MEDLEMSUTSKICK                                              6 juli 2021

WILHELM STENHAMMAR-SÄLLSKAPET

 

Nytt utseende på  medlemsbrevet !

Här kommer ett utskick i lite ny form. Utseendemässigt blir det lite annorlunda, men betydligt lättare för oss i sällskapet att hantera. Vi hoppas ni kommer uppskatta det. Formen gör det enklare för oss att kommunicera med Er medlemmar.

Återkoppla gärna vad ni tycker till stenhammar@telia.com.

 

Styrelsen

Wilhelm Stenhammarsällskapet (WSS)

 

 

 

Bästa medlemmar !

Efter att pandemin börjar släppa sitt järngrepp över kulturlivet ser det ut som att det kan genomföras mängder av spännande arrangemang den närmsta tiden.

Ni ser nedan allt som är på gång runt Stenhammar och jubileet i Sverige. Det är mycket och ni kommer bli inspirerade, vi lovar !

De kommande två medlemsmötena kommer båda vara i Göteborg. Det första är en "uppstart" till Göteborgs Pianofestival och blir kvällen den 19 augusti (18:00) och det andra blir en "uppstart" till vårt Stenhammarsymposium den 9 november.

Skriv upp datumen redan nu, även om separata kallellser kommer att komma !

Med önskan om en skön sommar.

Styrelsen WSS

 

 
Här ovan ser ni ett lite potpurri av vad ni hittar i detta medlemsbrev.3 kvinnor Eva, Signe och Sonja.

 

Ovanstående bilder: Tre kvinnor: Signe, Sonja och Eva. Ett digert höstprogram i Stockholms konserthus. Ett programblad från 2017 från Kirgizistans huvudstad. Två nya Stenhammarinspelningar, en från Sverige och en från Italien

 

INNEHÅLLET i DETTA UTSKICK:

 • Vi sammanställer de aktiviteter som kommer genomföras under resten av 2021; våra egna och andras. Alla med syfte att högtidlighålla 150 jubileet av Wilhelm Stenhammars födelse 1871.
 • Vi lyfter fram tre kvinnor: Signe Weinberg, Sonja Stenhammar och Eva Helenius. Alla med stor betydelse för på tonsättaren Wilhelm Stenhammar och hur vi ser på honom i dag.
 • Vi gör en kort summering av årsmötet som genomfördes digitalt den 11 mars 2021. En höjdpunkt var det föredrag som vår amabassdör i Baku hade om sitt arbete att sprida Stenhammars musik österut.
 • Till sist nämner vi som vanligt ett par spännande nya inspelningar av Stenhammars verk.

God sommarläsning!

 

 

 

 

AKTIVITETER under resten av 2021

En intensiv höst

Här ser ni en sammanställning på de Stenhammarkonserter etc som ni kan höra live runt om i landet. Listan är säkert inte komplett och vi vill gärna ha tips om annat som vi kan föra in på listan.

 • 27 juli Musikhuset Dalarö "Stenhammar 150 år" med pianisten Kiyo Wada
 • 7 augusti Klaverens Hus (Löfstabruk) sångafton
 • 19 augusti möte i Stenhammarsällskapet med Martin Sturfält, Stenhammarkvartetten och Helena Sul i Göteborg.
 • 20 - 22 augusti Göteborgs Pianofestival, i år med en tävling för unga solister, där verk av Stenhammar kommer ingå i alla tävlandes repertoar.
 • 22 augusti Klaverens Hus Sång och kammarmusikafton
 • 23 augusti Göteborgs Symfonikers vänner erbjuder Stenhammarsällskapet att följa med på en skärgårdstur.
 • 4 september Klaverens Hus pianoafton med Niklas Sivelöv
 • 21 september Klaverens Hus pianoafton med Peter Jablonsky
 • 22 september - 3 oktober En omfattande Stenhammarfestival i Stockholm konserthus.
 • Oktober (datum ej satt ännu)  Musikens Vänner i Sundsvall. "Beethoven vs Stenhammar" med Magnus Haglund och Helena Sul.
 • 9 november, "Beethoven vs Stenhammar", med Magnus och Helena  (som ovan men i Göteborgs konserthus) (Stenhammarsällskapet i samarbete med Göteborgs kammarmusikförening)
 • 10 - 12 november Ett unikt Stenhammar Symposium i Göteborg, arrangeras tillsammans med KMA och Högskolan för Scen och Musik
 • 13 november Symfoni nr 1 Bergslagens Kammarsymfoniker Kristiane Kyrka i Sala
 • 14 november Symfoni nr 1 Bergslagens Kammarsymfoniker Mariestads Domkyrka
 • 2-5 december Pianoaftnar i Stenhammars Villa Eka i Salsjöbaden
 • 18 december "Stenhammar igår, idag och imorgon"  Konsert i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus.

