Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev september 2021

Hej alla!

Vi vill med detta nyhetsbrev uppdatera er som är intresserade av psykosvården kring nuläget och planerna framöver för PsykosR,  men även passa på att sprida information om annat vi tror kan vara av intresse för alla som är engagerade i utvecklingen av svensk psykosvård.  

Glöm inte heller bort att det finns material att ladda ner via PsykosRs webbplats  som stödjer implementeringen av viktiga insatser som NECT, Patient- och närståendeutbildning, Krisintervention och IMR. 

PsykosRs utvecklingsområden

PsykosR fortsätter att prioritera utvecklingen mot att bättre kunna stödja implementering av vård- och insatsprogram (VIP) för schizofreni och vårdförlopp för förstagångsinsjuknande. PsykosR bidrar genom att använda nuvarande variabler och
system men också genom att delta i arbetet med att finna andra datakällor. Ett arbete har påbörjats för att undersöka vilka data som går att få från primärvården när det gäller besök för kroppslig ohälsa för personer med psykosdiagnos. 

Samtidigt som utvecklingen pågår behöver vi tillsammans fortsätta göra allt vi kan för att registrera de prioriterade frågorna som är rödmarkerade i frågebatteriet på PsykosRs webbplats så att vi kan ha bra täckningsgrad för indikatorerna som följer VIP och vårdförlopp schizofreni. Och viktigt är att registrera ALLA patienter som nyligen insjuknat. 

Återigen hoppas vi att alla kan hjälpas åt för att få in så mycket registreringar som möjligt i vårt nuvarande system. Gå in på www.psykreg.se och se hur ligger ni till i antal registreringar. Vad kan ni göra för att öka registreringarna? Ta upp till diskussion med kollegor och chef på arbetsplatsmöten. Du hittar stöd för att komma igång med att registrera på webbplatsen under för personal - att registrera

Sammanställning av svar från psykosenheter
PsykosR skickade ut ett antal frågor till psykosenheter i Sverige att besvara med syftet att uppdatera information om psykosvården som ett komplement till annan data som samlas in av myndigheter och kvalitetsregister. Vi har fått in 30 svar och du hittar en kort sammanställning av dessa här på PsykosRs webbplats.

Utveckling av ny modul för oral hälsa i IMR (Illness management and recovery)
Doktorand Charlotte Johansson, Leg tandhygienist Karlstads universitet, står i startgroparna att utveckla en modul för oral hälsa (OH-IMR) i sitt doktorand projekt. Planen för de fyra delstudierna i projektet är att först intervjua personal inom psykiatri, därefter patienter/brukare. Nästa fas är att utveckla modulen och pilot-testa den i mindre skala för att senare implementera modulen hos flera användare.

Charlotte vill gärna så snart som möjligt komma i kontakt med enheter där hon skulle kunna få närvara och lyssna vid IMR-sessioner (fysiskt eller digitalt). Hon söker även kontakt med personal som kan tänka sig bli intervjuade vid studie I (aktuellt tidigast december) samt enheter som vill samarbeta för att hjälpa till att hitta IMR gruppdeltagare som vill ställa upp på att intervjuas (troligtvis först om 1 år). Kontakta Charlotte Johansson, mail: charlotte.johansson@kau.se, mobil: 070-669 17 50

Kunskapsstyrningsnytt - vårdförlopp schizofreni
Den 15 september går Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – fortsatt vård och stöd ut på öppen remiss. Tillsammans med vårdförloppet kommer det att finnas en konsekvensbeskrivning som täcker båda vårdförloppen, dels vårdförloppet för förstagångsinsjuknade som lanserades hösten 2020 samt det fortsatta vårdförloppet. En kostnadsanalys finns med som bilaga till konsekvensbeskrivningen. Den täcker också båda vårdförloppen, från första insjuknandet till fortsatt vård och stöd. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd från 2018 lyfts att kostnaderna kan komma att öka om man arbetar enligt riktlinjerna och detta gäller då också vårdförloppen, men forskning visar att det ändå kommer att vara kostnadseffektivt. Kostnadsanalysen kan bli ett stöd för regionerna i planeringen av personella resurser vid implementeringen av vårdförloppen.  Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Tips

Vetenskapsradion
Lyssna på vetenskaps radion om sambandet mellan psykisk sjukdom och ökad risk att dö i covid

Suicidpreventiva dagen
Individer med psykossjukdom har en högre risk att dö i suicid. Den 10 september  samlades människor över hela världen för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. Ta del av valda delar av Folkhälsomyndighetens digitala konferens här. 


Aktuellt

Webbinarier om psykiatrisk tvångsvård 11/10 och 26/11
Uppdrag Psykisk hälsa, Sveriges kommuner och regioner (SKR) anordnar webbinarier och bidrar i framtagandet av en nationell webbaserad modulutbildning som en del i arbetet mot mindre tvång och tvångsåtgärder. Mer information och länk till webbinarierna

Återhämtning: vägar till hälsa 8/10
Hjärnkoll och NSPH anordnar en halvdagskonferens om hur återhämtning kan skapa mer hållbar psykisk hälsa i anslutning till World Mental Health Day 2021 Mer information och anmälan

Temadag rättspsykiatrin 5/10 
Dagen anordnas av NSPH:s arvsfondsprojekt"Inflytande i rättspsykiatrin". Dagen syftar till att lyfta frågan om trygghet och säkerhet för personer berörda av sluten rättspsykiatrisk vård eller tvångsvård. Mer information och anmälan

Kick off Kraftsamling för psykisk hälsa 21/9
Kraftsamling för psykisk hälsa har hittills samlat över 550 aktörer från hela samhället för att gemensamt arbeta för ett mer hälsofrämjande samhälle, rustade individer och ett skyddsnät med tätare maskor. Läs mer

Länkar


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!