Newsletter with the latest news. Problem viewing? View it in the browser

MEDLEMSUTSKICK                                                

6 september 2021

WILHELM STENHAMMAR-SÄLLSKAPET

 

Spännande aktiviteter hela hösten !

Bästa medlemmar ! I detta medlemsutskick har vi sammanställt höstens aktiviteter och även sammansfattat några av de som redan är slutförda. 

Sällskapet genomför i höst flera viktiga arrangemans som vi är stolta över att slutligen få till stånd. Vi vill särskilt framhålla symposiet "Nya perspektiv på Stenhammar" som genomförs i samarbete med KMA (Kungliga Musikaliska Akademin) och HSM (Artisten, Högskolan för scen och musik).

Vi är fortsatt påverkade av pandemin och restriktions för hur vi kan mötas, men vi lyckades genomföra ett byte av lokal för att rädda vårt medlemsmöte den 19 augusti. Så kan det säkert bli vid fler tillfällen i höst !

Notera även vårt extrainsatta årsmöte dagen den 29 september; dagen efter vår femårsdag. Mötet  genomförs digitalt via Zoom.

Med önskan om en skön och trevlig höst!

Styrelsen

Wilhelm Stenhammarsällskapet (WSS)

 

 

KALLELSE

Extrainsatt årsmöte den 29 september 2021

Vi kallar alla medlemmar till ett extra möte den 29 september kl. 18.00. Mötet genomförs digitalt via Zoom, så att medlemmar kan medverka på distans.

Vi har förändringar i Styrelsens sammansättning att ta beslut om. Vi kommer innan mötet informera om de ändringar vi föreslår.

På mötet kommer vi även berätta mer om programmet på Stenhammasymposiet den 10-12 november, och innehålllet i medlemsmötet den 9 november (kvällen innan symposiet).

Vi kommer också  berätta om "Årets Excelsior", en utmärkelse som skall delas ut vid symposiet.

Vi önskar slutligen behandla ett förslag om att man skall kunna bli livstidsmedlem i sällskapet. Avgiften för livstidmedlemskap måste bestämmas vid ett medlemsmöte.

Anmäl Er till medlemsmötet via stenhammar@telia.com. Zoom-länk kommer sedan skickas till Er dagarna innan mötet.

 

Stenhammar i korta ord

Ärlig, undflyende, gedigen, intim, personlig, folkbildare, eklektiker, progression/utveckling, eget tonspråk, fantasifull, unik, stolt, snille, smak och ödmjukhet, fantastisk, innerlig och fantasifull.

Detta är de ord som Martin Sturfält, Helena Sul, samt musikerna i Stenhammarkvartetten Per Öhman, Mats Olofsson, Peter Olofsson och Tony Bauer lyfte fram vid medlemsmötet den 19 augusti. Frågande de fick var helt enkelt: Hur skulle du beskriva tonsättaren och hans musik med några enkla kärnfyllda ord?

 

Stenhammars bästa verk

Ovanstående artister fick även frågan om vilket verk som de anser vara tonsättaren bästa. Det blev en svår fråga som landade resulterade i dessa svar:

Kantaten Sången, Stråkkvartett nr 2, 4 & 6 samt Serenaden för Orkester. 

I diskussionen noterade vi att Sången lyftes fram av flera, men även att artisterna hade delade åsikter om verket.

Den lite svåra (?) 6:e stråkkvartetten lyftes också fram av flera.

 

Pianofestival och tävling med fokus på svenska tonsättare och främst Stenhammar

Helgen den 20-22 augusti genomfördes 10-årsjubilerande Göteborgs Pianofestival, i år som en internationell tävling för unga pianister i fem klasser.

Temat var svensk musik, och ett flertal av de 30 tävlande valde därför att spela 150-års jubilerande Stenhammar. På lördagen besökte Stenhammarkvartetten festivalen och spelade utdrag ur hans stråkkvartetter. Tillsammans med Helena Sul uppförde de även den sällan spelade Pianokvartetten (Allegro Brillante). De "klickade"så bra på scenen att de beslutade framföra denna även vid en konsert i Släps kyrka (Särö) senare i höst.

En höjdpunkt under helgen var när de vinnande pianisterna spelade varsitt stycke vid prisutdelningen och de två som delade första priset i den äldsta klassen (Albin Axelsson och William Dahl) spelade varsin sats ur Stenhammars g-mollsonat. (Se bilderna nedan)

 

Vi fyller fem år!

Den 28 september 2016 invigdes vårt Sällskap vid en smått magisk kväll i Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus. Sällskapets beskyddare Maestro Herbert Blomstedt hedrade oss med sin närvaro. Så gjorde även pianisterna Martin Sturfält och Kiyo Wada,  blåsare ur Göteborgs Symfoniker samt medlemmar ut Göteborgs Symfoniska Kör.

Kvällen blev startskottet för en mängd aktiviteter de kommande åren och utvecklingen verkar nu vara positiv igen, då vi förhoppningsvis kan ta oss ur de restriktioner vi levt under 2020 och 2021.

Bilderna nedan är från vår invigning i Stenhammarsalen 2016.

 

Vårt medlemsmöte i Vasakyrkans församlingssal den 19 augusti 2021

Vi har  sällan haft så många spännande deltagare på ett av våra medlemsmöten som på detta möte.

Vi hade hela Stenhammarkvartetten samt  pianisterna Martins Surfält och Helena Sul på scenen. Som om inte det var nog tog sig även pianisten Bengt Forsberg tid att deltaga i diskussionen. 

