Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev september 2021


Händer i branschen

5 oktober
Region Östs webbinarium: 
Glasbruksåar och föroreningar nedströms

6 oktober
KrügerVeolia anordar webbinarium: The World’s Deepest Thermal Remediation of Crystalline Rock: The Inside Story

7 oktober
Region Norr anordnar ett studiebesök i temat End of Waste.

7 oktober
Avfalls Sveriges temadag online: Ökad användning av avfall i konstruktioner.

12-13 oktober
Studias kurs om avfall för anläggningsändamål.

15 oktober
Region Syd anordnar studiebesök PFAS - situationen på NSRs anläggingar

26 oktober
KrügerVeolia anordnar webbinarium: Recalcitrant Contamination: Challenges, Pitfalls and Learnings from 20 High-temperature Projects

27 oktober
Chalmers genomför kurs i SCORE-metodik.

27 oktober
Region Öst anodnar studiebesök vid Häradsuddens avfallsanläggning utanför Norrköping


Direkt från Alaskas guldfält …

Ingegerd Ask kom direkt från ett spännande äventyr i Alaska, in i kärnan som sedan kom att bli Nätverket Renare Mark. Det som började som ett uppdrag i att skapa kontaktytor mellan olika intressenter inom förorenade områden, visade sig bli så mycket mer. Vi ser vad Ingegerd har att berätta...


Följ oss på sociala medier och läs vår hemsida!

Följ oss på sociala medier och läs vår hemsida för att hålla dig uppdaterad. 

linkedininstagramfacebook

Call for abstract

Vi kan inte påminna för många gånger!

Du missar väl inte Call for abstract till Vårmötet 2022.

20 år med Nätverket Renare Mark och nu vill vi snegla bakåt, känna in nuet och sia om framtiden! Hur tänkte man då, vad ser vi i dag och vad tror vi om sen?

Vid Vårmötet kan du dela med dig av dina erfarenheter, tankar om nutiden och framtidsvisioner. Ensam eller tillsammans!

Skicka ditt förslag (se utformningen i länken ovan) till Nätverkets koordinator senast den 1 november 2021


EU-LIFE finansierar nytt projekt om PFAS-rening med ytaktiv skumfraktionering

Forskare på SGI och SLU deltar i ett teknikutvecklingsprojekt där olika tekniker för att rena grundvatten förorenat med PFAS testas. 

Projektet med titeln ”Demonstration and evaluation of sustainable on-site remediation technologies for PFAS-contaminated groundwater” kommer att pågå under fyra år, med start i september 2021, och finansieras av EU:s LIFE-program. Läs hela artikeln här


Sedimentundersökningar som ska lära oss mer

I regeringsuppdraget om förorenade sediment pågår just nu sedimentundersökningar i både sjöar, vattendrag och kustområden.

Under sommaren 2021 har inledande hydroakustiska mätningar utförts och under hösten kommer prover att tas från norr till söder. Syftet med undersökningarna är att öka kunskapen om förekomsten av flera olika miljögifter i sediment, bland annat utifrån olika typer av påverkanskällor. Läs hela artikeln här.Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se

REDAKTION: Therese Steinholtz, 0735-01 56 22 therese.steinholtz@empirikon.se
Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande: Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, Johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!