Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev augusti 2021


Händer i branschen

13 september: Region Västs webbinarium om saneringen av f.d. Strindberg industiområde.  

14 september: Region Väst webbinarium om Termisk sanering av klorerade lösningsmedel i kristallint berg inom Kvarteret Renen, Varberg. Webbinariet sänds denna gång på svenska. 

15 september: Region Norr anordnar studiebesök vid Miljöprojekt Karlshäll.

16 september: Avfall Sveriges temadag online: Rening av PFAS i lakvatten från avfallsanläggningar.  

6 oktober: Region Väst - nästa webbinarium om termisk sanering av klorerade lösningsmedel i kristallint berg inom Kvarteret Renen, Varberg. Denna denna gång på egelska.

7 oktober: Avfalls Sveriges andra temadag online: Ökad användning av avfall i konstruktioner.

12-13 oktober: Studias kurs om avfall för anläggningsändamål.

I oktober kommer både Region Syd och region Norr anorda intressanta studiebesök, så håll utkik på vår hemsida.


Missa inte att lära dig mer om SCORE

Sista anmälningsdagen för Chalmers tekniska högskolas kurs i SCORE - metodik är den 15 september.

SCORE är en metod och verktyg för riskvärdering av åtgärdsstrategier för förorenade områden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Kursen genomförs den 27-28 oktober i år och anmälan hittar du här


Höstens kurser på SGF

SGF blickar med tillförsikt fram mot hösten med en förhoppning om att äntligen få komma igång med kurser igen. 

Vid SGF:s kurser följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Under respektive kurs på deras hemsida kan du läsa om hur de arbetar för att kunna genomföra kurserna på ett säkert sätt.

Passa på att spetsa kunskaperna inom Planering och projektering eller statistik. Läs mer och anmäl dig här


Behöver analysen PAH-16 utökas med fler ämnen?

Forskare från Örebro universitet, SGI och SLU har i en fallstudie på jord från ett området som förorenat av bl a PAH kartlagt ytterligare 12 ämnen som särskilt intressanta att undersöka vidare vid en prioritering av ämnen som bör inkluderas i en eventuell framtida screeninganalys.

Läs hela artikeln här

På god väg!

På god väg är temat för Vårmötet 2022!

Programmet är tänkt att omfatta en tillbakablick på branschens utveckling de senaste åren, milstolpar, aktuella frågeställningar och framtida utmaningar. Vi hoppas även på att kunna fira Nätverkets 20-års jubileum ett år för sent med extra mycket festligheter och en och annan överraskning! Ambitionen är att genomföra ett fysiskt möte den 16-17 mars, men vi följer utveckling med smittospridning och restriktioner och att kommer att anpassa ambitionsnivån utifrån det.  

Call for abstract kommer att finnas på vår hemsida inom kort. 


PFAS - tema inleder höstens första nationella event!

PFAS med internationell utblick inleder höstens nationella event den 30 september. Vid seminariet, som är digitalt, kan du lyssna till föreläsare från olika länder som tar upp PFAS ur landets perspektiv och utifrån sin profession. Behandlingsmetoder, riskbedömningar, projekterfarenheter, PFAS och upptag i människa och djur, åtgärdsmål, riktvärden mm kommer att belysas. Vi planerar att avsluta dagen med en paneldiskussion med aktuella frågor inom PFAS-området.

Föreläsningarna kommer att ske både på engelska och svenska. Den planerade paneldebatten hålls på svenska.

Anmälan hittar du här.


Träffa Marie Arnér, ett känt namn inom förorenade områden!

Marie Arnér har vi fått träffa både som föreläsare och moderator vid våra evenemang i Nätverket. Hon väcker verkligen lyssnarens intresse och engagemang då hon står på scenen. Marie har varit delaktigt i flera av de större projekten i Sverige och är idag ordförande inom SGF:s sektion förorenade områden. Under åren 2005-2009 var Marie ordförande i vårt nätverk. Lika intressant då som nu. Vi ser vad Marie har att berätta om sitt arbete med förorenade områden…

Läs hela intervjun


SOILveR, ett EU-nätverk med jord och markfrågor i fokus!

På vår hemsida har vi under våren lagt upp information om SOILveR Coffee Break. Vad är detta för något? Jag, koordinator för Nätverket Renare Mark, träffade Yvonne Ohlsson, SGI, över ett teamsmöte för att få veta mer. I rollen som forskningssamordnare för förorenade områden och sediment med fokus på europeiska samarbeten är Yvonne aktiv i styrgruppen för SOILveR. Hennes roll är att vara med och utveckla nätverket och bidra till ökat kunskapsutbyte inom branschen.

Yvonne berättar...


Följ oss!

Följ nätverket på sociala medier.
Hitta information på vår hemsida.

linkedininstagramfacebook

Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se

REDAKTION: Therese Steinholtz, 0735-01 56 22 therese.steinholtz@empirikon.se
Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande: Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, Johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!