Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SMaRT Nyhetsbrev - September 2021

Aktuellt i SMaRT

Rulleski i Nordjylland

I Aalborg i Nordjylland er der fuld gang i de 3 cases, som handler om hhv. bæredygtig pendling og bæredygtig transport i en mindre by. Vi får input fra målgrupperne via surveys og fokusgruppeinterviews og har indsamlet en masse data og fået gode input.

Nogle af de gode historier, vi opfanger undervejs, bruger vi til at inspirere vores målgrupper som fx Lars Nørgaard Bach, der tager turen til arbejde på rulleski engang imellem. Han bruger tiden til at koble af og få ro i hovedet, så det er stort set altid på ski, cykling eller gang, at han kommer på arbejde.

Vi opdager mange spændende vinkler på bæredygtig mobilitet undervejs og ser frem til at omsætte ideer til virkelighed her i efteråret.

Hyrcyklar i Varberg

Varbergs första hyrcykelsystem lanserades i början av juni. Uthyrningen tog ordentlig fart redan från början och har gått över förväntan under hela sommaren.

Skötseln av systemet samt diverse reparationer har inte varit så omfattande som man innan trott att det skulle vara, och det som upptagit störst del av driftstiden har varit att flytta runt cyklar så att de varit jämt fördelade på upphämtningsplatser.

Nu väntar en sammanställning av intäkter och kostnader för att kunna hitta en fungerande affärsplan och en lämplig väg framåt.

Vi genomförde en resvaneundersökning i början av juni. Den genomfördes under en tvåveckorsperiod vid en populär badstrand i Varberg. Totalt svarade 256 personer på undersökningen. Den tog i snitt 7-8 minuter att svara på och respondenterna var ca hälften lokalt bofasta och hälften besökare från annan ort. Vi kommer att göra en ny undersökning under 2022 för att jämföra resultat och se eventuell förändring i resvanorna.

Genomförda tester i Västra Skaraborg

Under sommaren har nya mobilitetstjänster testats på flera platser runt om i Västra Skaraborg. Testernas syfte är att hitta ett komplement till kollektivtrafiken som gör det möjligt för besökare att ta sig hela vägen fram till besöksmålet med hjälp av hållbara transporter.

Elbilar
Genom projektet har testfamiljer och besökare haft möjlighet att resa kollektivt med tåget till Kinnekulle och hyra en elbil på Hällekis Station för att kunna uppleva hela Kinnekulle på ett hållbart sätt. Andra testfamiljer och par har rest till Vara station med tåg för att sedan hämta ut en elbil för vidare vistelse med boende och upplevelser.

Cyklar
I Skara har testpersoner fått uppleva Skara Sommarland och Kata gård och Klosterkyrka genom att cykla från Stadshuset i Skara. Sträckorna som de cyklade var 14 respektive 28 kilometer tur och retur. I Lidköping har sex testfamiljer provat olika hyrcykelpaket inom stadskärnan.

Bad- och bergbuss
I Grästorp genomfördes ett småskaligt test av konceptet "bad- och bergbuss". I testet undersöktes dels tillresta besökares upplevelse av en paketerad lösning med vandring på Hunneberg inkl. matsäck, transport med buss från Grästorps resecentrum till Hunneberg, samt övernattning och resa tillbaka till sin hemort nästföljande dag. Testet undersökte också om lokala medborgare upplevde att samma buss samtidigt kunde erbjuda transport till badplatsen Gaddesanna, belägen cirka 2 mil från Grästorps tätort.

Uppföljning
Samtliga tester har följts upp med djupintervjuer och enkäter med deltagarna. Enkätfrågorna har tagits fram i samarbete med Högskolan i Skövde och resultatet kommer att presenteras under hösten.

Rejsehold - nu är det igång!

Rejsehold är ett arbetssätt som används i projektet där experter inom specialområden kopplade till hållbarhet och transport diskuterar problem som presenteras av caseägare. Syftet är att expertgruppen ska hjälpa caseägaren att se situationen från andra perspektiv för att hitta långsiktiga och hållbara transportlösningar. 

Under hösten kommer totalt fem digitala rejsehold att anordnas inom projektet. Det första rejseholdet är nu är genomfört och sammanfattas nedan.

Rejseholdsbesøg hos Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab

Den 19. august var rejseholdet på sit første digitale besøg ved Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab. Case ejer ønskede friske øjne på en workshop der skal afvikles for en gymnasieklasse nu i efteråret. Rejseholdet kom med gode indspark til både indhold og facilitering af workshoppen, samt hvordan det samlede undervisningsforløb kunne tænkes sammen

Följ SMaRT-projektet!

För att ta del av de senaste händelserna inom SMaRT-projektet kan ni följa oss på Facebook. Vill ni veta mer om projektet finns det information på smartprojekt.se.

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!