 

 

Tipsa oss gärna om annat vi kan ha missat!

 

 
 

Här beskriver vi tre kvinnor som på olika sätt påverkat Wilhelm Stenhammar eller gjort insatser för att sprida hans musik efter hans bortgång. Två av dem är än idag ytterst aktiva i att missionera hans liv och verk.

TRE KVINNOR - nr 1

Signe Weinberg

Ulf Kallenberg har hjälpt oss att klargöra en del saker runt sin farmor Signe Weinberg.

Men först: Vem var denna Signe?

Signe och Wilhelm Stenhammar träffades  1890 på Richard Anderssons Pianoskola, där de båda var elever. De förlovade sig i hemlighet hösten 1891. (Signe var då bara 19 år.) Det var denna Signe, som Wilhelm tillägnade sin opera Gillet på Solhaug. Den 12:e juni 1895 skriver Stenhammar, från Ingarö, till sin förläggare Henrik Hennings: " I dag om tre månader skola Signe och jag ha bröllop,  om allt går så som vi hoppas! Och i brudgåva vill jag skänka henne ´Gildet`. Det är det bästa jag har att giva henne. Alltså, Henrik, på första sidan låta vi trycka:  Till Signe"  När klaverutdraget kom ut på hösten 1896 fanns inte denna dedikation med. Istället för bröllop bröts förlovningen.

Många år senare efter att Signe gått bort fördelas hennes kvarlåtenskap mellan syskonen, och en del av denna hamnar så småningom i England. I februari 2017 lämnas denna del in till Auktionsverket för försäljning och förvärvas då av Handskriftsavdelningen, Göteborgs Universitetsbibliotek. Delen finns numera i Stenhammararkivet där och har omnämns tidigare av oss (2017) som "Stenhammarfyndet".

Ulf Kallenberg har hjälpt oss att korrigera namnfrågan där vi förväxlade Signes efternamn. Rätt är att Signe föddes som Signe Weinberg. Efter brytningen med Wilhelm gifter hon sig med Dr. Karl Oskar Kallenberg 1905, ett äktenskap som varar fram till 1927, då de skiljs. Därefter ingår Signe 1929 äktenskap med den tyske kompositören och dirigenten Max Fiedler.

Även årtalet för hennes bortgång har varit fel. På internet figurerar både 1955 och 1957. Efter en del kring forskande både av Ulf Kallenberg och Anders Larsson på Handskriftsavdelningen klargjordes det att är att Signe dog i Stockholm den 26 maj 1959.

 

TRE KVINNOR - nr 2

Sonja Stenhammar

De flesta i Sveriges musikvärld vet allt vem Sonja Stenhammar är. Sonja är inte släkt i rakt nedstigande led från Wilhelm utan från Wilhelms bror Ernst. Men musikaliskt finns det ett tydligt arv och släktskap. Sonja har varit aktiv med musik och sång hela livet.

Hon är initiativtagare till Wilhelm Stenhammar International Music Competition (WSIMC) som sedan 2006 regelbundet gått av stapeln i Norrköping och har etablerat sig bland de stora musiktävlingarna i världen. Vinnarna är i dag verksamma på världens operascenerna, och WSIMC har förstärkt bilden av Sverige som en kulturnation och även spridit Wilhelm Stenhammars namn runt jorden.  

Sonja är också en supporter och ett bollplank till oss i Sällskapet, när vi behöver råd eller som nu senast med material till en utställning om Wilhelm Stenhammar. 

Sonja fyllde den 10 juni 80 år. De stora kalaset fick väl utebli i pandemitider,  men från Sällskapets sida så kan vi inte annat än gratulera denna envetet pigga och initiativrika 80-åring.  Vi ser även fram emot nästa tävling, WSIMC, i Norrköping i juni 2022.

 

TRE KVINNOR - nr 3

Eva Helenius

Även Eva närmar sig de 80, men vill heller inte varva ned och det är vi som älskar gamla pianon tacksamma för.

Om ni vill ha en något udda upplevelse under sommarmånaderna skall ni besöka Lövstabruk i norra Uppland. Där möter ni Eva i ett fantastisk hus som tidigare varit Folkets hus. Men låt er inte hindras av att huset har sett sina bästa dagar och gräsmattan utanför ser rätt igenväxt ut. När ni kommer in i byggnaden så möts ni av en syn och en värme som inte ens den mest musik-okunniga kan undvika att fascineras av. Där står ett 70-tal gamla flyglar och orglar vilket egentligen bara är en bråkdel av alla instrument som Klaverens Hus har räddat från skolor, kyrkor och privata hem undan från att hamna på soptippen.

Idag ingår närmare 600 instrument i samlingarna, och de ökar fortsatt. Eva kör lätt lastbil har med den hämtat hem klenoder från landets alla hörn.

I Klaverens Hus vårdas inte bara själva intrumenten utan även minnen och föremål från Sveriges alla klaverfabriker.

Förklaringen till att Eva Helenius nämns i samband med Stenhammar är att hon är den som lyckats samla Sveriges främsta pianister i Lövstabruk under augusti och september i år för att fira 150-åringen. Lyssna bara på dessa namn och tänk er dem spela Stenhammar i Lövstabruk: Love Dervinger,  Martin Sturfält, Niklas Sivelöv och Peter Jablonski. På konserterna kommer man även få höra sångerskorna Maria Fontosh och Matilda Paulsson, samt violinisten och dirigenten Tobias Ringborg. De kommer dit för att fira Wilhelm Stenhammar i fyra konserter.

Eva har ställt fram en riktig pärla till Malmsjöflygel mitt i Klaverens Hus. Den skall de spela på.

"De vill verkligen komma hit och spela på dessa underbara instrument" säger Eva.    

 

 

ÅRSMÖTE 11 mars 2021 

Sällskapets första digitala årsmöte 

Normalt brukar vi hålla våra årsmöten i Göteborgs konserthus i februari eller mars varje år.

Det står i Sällskapets stadgar att vi måste hålla dem då, så med pandemin och restriktioner hängande över oss hade vi inget val. Det fick bli ett digitalt möte.

Men det fanns även fördelar med detta. Det blev inte bara en Göteborgsk företeelse denna gång. Vi hade med oss medlemmar från andra delar av landet och även från Berlin (!) och Baku (!).

Den formella delen beskrivs bäst av protokollet (se vår hemsida), men den delen var ovanligt enkel i år då styrelsen sitter kvar som helhet och inga tveksamheter gällande räkenskaper, verksamhet och framtida planer fanns. Sällskapet känns påtagligt potent och framåtlutat och har massor av aktiviteter och planer på gång.

Efter det att årsmötets formella del avslutats fick Christian Kamill ordet.

Christian Kamill är sedan 2020  Sveriges ambassadör  i Baku,  Azerbajdzjan, och har tidigare haft motsvarande roll i Kazakstan. Han har sedan länge varit en drivande kraft för framföranden  av svensk musik i österled. Hans föredragande på mötet om denna del av ambassadörsverksamheten uppskattades mycket av samtliga deltagare vid årsmötet. Christian har skickat oss programmen från 3 konserter som han berättade särskilt ingående om (se nedan).

Christan nämnde också (som en liten parentes) att han var på längre håll faktiskt var släkt med tonsättaren.

Han berättade avslutningsvis att man planerat för ett framförande av Stenhammars första pianokonsert i Baku, men med tanke på den rådande pandemin är det i dagsläget osäkert om och när det kan bli av. 

 

 

Konsert den 3 juni 2015 på Statsfiharmonin i Kazakstans huvudstad Astana (idag Nur-Sultan). Astana-filharmonikernas säsongsavslut våren 2015, i anslutning till firandet av Sveriges nationaldag. På programmet stod Stenhammars andra pianokonsert, op. 23, därutöver bl.a. Helena Munktells ”Bränningar”.

 

Konsert den 28 mars 2017 på Statsfilharmonin i Kirgizistans huvudstad Bisjkek. Konsert i lilla salen ägnad 25 år av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Kirgizistan. På programmet stod Stenhammars violinsonat, op. 19, därutöver även musik av Peterson-Berger.

 

Konsert den 12 mars 2010 på Statsfilharmonin i Ukrainas huvudstad Kiev. Svensk galakonsert (på Kronprinsessans namnsdag). På programmet Stenhammars g-moll-symfoni, därutöver musik av Peterson-Berger och Gustaf Bengtsson.

 

 

 
 

NYA INSPELNINGAR AV STENHAMMARS MUSIK

 

Redan i förra medlemsbrevet tipsade vi om fyra nya Stenhammarinspelningar och sedan dess har ytterligare två tillkommit.

Det är nordisk musik med det svenska stjärnskottet violinisten Johan Dalene samt pianomusik av den italienska pianisten Paolo Scafarella.  Båda går att få tag i streamad form (spotify, idagio etc) och från  skivdistributörer (prestoclassical, amazon etc) nu.

Vi kommer göra mer ingående beskrivningar av de nya inspelningarna i ett senare medlemsutskick.

 

 

 

Stenhammarsällskapets olika kommunikationsvägar:

- Två Facebookgrupper. En svensk med livliga diskussioner och en nystartad (2021) internationell, där engelska är mest passande språk. Lägg in en inträdesförfrågan i grupperna så släpper vi in Dig.

- Vår hemsida: www.stenhammarsallskapet.com

- Medlemsutskick. Du läser just nu vårt åttonde. Från och med detta så ser det annorlunda ut, går bara ut via mail men kommer ut lite oftare.

- Mejladress: stenhammar@telia.com (vi svarar normalt på frågor inom 1 – 2 dagar).

- Träffa oss på våra möten och aktiviteter (i icke-pandemitider normalt 3 – 4 st per år)

 

 

 

”Är du medlem i vårt sällskap?”

 

Vad Du bidrar till och får som medlem i

WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET:

 

Du stödjer arbetet med att främja kunskapen om och framföranden av Stenhammars musik.

Du stödjer arbetet för att främja forskning om Wilhelm Stenhammar och hans tid.

Du blir inbjuden till spännande aktiviteter, inspirerande föredrag och får träffa professionella artister och lyssna på deras musikframföranden.

Du får tillgång till sällskapets slutna Facebookgrupp, där diskussioner om Wilhelm Stenhammar pågår löpande.

Årsavgift: 200 kr. (Familj 300 kr, Förening/Företag 500 kr)     Avgiften sätts enklast in på sällskapets bank- eller plusgiro, via Swish eller betalas på plats vid sällskapets aktiviteter.

 Sällskapet har sitt säte i Göteborg och i styrelsen sitter:

Susanna Pernheim, Bodil Sporsén, Caj Strandberg, Dan Olsson,  David Björkman, Anna Hussfelt och Anders Wikström

WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET

Kontakt: stenhammar@telia.com

Bankgiro 5134-4166   Plusgiro: 806937-9  Swish: 123 560 7395