Artisterna berättade om sina åtaganden under hösten - det var många! - och Helena Sul informerade om Göteborgs Pianofestival som drog igång dagen efter. De fick också några frågor om deras personliga relation till Stenhammar.

Var och en av artisterna berättade om deras första kontakt med Stenhammar och hans musik. Vi resonerade om olika tänkbara arrangemang av hans musik och i slutet så fick alla formulera några enstaka ord om Wilhelm Stenhammar och hans musik. Ovan ser ni en sammanställning av dessa utvalda ord.

Under kvällen fick vi även höra levande musik av Stenhammar. Både Helena Sul och Martin Sturfält satte sig vid flygeln.

Martin bjöd på ett minst sagt spännande ungdomsverk som vi inte hört förut. Ett stycke som ingick bland de noter som Göteborgs Universitetsbibliotek ropade in på auktion för tre år sedan tillsammans med ett par sånger. Martin berättade med stor glädje att han och Matilda Paulsson skulle framföra även dessa sånger på Klaverens Hus i Uppland dagarna efter vårt möte. 

 

 

Årets Excelsior - En utmärkelse

Wilhelm Stenhammarsällskapet planerar att med start 2021 dela ut "Årets Excelsior", en utmärkelse till en eller flera personer eller en förening eller ett företag som anses har gjort en särskild insats för att sprida och främja Wilhelms Stenhammars musik och kunskapen om tonsättaren och hans gärning.

Det kan vara en insats under det innevarande året, men kan även vara något som pågått under flera år.

Utmärkelser kommer delas ut årligen med start vid det symposium i Stenhammars namn som genomförs den 10-12 november i Göteborg. 

Vi tar emot nomineringar från medlemmar och andra till vår mailadress stenhammar@telia.com  

I år bör de vara oss till handa innan den 1 oktober då en jury bestående av vår styrelse samt en representant från familjen Stenhammar tar ett beslut om vem eller vilka av de nominerade som skall tilldelas utmärkelsen.

Om Du vill inkomma med en nominering, så ber vi dig också om en tydlig motivering till förslaget.

Syftet med utmärkelsen är att premiera insatser och arbeten som höjt - excellerat!- Stenhammars position i den musikaliska- eller musikhistoriska världen, i Sverige eller utomlands.       

 

 

 
 

En fantastisk höst som vi försöker sammanfatta nedan.

 • 27 juli Musikhuset Dalarö ”Stenhammar 150 år” med pianisten Kiyo Wada
 • 5 – 7 augusti Styrsö kammarmusikdagar med temat ”Stenhammar, hans vänner och ovänner”
 • 7 augusti Klaverens Hus (Lövstabruk). Sångafton
 • 19 augusti medlemsmöte i Stenhammarsällskapet med Martin Sturfält, Stenhammarkvartetten och Helena Sul i Göteborg.
 • 20 – 22 augusti Göteborgs Pianofestival, i år med en tävling för unga solister, där verk av Stenhammar kommer ingå i alla tävlandes repertoar.
 • 22 augusti Klaverens Hus. Sång och kammarmusikafton
 • 23 augusti Göteborgs Symfonikers vänner erbjuder Stenhammarsällskapet att följa med på en skärgårdstur.
 • 26-29 augusti Kammarmusikfestival i Allhelgonakyrkan i Stockholm

 

 • 4 september Klaverens Hus pianoafton med Niklas Sivelöv
 • 12 september Martin Sturfält spela Stenhammar i Mälsåkers Slott
 • 13 september Martin Sturfält spelar Stenhammar i Trollhättans kyrka
 • 13 september Mazerska Kvartettsällskapet Stenhammarkväll i Stockholm
 • 16 september Stenhammarjubileum med Göteborgs kammarmusikförening i Älvsborgs kyrka
 • 21 september Klaverens Hus pianoafton med Peter Jablonski
 • 22 september – 3 oktober En omfattande Stenhammarfestival i Stockholm konserthus.

 

 • 21 oktober Peter Jablonski spelar Stenhammar andra pianokonsert på Värmlandsoperan
 • 23 oktober Stenhammarkvartetten spelar i Släps kyrka i Särö
 • 28 oktober Jubileumskonsert i Norrköping med Symfoniorkestern under Patrik Ringborgs ledning
 • 30 oktober Musikens Vänner i Sundsvall. ”Beethoven vs Stenhammar” med Magnus Haglund och Helena Sul.
 • 9 november, ”Beethoven vs Stenhammar”, med Magnus och Helena (som ovan men i Göteborgs konserthus) Stenhammarsällskapet i samarbete med Göteborgs kammarmusikförening
 • 10 – 12 november Ett unikt Stenhammar Symposium i Göteborg, arrangerat tillsammans med Kungliga Musikaliska Akademien samt Högskolan för Scen och Musik
 • 13 november Symfoni nr 1 Bergslagens Kammarsymfoniker Kristiane Kyrka i Sala
 • 14 november Symfoni nr 1 Bergslagens Kammarsymfoniker Mariestads Domkyrka

 

 • 2 – 5 december Pianoaftnar i Stenhammars Villa Eka i Saltsjöbaden
 • 18 december ”Stenhammar igår, idag och imorgon” Konsert i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus.
 

 

Kika på vår hemsida så hittar ni uppdaterat vilka konserter och aktiviteter som är på gång.

 
 

Till sist en bild på Stenhammarsällskapets ordförande tillsammans med Stenhammarkvartetten i Stenhammarsalen.

Så mycket mer Stenhammar kan det nog inte bli 😀.

You are receiving this newsletter because you're a customer or since you have signed up on our newsletter.

Edit subscription | Cancel subscription