Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Rättighetscentrum Halland

Nyhetsbrev 2021:3


Föreläsning i Hylte om diskriminering i skolan - 4 september

Rättighetscentrum Halland har nu erbjudit ett år med juridisk rådgivning. Av de ärenden som har inkommit till oss ser vi att en typ av ärenden återkommer flera gånger. Nämligen ärenden rörande diskriminering av barn med funktionsnedsättning i skolan. Det är inget som är unikt för Halland utan flera av Sveriges antidiskrimineringsbyråer får in liknande ärenden. 

När ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte får stöd i rätt tid eller inte får rätt stöd, så kan det röra sig om bristande tillgänglighet, en form av diskriminering. 

Rättighetscentrum Halland ser att det behövs kunskap och gemenskap för att kunna skapa en förändring. Framförallt vill vi att beslutsfattare och förtroendevalda ska ta frågan på allvar och se till att skolan blir fri från diskriminering!

På andra sidan spektrumet - Alexander Skytte #rättitid

Bild på Alexander Skytte med texten På andra sidan spektrumet.  Lördagen 4 september 11-15. Rättighetscentrum Halland: kan det röra sig om diskriminering? Bild på ett barn med VR och texten ABF Halland möjligheter till förändring. Visa upp mötesplatser och prova på VR

Tillsammans med ABF Halland har vi bjudit in Alexander Skytte, som själv har adhd och autism och som idag arbetar som lärare. Han kommer till Forum i Hylte den 4 september och berättar mer både utifrån sina upplevelser som elev med neuropsykatriska funktionsnedsättningar och även ur ett lärarperspektiv. 

Rättighetscentrum Halland finns på plats och berättar kort om diskrimineringslagen och ABF Halland berättar mer om möjligheter till mötesplats. Det finns även möjlighet att få prova på aktiviteter som VR i anslutning till detta. Läs mer här.

Anmäl dig på info.hylte@abf.se eller på  070-606 34 80.

För info om webbsändning maila sofie.johansson@abf.se eller håll utsikt på vår facebooksida.


Grundutbildning i diskrimineringslagen 30 november

Den 30 november klockan 13.15-15.15 har vi återigen en kort grundutbildning i diskrimineringslagen. Vi går igenom grunderna för diskriminering, vilka områden som är skyddade samt vilka former av diskriminering som finns enligt lagen. Det är helt kostnadsfritt och utbildnignen sker online på Teams. En länk skickas till din mail innan kursen startar. Det finns ett fåtal platser kvar. Anmäl dig till kursen. 

Grå bakgrund, text Diskriminering? När? var? hur? vi lär dig mer om diskrimineringslagen. 30 november kl. 13,15-15,15. rättighetscentrum Halland

Låt oss samverka!

För att lyfta viktiga frågor om Mänskliga rättigheter och diskrimienring tror vi på samverkan. Tillsammans med er kan vi arrangera föreläsningar, panelsamtal, workshops eller andra evenemang för att utbilda och opinionsbilda tillsammans!

I somras medverkade vi på Varberg Pride och i höst samverkar vi med Länsstyrelsen Halland, Region Halland, Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, ABF Halland och funktionshinderrörelsen kring en föreläsningsserie. 

Kontakta oss för att prata om samverkan! 


Förebygg diskriminering

Det förebyggande arbetet för att motverka diskriminering är viktigt. Olika sätt att förebygga diskriminering kan vara genom exempelvis kunskapshöjande insatser, samtal och opinionsbildning. Diskrimineringslagen är tydlig med att arbetsgivare och utbildningssamordnare ska arbeta särskilt med att förebygga diskriminering genom det som kallas aktiva åtgärder. Ett välfungerande arbete med aktiva åtgärder kommer leda till att motverka diskriminering på arbetsplatser och utbildningsinstanser. 

Ta kontakt med oss om du vill veta mer om arbetet med aktiva åtgärder. 


Bild på dator som står på ett bord utomhus. På datorskärmen syns Rättighetscentrum Hallands hemsida

Boka Rättighetscentrum Halland

Nu kan du skicka förfrågan genom webbformulär. Boka oss till din organisation, förening eller grupp. Vi gör vårt bästa för att skapa en utbildning, kurs, workshop eller föreläsning som passar er. Förslagsvis om:

- diskrimineringslagen

- förebygga diskriminering

- diskrimineringsgrunderna

- information om Rättighetscentrum


Har du blivit diskriminerad?

Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till dig som upplever dig diskriminerad. Ta kontakt med oss för att få hjälp att komma vidare. Vi kan diskrimineringslagen och vi kan även hjälpa dig vidare om det är någon annan du istället bör ta hjälp av. 

Telefon: 035-17 77 69 (tisdagar mellan 11.00 - 13.00)
Mail: radgivning.halland@abf.se
Hemsida: www.rattighetscentrumhalland.se

Brun bakgrund. Text: Visste du att... den som upplever sig diskriminerad kan få kostnadsfri juridisk rådgivning?

Kontakta oss

:Utbildning/opinionsarbete rc.halland@abf.se, 072-700 44 04
Rådgivning: radgivning.halland@abf.se, 035-17 77 69 - OBS! telefontid på tisdagar kl. 11.00-13.00


Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebookyoutubeinstagram


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!