Nyhetsbrev nr 42 från Sveriges unga akademi, september 2021. 
Läs nyhetsbrevet i webbläsarenTipsa en vän

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

Jag tänker på möten. Rätt antal människor, i rätt blandning, på rätt plats och vid rätt tid. Sprängkraften och modet att tänka nytt som kan uppstå och som låter oss bryta invanda mönster. För en organisation som vår är det där magin finns. Därför känns det extra hoppingivande att vi nu rör oss in i en tid där vi med ny energi kan samlas på alla de ytor vi skapar i samarbete med andra. Ytor för barn och unga att möta forskning, för yngre forskare och lärosätesledningar, för riksdagsledamöter och forskare, för utländska akademier, för tvärvetenskapliga samtal, populärvetenskapliga samtal, forskningspolitiska samtal, för oväntade idéutbyten. Nu kommer tiden då vi samlas igen, och hittar nya idéer för att möta ett nytt samhälle med nya utmaningar på nya sätt.
     Att vi fyller 10 år just i år känns inspirerande på många sätt, en stor milstolpe med möjlighet att blicka både bakåt och framåt. I årsberättelsen finns hälsningar både från tidigare ordföranden och från initiativtagaren Gunnar Öquist. Jag läser hans iakttagelse om att glädjen, engagemanget och passionen är utmärkande för oss, och tänker att jag då förstår lite bättre varför unga akademier bildas världen över. Behovet av förnyelse är stort och lyckade möten är nyckeln. Nu möter vi nästa 10-årsperiod!

Sverker Lundin Foto: Erik Thor/SUA

Vd Sverker Lundin


Åtta toppforskare från olika fält till SUA

Nya ledamöter 2021
Foto: Erik Thor/SUA

Janina Seubert, Karolina Kauppi, Michael Schöll, Gabriele Messori, Oscar Agertz, Sigrid Schottenius Cullhed och Johan Larsbrink. Frånvarande vid fototillfället: Lisa Hellman. 

Läs mer »


SUA på Forskarlov hos Tekniska

Shervin Bagheri, Steffi Burchardt mfl. finns på plats. Foto: KAW, Steffi Burchardt

SUA finns på plats för att möta barn och allmänhet på Tekniska museet i Stockholm den 4–6 november. Varmt välkommen! 

Läs mer »

Sigrid Schottenius Cullhed Foto: Erik Thor/SUA
Sigrid Schottenius Foto: Erik Thor

5 frågor om årets Nobelpris i litteratur

Läs mer »


Foto: SUA

Septembermöte i verkliga livet

Läs mer »


Ronnie Berntsson Foto: Erik Thor/SUA
Ronnie Berntsson Foto: Erik Thor

SUA kommenterar infrastruktur-utredningen i Universitetsläraren

Läs mer »


Akademimöte

Meeting for Young Academies worldwide 

Läs mer »


SUA och UTOM, Samtidsarenan

SUA:s remissvar på Pliktmaterial-utredningen

Läs mer »


5 frågor till Shervin Bagheri om Nobelpriset i fysik

Läs mer »


SUA

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter ofta med fokus på barn och unga. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. 
Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har mellan 35 och 40 ledamöter. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss: 
info@sverigesungaakademi.se | http://sverigesungaakademi.se/kontakt

SUA