Nyhetsbrev om VIOL 3. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 15
6 september 2021

Ord från programchefen

Välkommen tillbaka efter sommaren!

Hoppas att ni kunnat vara lite lediga och att ni laddat batterierna inför en produktiv höst i VIOL 3 programmet. För nu blir det åka av.

Vi följer vår plan när det gäller tillverkningen och nästa release blir den 24/9. Via rapporten extern uppföljning VIOL 3 i Power BI kan ni utanför Biometria följa progressen i programinkrementen och vad innehållet blir i kommande release. Vårt huvudfokus är: vad är värdefullt för kund?

Mycket arbete sker nu för att få en gemensam bild av de gap som finns vilket är en viktig framgångsfaktor för programmet. Forest Storms Kundplan är godkänd i styrgruppen för VIOL 3.  En förstudie för omläggningen från VIOL 2 till VIOL 3 pågår nu och en plan tas fram under hösten.

IT-rådsmöte sker under september och det ser jag verkligen fram emot. De lättade restriktionerna medger ännu inte att vi alla kan ses men snart är det nog möjligt.

Njut av en förhoppningsvis härlig höst!

Med vänlig hälsning

Per Johansson


Prestandatester, preformance- och codereview VIOL 3

Under juni genomfördes prestandatester i en fullstor D365-miljö (Tier5), testperioden benämndes T5#2 då detta var den andra gången vi utförde detta.
Syftet var dels att verifiera prestandaåtgärder i D365 efter tidigare tester och utfall, att genomföra tester av flöden som innefattade Mätplatsstöd (MPS) samt integrationer. Utöver detta gjorde Microsoft en ”code -and performance review” på den kodbas vi testade på.

Utfallet av testerna visar att vi klarar kravet på prestanda på det specifika testfallet i D365. Flödena kunde inte exekveras då delar av funktionaliteten inte var redo för denna typ av test. Microsoft gjorde ett utmärkt arbete och levererade en bra sammanfattning med ”findings” som nu delprojektet Transport/
Redovisning arbetar vidare med.

Nästa T5 test (T5#3) kommer enligt plan att ske i början av 2022.


Forest Storm

  • En organisation för att producera e-utbildningar, benämnd V3U, är uppstartad och de två första beställningarna på nya utbildningar: Navigera i VIOL 3 och Transportkontrakt är klara. Målet för hösten är att producera samtliga e-utbildningar för transportområdet. Har du frågor om detta, eller vill testa de nya e-utbildningarna, kan du antingen höra av dig till din ansvariga affärskonsult, eller skicka e-post till Biometria Utbildning: utbildning@biometria.se.
  • De två nya tjänstespecialisterna Olle och Julia kommer att arbeta tillsammans med personer på användarstöd med VIOL 2 ärenden under en månads tid för att fördjupa sin och Forest Storms VIOL 2-kompetens. Syftet är att kunna vara ett bättre stöd för Biometrias kunder i övergången från VIOL 2 till VIOL 3.

Fredagen den 24/9 sker release för PI 18 och kundtestmiljön planeras att öppnas kl 17:00.

Kundmöte kopplat till releasen sker torsdag den 30/9 kl 10:30 - 12:00. Inbjudan kommer på viol3.se med anslutningslänk tillsammans med Agendan.

Varmt välkomna!


Release PI 18 och kundmöte


Piloternas arbete

Eftersom det har varit sommar och semesterperiod, har inte pilotföretagen kunnat arbeta med test. Under september månad räknar de med att leverera en testrapport för release från PI 17.


Nästa nyhetsbrev VIOL 3

Planeras att publiceras i månadsskiftet september/oktober.

Vi hörs då!

Besök oss på viol3.se


Följ Biometria i våra sociala kanaler

facebooklinkedinyoutube

Redaktör: Pia Sundkvist de Beau, pia.debeau@biometria.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du sedan tidigare, har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!