
LaSSe Brukarstödcenter
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Our Normal

Business region Göteborg
Sahlgrenska Science Park
VGR – Koncernstab Hälso- och sjukvård – Vårdens digitalisering,
DART och AI Sweden
Västkom

Finansiärer

13 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden