Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 8/2021

Vi har nu öppnat upp samtliga av höstens kurser samt även symposium för 2022, du finner dessa här.

Välkommen!


Diplomerad inom Areamätning

27 september i Uppsala, 6 oktober i Malmö

Välkommen till denna kurs i Areamätning för uppmätning av småhus och lägenheter. Kursdagen kommer vara både praktisk och teoretisk.

Syftet med denna kurs är att du som besiktningsman eller tekniker, ska få god kunskap om hur man utför en korrekt uppmätning gällande lägenheter och småhus avseende boarea respektive biarea.

Mer information och anmälan här


Byggprojektledning inriktning produktion

27-29 september

Blocket med inriktning på Produktion fokuserar på din roll som projektledare från genomförande till överlämning (3 dagar): Styrning, ekonomi, planering, genomförande, avslut samt entreprenadjuridik.

Mer information och anmälan här


ABK 09

29 september Digitalt, 9 december i Stockholm

Kursen ger dig grundläggande kunskaper avseende ABK 09. Efter kurstillfället har du kunskaper i både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter. Vi tar bland annat upp hur ett konsultuppdrags omfattning preciseras, vilka krav som ställs på konsultens sätt att utföra uppdraget samt konsultansvars- och ersättningsfrågor.

Mer information och anmälan här


Entreprenadbesiktning steg 1

4-5 oktober i Helsingborg

25-26 oktober i Stockholm, 10-11 november i Göteborg

Steg 1 omfattar både juridik och metodik där Besiktningsman och advokat föreläser tillsammans. 

Vi går igenom rutiner för att genomföra en besiktning på ett formellt riktigt sätt. Förutom praktiska exempel presenteras checklistor av olika slag samt mallar för utlåtande och bilagor m.m.

Mer information och anmälan här.


Annons:


Entreprenadbesiktning steg 2 samt tentamen

28 september Stockholm, 29 oktober Helsingborg

22 november Stockholm, 8 december Göteborg

Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt en övningsuppgift som ni får efter steg 1, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken samt en genomgång av ISO 9001.

Mer information och anmälan här


Kontrollansvarig enligt PBL

4-7 oktober Helsingborg, 15-18 november Stockholm

Grundkurs 4 dagar + inkl. tentamen
(Kurs anpassad efter Boverkets krav)

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs, men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet m.m enligt Boverkets regel BFS 2001:14 KA 4 med ändringar.

Mer information och anmälan här.


Överlåtelsebesiktning

Del 1 12-13 oktober, Del 2 11-12 november

Under kursdagarna ges grundläggande information om reglerna kring fastighetsköp, främst med utgångspunkt från besiktningens betydelse och besiktningsmannens ansvar, säljarens uppgiftsskyldighet och begreppet dolda fel.

Dessutom behandlas byggteknik, kritiska konstruktioner, skador och dess orsaker, fukt och mögel samt byggnormernas förändringar genom åren.

Mer information och anmälan här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.