Teater och musik. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Är skogsrörelsen immun mot kunskap?

Jag träffade en styrelseledamot i Sveaskog

Häromdagen träffade jag en styrelseledamot i Svea Skog. Jag blev förvånad. När jag förklarat för honom att all kontinuitetsskog behöver skyddas från trakthyggesbruk (kalhuggning) så hade han två motargument som han ansåg vara starkare. För det första att de bestämt att de skulle undersöka saken och för det andra att han suttit i styrelsen så kort tid.

Okunnig

När jag replikerade att de inte behövde undersöka saken eftersom FN-deklarationen om biologisk mångfald och EU-taxonomi-arbetet redan är eniga (sånär som på Sveriges och Finlands politiska representanter) och att dessa institutioner bygger sitt kunnande på en enig forskarkår och att de stöds av Naturvårdsverket och analyserna bland annat bygger på SCB och Riksrevisionens granskningar. Så såg jag att han inte trodde på att forskare var eniga.

Förstod inte ämnet

Han tänkte nog på all forskning som gjorts om skogsbruk. Men det är ju något helt annat än skog och biologisk mångfald. Skogsbruksforskare är bra på att beskriva hur man ska få ut så mycket virke som möjligt. De som är experter på biologisk mångfald vet att man måste spara de sista resterna av kontinuitetsskog.

Samma oseriösa svar som alltid

Han sista argument var att de faktiskt bestämt sig för att undersöka saken. När jag replikerat att de bestämde sig för att undersöka saken för både tjugo, trettio och fyrtio år sedan, utan att något blev bättre. Det blev sämre. Då vart han ganska tyst.

Så jag kräver att man omedelbart skyddar de sista resterna av skog. Snart finns inget kvar att skydda. Då kom hans sista argument att forskare var så oeniga när det gällde skogsfrågor.

Vi som inte är kunskapsresistenta och faktiskt har läst på, tagit del av forskning och undersökt hela kunskapsområdet, vi är eniga. Kontinuitetsskogen behöver skyddas nu. I detta är oenigheten väldigt liten. Hans räddningsplanka kan endast bero på egen okunskap.

Du som älskar skog kan se fram mot något helt annat.

Den 15 september släpps hela SKOG OCH SAXOFON på Spotify. Tillskillnad mot fysisk skog som tar slut när den utplånas, så kan den digitala skogsmusiken lyssnas på hur många gånger som helst.

På hemsidan kan du läsa om skog, skogsbruk och skogsbrukspolitik. www.musikochteater.se klicka på Skog och Saxofon.

Om du vill ha basfakta om miljöfrågor så rekomenderar jag www.miljotrappan.seEn tredjedel för livet

Så ska vi använda marken


En hubb om vad Svensk Musik och Teater gör


En utopihubb

En hubb där du kan publicera din utopiSkogsutredningen

Skogsutredningen är ett mycket ambitiöst dokument. De har samlat massor av kunskap, mest om skogsbruk.

Tyvärr hänger inte förslagen till åtgärder ihop med analysen. Det är allvarligt. Vi måste ha mer långsiktigt skyddad skog.

Här kan du se kommentarer/remissvar på skogsutredningen klicka

Nödvändiga åtgärder som saknas i Skogsutredningen

Den ambitiösa Skogsutredningen har dålig koppling mellan analys och åtgärdsförslag. Med dessa tillägg skulle förslagen bättre hänga ihop med analysen.

  • Mot vatten och skyddsvärd natur ska det lämnas tillräckliga skärmar. Minst tjugo meter i normalfallet och minst trettio meter mot värdefull natur.
  • Vid trakthyggesbruk ska grenar och toppar användas.

  • Sveriges åtagande i samband med ”Konventionen om biologisk mångfald” ska uppfyllas. Det innebär att minst sjutton procent av markerna ska ha säkert och långsiktigt skydd.

  • Den skog som inte har utsatts för trakthyggesbruk ska bevaras genom att kalhyggen förbjuds på dessa marker (en förhållandevis liten yta). Det kan ske i samverkan med skogsägaren.

  • Man bör seriöst utreda på vilket sätt man kan förlänga omloppstiden i skogsbruket för att lagra mer koldioxid.
  • Finansieringen av reservatsbildning och andra miljöåtgärder på skogsmark bör ske genom en avgifter på huggen skog.

Miljötrappan basfakta om miljön

På Miljötrappan finns basfakta för den som vill engagera sig i miljöfrågor.

Vi medborgare måste göra klart för våra politiker att vi kräver handling..  Ändå mer handling än vad som sker just nu. Vi måste hjälpa dem med kunskap.

På Miljötrappan hittar man basfakta.

www.miljotrappan.se


Foto Edward Beskow

Erik Winqvist
Svensk Musik och Teater AB
www.musikochteater.se 
info@winkir se

Skivomslag av Ella Bäckman


Om du inte vill ha fler nyhetsbrev så klickar du här unsubscribe

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!