Nyhetsbrev med senaste nytt. Har du problem att läsa det, klicka här

Nyhetsbrev Augusti 2021

 

 
Skattepunkten AB
 
 

 

Avdragsrätt för kontorsutrustning som placeras i de anställdas hem

På grund av den rådande pandemin och en ökad digitalisering är det många organisationer som numera ställer om och låter sina anställda arbeta hemifrån.  Extra intressant blir det då hur inköp av kontorsutrustning som används i de anställdas hem, men som ska tillhöra arbetsgivaren, ska behandlas avdragsmässigt. Skatterättsnämden har fastslagit att arbetsgivaren inte kan få avdrag för den ingående mervärdesskatt som belöper på ett förvärv om de anställda ingår avtalen med leverantören i sitt eget namn, faktureras och blir betalningsskyldiga gentemot leverantören. 

 
Läs mer
 

Omställningsstöd  för Juli 2021 går nu att söka från och med 2 augusti

Har ditt företag tappat sin nettoomsättning under Juli 2021 med mer än 30 procent jämfört med juli 2019? Beror den minskade nettoomsättningen uteslutande på Covid-19 pandemin? Om du har svarat ja på dessa två frågor kan du vara en av de företagare som beviljas omställningsstöd. Ansök i så fall senast den 30 september 2021. 

 
Läs mer
 
 
Start typing something...

Agentarvode är avdragsgillt för ishockeyspelare

En professionell ishockeyspelare som betalar agentarvode får enligt Skatterättsnämnden göra avdrag för kostnaden. Arvodet anses ha ett sådant samband med inkomsten att utgiften betraktas som en utgift för att förvärva eller bibehålla intäkter. Avdraget får även göras om agenten blir betald för att förhandla fram ett spelarkontrakt.

 
Läs mer
 

Ska inkomst beskattas hos bolaget eller som lön hos den som utfört tjänsten?

Självständighet ett av de krav som måste vara uppfyllt för att en inkomst ska beskattas som näringsverksamhet. Oftast är det också detta krav som kan bli omstritt när en anställd slutar och börjar bedriva verksamhet i eget aktiebolag. I ett förhandsavgörande har kravet ansetts uppfyllt med hänsyn till vad som avtalats, den ekonomiska risk som tas och med hänsyn till att inga uppdrag utförs åt den tidigare arbetsgivaren utan endast åt externa kunder. 

 
Läs mer
 

Momsfri eller momspliktig sjukvård?

Ett bolag som bedriver en läkarmottagning har bedömts uppfylla kriterierna för att tillhandahålla sjukvård till sina patienter momsfritt enligt undantaget för sjukvård. Det saknade betydelse för bedömningen att vissa tjänster tillhandahållits av inhyrd personal från ett annat bolag.  Det saknade också betydelse att lokaler och utrustning hyrts in från ett annat bolag. 

 
Läs mer
 

 

Skattekonsekvenser i samband med återbetalning av boandelslån

Enligt HFD kan en återbetalning av ett boandelslån anses utgöra en avdragsgill ränteutgift om återbetalningen följer villkoren i låneavtalet och kan beräknas med utgångspunkt i låneavtalet. I övrigt anses kapitalvinster och kapitalförluster som kan uppkomma vid återbetalning av lånet inte som skattepliktiga eller avdragsgilla. Det gäller t.ex. i en situation där bostadens marknadsvärde ökat från utbetalnings- till återbetalningstillfället. 

 
Läs mer
 
 

Uppfyller ett fartyg som transporterar sjökabel villkoren för att anses vara ett EES-handelsfartyg i handelssjöfart?

En person som har en anställning ombord på ett fartyg kan om vissa villkor är uppfyllda få skattelättnader för sjöinkomst. För att en inkomst ska anses utgöra en sjöinkomst krävs bland annat att sjömannen är anställd på ett EES-handelsfartyg som används till handelssjöfart, det vill säga till transport av gods eller passagerare. HFD har ansett att ett EES-fartyg som huvudsakligen används för transport av betydande volymer av sjökabel uppfyller kraven för att anses vara ett EES-handelsfartyg. Inkomsten utgör därmed sjöinkomst. 

 
Läs mer
 

Kompletteringsregeln inte tillämplig på löneväxling av bonus till pension

HFD har fastslagit att en arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelser för anställda som väljer att växla erhållen bonus mot pension inte är avdragsgilla för arbetsgivaren enligt kompletteringsregeln i 28 kap. 7 § Inkomstskattelagen. 

 
Läs mer
 
 

Skattepunkten AB

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

Besöksadress

Fiskebäcks hamn 34

426 58 Västra Frölunda

Postadress

Per Wickenbergsgatan 1
217 54 Malmö

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.

www.skattepunkten.se

www.skatter.se

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.