Betjäna!

”Vi är en församling som betjänar sin provins, väldigt viktigt, eftersom människor öppnar sina hjärtan när de tar emot vår hjälp. I nöden är vi där och kan samtidigt dela evangeliet med människor i vårt område," säger de ansvariga för vårt arbete i provinsen Rumonge i Burundi.

Burundi är ett land, till ytan som Småland, där finns många familjer och barn som lider svårt av sjukdomar, bland annat, på grund av orent vatten. Burundi-Hjälpen har nationella arbetare på plats, som gör allt de kan och lite till, för att visa hur Guds barmhärtighet kan se ut i en deprimerande verklighet.

I Psalm 27:10 står det: ” Om än min far och mor överger mig, tar Herren emot mig.” Ditt stöd gör det möjligt för våra nationella arbetare och deras team att sätta in nödvändig hjälp för sjuka barn och vuxna. De får möjlighet att bygga upp vattensystem som ger rent friskt vatten till byarnas hela befolkning. Genom att visa medkänsla kan de vinna nya själar för Kristus. Gud tar emot alla! Var med i arbetet med evangelisation genom barmhärtighet.  Ge din/er gåva idag!                 

                                    Varma hälsningar

                                     Uno Gustafsson
                                     Burundi-Hjälpen

Sprid gärna Nyhetsbrevet! Du kan beställa det från vår hemsida. www.burundihjalpen.se

 

Swish 123 582 01 05    eller    Bankgiro 473-1584

100% av varje skänkt krona går direkt till arbetet i Burundi. Din gåva är avgörande för vårt arbete. Ingen administration dras från insamlade medel.     

 

Vi är väldigt tacksamma över de Second Hand butiker och kyrkor som vi samarbetar med. Din Second Hand butik eller din församling kan också bli med och stödja vårt arbete.

 

Tillsammans är vi en utsträckt hand till människor som behöver hjälp. En kan inte hjälpa alla, men tillsammans kan vi hjälpa många! Du är en viktig och värdefull del av vårt arbete.

En fjärdedel av alla dödsfall bland barn under fem år beror på förorenat vatten. För 50 kr. pr individ, kan vi under 2021 ge ytterligare tusentals människor tillgång till rent vatten. 

 

Corona-viruset. Vårt arbete i Burundi påverkas inte av Corona. Samhället fungerar, affärer och marknader är öppna som vanligt. Man sitter med avstånd i kyrkor och samlingslokaler och handtvätt innan man går in. 

 

Äntligen börjar det komma in bokningar! Uppdaterat reseschema på hemsidan. Där finns information om vårt arbete, men vi besöker er gärna och berättar om arbetet. Låter det intressant? Kontakta oss på burundihjalpen@hotmail.com eller ring 070-233 79 41