Ny pendel startskottet för närsjöfarten - Bra fart under årets första hälft - Höga hållbarhetsmål leder till nyinvesteringar | Nyhetsbrev från Vänerhamn AB  |  Juli 2021

Problem att se nyhetsbrevet? Visa i webbläsare

Nyhetsbrev från Vänerhamn AB

Nyhetsbrev från Vänerhamn AB / Juli 2021


Ny pendel startskottet för närsjöfarten

Myndigheternas intentioner kring närsjöfart och ambitionerna att flytta godstransporter från väg till sjö börjar nu på allvar visa sig i praktisk handling. Helt nyligen invigdes en ny pendeltrafik mellan Stockholm och Västerås.

Tisdagen den 1:e juni genomfördes premiärturen av Sveriges första containerpendel. Nybesiktade containerpråmen Emelie Deymann kommer fortsättningsvis, med avgångar två gånger i veckan, att frakta containergods från den nyöppnade Stockholmshamnen Norvik, strax norr om Nynäshamn, längs Herrhamraleden till Västerås hamn.

För Göta älv och Vänerområdet pågår flera intressanta projekt där Vänerhamn är delaktiga.

– Det finns en del knutar som måste lösas upp innan det rent praktiskt kan komma igång, säger Tobias Häggfalk, Vänerhamns Marknads- och Försäljningschef. Alla parter är dock positiva till att komma vidare. Vi hoppas och tror att något kommer att hända inom det närmaste året.


Bra fart under årets första hälft

Trots en tid som på många sätt inte liknar något vi upplevt tidigare har vi kunnat hålla bra fart i våra hamnar. Godsvolymerna under årets första hälft tangerar fjolårets och vi har flera spännande projekt och förfrågningar att se fram emot.

Många godsslag har haft en bra utveckling men vad som sticker ut lite extra är t.ex lastningen av sågtimmer som har ökat mycket, främst i Karlstad och Otterbäcken. Vi ser också en mycket stark utveckling av lossningen av kol i Lidköping, i exporten av sågat virke liksom i inflödet av nya kunder.

Under våren har vi också slagit ett rekord vi är mycket stolta över...!


Höga hållbarhetsmål leder till nyinvesteringar

Höga hållbarhetsmål påverkar hela vår verksamhet och nya investeringar genomförs löpande för att reducera Vänerhamns påverkan på miljön. Senaste tillskotten är två 8-tons elpapperstruckar samt en ny eldriven företagsbil.


Våra tjänster

Vänern

Våra hamnar

Våra hamnar finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg.

Vi är även verksamma i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan.


Läs mer här

För att bättre kunna möta marknadens behov har samarbetet mellan Vänerns hamnar efterhand fördjupats. Arbetet har steg för steg samordnats för att kunna erbjuda kompletta transport- och logistiklösningar.
1994 samlades resurserna i ett gemensamt bolag - VÄNERHAMN AB.

 VÄNERHAMN AB  |  Stuvargatan 1, 652 21 Karlstad  |  054-14 68 00  |  vhab@vanerhamn.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. 

Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!