Ska lammen få tystna?

Om lammen tystnar försvinner också bonden och alla de växter och djur som är beroende av ett öppet landskap. Snart är den svenska får-bonden en hotad art.

Fredagen den17 september kl.18.00 kommer Fåravelsförbundet, lokala fåravelsföreningar och enskilda fårägare tillsammans med kollegor i flera Europeiska länder att hålla en gemensam manifestation.

Sveriges fårägare har fått nog av att den rovdjurspolitik som riksdagen fastställt inte genomförs. Men vi vill också visa på möjligheter för en långsiktig och hållbar rovdjurspolitik. Om staten menar allvar med livsmedelsstrategin, så måste man ta störningar och risker med rovdjur på allvar. Riksdag och regering måste ta tillbaka makten i rovdjursfrågan och få rovdjurspolitik att harmonisera med övriga strategier, som till exempel livsmedelsstrategin, försvarsförmågan, levande landsbygd, jobb i hela landet. Berörda myndigheter ska följa intentionen i den politik som beslutats!

Manifestationen är en reaktion på att de åtgärder som fårägare har för att skydda sina djur inte är tillräckliga. Rovdjursavvisande stängsel RAS är en av alla förebyggande åtgärd, men det ger inte 100 % skydd. Det har skett flera vargangrepp på beten innanför sådana stängsel, det är en hög egenkostnad för lantbruksföretagare eftersom de statliga bidragen inte täcker materialkostnaden och potten pengar räcker inte på långa vägar för att stängsla in alla får med RAS.

Manifestationen vill lyfta att fårägarnas främsta problem är att beviljade skyddsjaktansökningar ofta blir överklagade och fördröjda. Skyddsjakten måste ges förutsättningar att genomföras effektivt, den bör utföras av proffsjägare med utbildad hund, så att rätt djur fälls.

Vi ser att lammproduktionen går ned i Sverige, idag har inte ens 2,8 av tio personer möjlighet att köpa svenskt lamm pga. den låga produktionen. Vi kan producera lamm med i särklass högsta djuromsorg här i Sverige, om rätt förutsättningar ges.

hålls runt om i landet hos fårbönder. Vi vakar fredligt över våra djur. En sammanhållande länk blir evenemanget Rovdjursvaka 2021 på Facebook. Där umgås vi digitalt under vakan, med inlägg och bilder från våra fårhagar.

Media uppmanas att ta kontakt med önskad gård för besök under manifestationen, eller på annan tid.

Tänk vilka super-djur våra får är och vad de kan producera av det gräs vi människor inte kan äta. Kött, skinn, ull, livskvalitet och biologisk mångfald! Detta måste vara värt att slå vakt om!

Gudrun Haglund-Eriksson
Ordförande Svenska Fåravelsförbundet och rovdjursansvarig

Ulf Ekholm
Rovdjuransvarig Svenska Fåravelsförbundet

Mer information

Rovdjursvaka 2021 – gårdar för besök och mediakontakt

Svenska Fåravelsförbundets talespersoner

Örebro
Gudrun Haglund-Eriksson, Närkesberg, gudrun@bengtstorp.se, 076-848 64 65

Värmland
Ulf Ekholm Ölmhult Väse, ekholmulf@hotmail.com, 076-844 49 92

Östergötland
Jonas Karlsson, Hällestad, jonas.karlsson@faravelsforbundet.com, 070-238 98 10

Västernorrland
Thomas Eriksson, Hälla Gård, thomas.eriksson@faravelsforbundet, 070-551 67 52

Gotland
Anna Törnfelt, anna.tornfelt@faravelsforbundet.com, 0498-49 30 70

Lokalföreningar

Jämtland
Mimmi Flodman, Trångsviken, mimmiflodman@hotmail.com, 070-225 37 22

Gävleborg
Lotta Wallberg-Bruun, Ljusdal, lotta@onsang.se, 070-675 03 56

Dalarna
Alexander Söderberg, Djura, alex-79031@hotmail.com, 072-213 79 58

Stockholm/Uppsala
Anna Alm, Fjärdhundra, karlberg_gard@telia.com, 070-207 29 15

Södermanland
Karin Eriksson, Hagby, karin@ekebygard.net, 070-660 87 81

Skaraborg
Veronica Nyman, Stenstorp, veronica@villavagnar.com, 0736-635 566

Sjuhärad
Lotta Gradén, Björketorp, lotta.graden@telia.com, 0320-609 70, 0708-15 68 21

Jönköping
Patrik Jönsson, Bodafors, hogagarde@telia.com, 070-628 12 25

Skåne
Anna Kristoffersson, Veberöd, anna.kristoffersson@telia.com, 070-852 01 94

Våra europeiska kollegor använder elden som symbol för sin vaka över tamdjuren. När vi i år vakar tillsammans med dem, tänder de som kan en eld eller grill.

.

T.v. Rovdjursvaka 2020 i Hällestad i Östergötland. Jonas Karlsson bjöd in till vaka i sin fårhage. Ann Hägge-Nilsson från LRF, Björn Johansson från Östgötalamm, reporter från Norrköpings tidningar med flera var på plats.


facebooktwitterinstagramyoutube

http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!