Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV September 2021

Inför den stundande högsäsongen när det gäller utbyte av avelsdjur vill jag göra er uppmärksamma på vikten av giltiga MV/CAE-statusintyg.

Den senaste tiden har vi haft flera MV-fria besättningar som haft kontakt med andra besättningar utan att kontrollera att dessa kontaktbesättningar har ett giltigt MV-statusintyg eller ens är anslutna till MV/CAE-programmet.

Det går inte nog att understryka vikten av att man vid ALLA kontakter så som köp, inhyrning, utlåning av djur, upplåtande av stallutrymme, bete mm, ALLTID kontrollerar att kontaktbesättningen har ett GILTIGT statusintyg med en status som är samma eller högre som den egna.

Ett MV/CAE-status har ett sista giltighetsdatum. Efter det datumen har besättningen ingen status och likställs med en okänd kontakt tills statusen förnyats.

Jämför med att du besiktigar din bil. Du kan köra med den fram till sista datum för ny besiktning. När det datumet är passerat får din bil körförbud tills du gjort en ny besiktning. Samma gäller för MV/CAE-status; giltighetstiden är passerad = Kontaktförbud med andra anslutna besättningar!

När ovanstående förbises så blir det en dominoeffekt med besättningar som hamnar i utredning. Ett statusintyg missas att kontrolleras. Kontaktbesättningen har sedan egna kontakter som har egna kontakter osv. I en del fall måste statusen sänkas och besättningar får börja om med hela provtagningsproceduren från början, dvs får börja provta för M1 fast man haft en M3/MV-fri status.

MV-programmets säkerhet bygger på att regelverket följs och är extremt viktigt när det gäller kontakter eftersom en otillåten kontakt många gånger inte bara drabbar en enskild besättning utan en hel rad av besättningar.

Så snälla, kontrollera giltighetstiden på MV/CAE-statusintyget när ni har kontakt med andra besättningar!

En ganska vanlig fråga när det gäller kontrollprogrammet är varför nyetablerade besättningar som startat med M3/C3 och/eller MV/CAE-fria djur måste ta prov. Nedan förklarar jag skillnaden på att starta med fria djur respektive okända djur samt varför vi har blodprovstagning även i M3ä/C3ä-besättningar.

En besättning som startar meddjur med okänd status måste genomgå fyra provtagningar innan besättningen erhåller MV/CAE-fri status. De första tre provtagningsomgångarna tas på alla djur > 1 år och den fjärde provtagningen tas på djur >2 år.

En besättning som startar enbart med djur från MV/CAE-fria o/e M3/C3 besättningar kan ärva en M3/C3 status i två år räknat från inköp av de första djuren, förutsatt att besättningen ansluter sig till kontrollprogrammet (erhåller då status M3ä/C3ä).  Därefter måste besättningen genomgå två provtagningar innan besättningen erhåller MV/CAE-fri status. Dessa två provtagningarna görs på alla djur > 2 år.

Antalet provtagningar är alltså hälften och antalet djur som måste provtas är färre om man börjar med M3ä/C3ä än på okänd.


Huvudorsaker till att denna provtagning sker:

  • Sedan vi upphörde med att provta redan friförklarade besättningar utgör denna provtagning en form av indirekt kontroll av MV-fria besättningar som säljer livdjur. Det är mycket ovanligt med positiva djur i fria besättningar men det var via en sådan provtagning ett positivt djur från en stor livdjurssäljande besättning påvisades 2019.

  • Dessutom blir provtagningarna en utökad av kontroll av den nyanslutna besättningen utöver djurägarförsäkran, för att så långt det är möjligt säkerställa att djurhållaren har förstått och hållit sig till regelverket innan besättningen får egen MV/CAE-fri status.

  • Översynen av programmets säkerhet som gjordes tillsammans med SVA under 2020 drog bland annat slutsatsen att säkerheten i programmet är mycket hög men att djur från friförklarade besättningar regelbundet bör följas upp med ny testning.

En välmenande uppmaning till er är att läsa igenom Råd & Regler för MV/CAE-programmet som finns att ladda ner från hemsidan här https://www.gardochdjurhalsan.se/nationellt-ansvar/kontroll-overvakningsprogram/maedivisna-hos-far/för att hålla er uppdaterade gällande de regler som finns i kontrollprogrammet.

En kortfattad summering av sjukdomarna MV och CAE samt en genomgång av kontrollprogrammets upplägg finns att ta del av i form av ett inspelat webinar som ni hittar här: https://www.youtube.com/watch?v=U9xK9EGDgVE

Vi i MV/CAE-teamet önskar er en härlig höst och har du frågor så hör gärna av dig till oss!

Med vänlig hälsning

MV/CAE-teamet på Gård&Djurhälsan

Telefon alla vardagar kl. 09.00 – 12.00, 0771-21 65 00

Mail: mv@gardochdjurhalsan.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!