Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV  1/2021

Paratuberkulos-programmet

Nya föreskrifter för att förhindra spridning av paratuberkulos

De senaste åren har den nationella övervakningen för paratuberkulos intensifierats.  Målet är att helt friförklara svenska nötkreatur från paratuberkulos, men redan nu kan Sverige fastslå att vi har en dokumenterat god status gällande paratuberkulos på nationell nivå.  Detta utgör grunden till den nya föreskriften, vars syfte är att förhindra introduktion och spridning av sjukdomen vid handel med nötkreatur.

Regelverket innebär att en aktör som förflyttar nötkreatur till sin besättning måste se till att djuren har en god status för paratuberkulos, annars ska djuren isoleras och provtas. Eftersom svenska besättningar, baserat på nationell övervakning, har en god status för paratuberkulos påverkar regelverket rent praktiskt framför allt den som förflyttar in djur till Sverige.

Läs mer om föreskriften på Jordbruksverkets hemsida https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/baettre-moejligheter-att-skydda-svenska-grisar-och-noetkreatur-mot-prrs-och-paratuberkulos-3124270)

Hur påverkas paratuberkulosprogrammet?

I dagsläget påverkas inte paratuberkulosprogrammet av den nya föreskriften. Även om svenska besättningar utanför programmet nu kan sägas ha en dokumenterad god status för paratuberkulos så är det inte att likställa med den paratuberkulosfrihet, fastställd genom besättningsprovtagningar som en status inom programmet innebär.  Programmets regelverk för inköp av djur gäller därmed precis som tidigare. I takt med att den nationella övervakningen fortlöper och en friförklaring av hela den svenska nötkreaturspopulationen uppnås kommer programmet på sikt att kunna avvecklas.

Även fortsättningsvis kommer alla anslutna till programmet att behöva skicka in döda/sjuka djur till obduktion där paratuberkulos inte kan uteslutas.

Har du frågor om programmet eller om provtagning?

Hör av dig till oss!

Kontakt-info

Virpi Welling (veterinär) nås på tel. 018-68 28 85 alt virpi.welling@gardochdjurhalsan.se

Ulrika Andersson (administratör) nås på 013-24 48 45 alt ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!