Ekonominyheter på YouTube | BFN uppdaterar K-regler och vägledningen Bokföring | BFN har uppdaterat vägledningen Fusion | IHM tar in läroboken Externredovisning igen | Skattefrågor för fastigheter | Föreläsningar juni 2021 | Nya bokningar | Bokningskalendern 2021-2022 | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Se nyhetsbrevet i webbläsare | Show newsletter in browser

Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Peter Berg (Bild: Sofia Lindholm, accountor.se)

2021 | 45 år i branschen | 40 år med egen verksamhet


Terminsavslutning i mitten av juni, sedan vidtog arbetet med allt som hade skjutits upp till livet efter utbildningarna. Med alla nyheter från regeringskansliet, statliga utredningar och från andra organisationer finns det ingen brist på arbete.

Mitt i detta kom jag äntligen iväg på en sedan 18 månader efterlängtad resa till Thailand. Efter obligatorisk karantän är jag snart på väg till min skrivarlya i norra delen av landet, där jag ska tillbringa sommaren. Bostaden i Stockholm är i goda händer, så allt är upplagt för en produktiv sommar i hälsosamt tempo.

Lagom före avresan hann jag få min andra vaccinering mot covid-19. Jag vill uppmuntra alla tveksamma och berättade därför på LinkedIn. Båda inläggen (vaccinering 1 och 2) har tillsammans fått över 2 100 visningar. Uppmuntrande!

Jag hoppas detta nyhetsbrev och min nyhetsbevakning på ekonomibloggen hjälper dig att hålla reda på allt som händer.


Välkommen till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i företagsekonomiska ämnen.

Välkommen också att lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn.

Ekonominyheter på YouTube

Bild: pxhere.com

Nu finns ekonominyheter juni på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB, om månadens nyheter och rättsfall i urval för företagare. Vi följer upp stopplagstiftningen om underskottsavdrag, krockar mellan EU-rätten och svensk lagstiftning och mycket annat.

Du får senaste nytt för företagare och rådgivare i fria webbinarier varje månad!

1 juli 2021 Till artikeln

Till YouTube-kanalen

BFN uppdaterar K2 ÅB, K2 År och K3

Underskrift och avlämnande (Bild: pxhere.com - har beskurits)

Bokföringsnämnden (BFN) har sänt ut två remisser med förslag till ändringar i tre av K-regelverken. I bägge fallen löper remisstiden ut den 30 september 2021.

Alla tre K-reglerna ska få tydligare definitioner om när ett årsbokslut eller en årsredovisning är avlämnad, nämligen på dagen för underskrift.

K3 ska dessutom slopa kravet på konsolidering av företag för särskilt ändamål (SPE), så länge koncerndefinitionen förutsätter innehav av andelar.

Här ser du beskrivningar av förslagen till ändringar.

29 juni 2021 Till artikeln

BFN uppdaterar vägledningen Bokföring

Vägledningen Bokföring ska uppdateras, © BFN (Bild: Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har inlett processen med att uppdatera vägledningen Bokföring genom att gå ut med en anbudsförfrågan. Läs mer om tidplanen och om timingen med publiceringen av betänkandet om modernisering av bokföringslagen.

5 juni 2021 Till artikeln

Fusion - Uppdaterad vägledning från BFN

Vägledningen Redovisning av fusion uppdaterades 5 juli 2021, © BFN (Bild: Peter Berg, peter@hpberg.se)

BFN har uppdaterat vägledningen "Redovisning av fusion" på flera punkter i exempelsamlingen. Här ser du vilka ändringarna är och mina förslag till vilka ändringar som är väsentliga.

5 juni 2021 Till artikeln

IHM tar in läroboken Externredovisning igen

IHM i Stockholm (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

IHM Business School har bokat mig som lärare för tre kurser i Stockholm under vårterminen 2022, sammanlagt 50 kursdagar. Det är lika stor omfattning som under våren 2021. Tack för förtroendet!

IHM har också godkänt att vi använder min lärobok Externredovisning som kurslitteratur för mina kurser under 2022, liksom under 2021. Tack IHM!

22 juni 2021 Till artikeln

Härligt mottagande på LinkedIn med nästan 1 100 visningar av artikeln hittills!

Skattefrågor för fastigheter - Med BG Institute

Bild: Joakim Sörensen – © Peter Berg, peter@hpberg.se

Den 3 juni genomförde jag andra omgången av heldagskursen "Skattefrågor för fastigheter", direktsänt från BG Institute i Stockholm. Premiäromgången av kursen beskrev jag i artikeln 30 maj (länk nedan).

Flera omgångar är redan inbokade hösten 2021 och våren 2022. I Göteborg, Malmö, Stockholm och digitalt.

30 maj 2021 Till artikeln - Premiären

15 maj 2021 Till artikeln - Kursens innehåll

Föreläsningar juni 2021

Wolters Kluwer Scandinavia
Föreläsningar och webbinarier

 • Uppehåll till 25/10

Hela listan 2021-2022


Accountor Eduhouse Sverige
Webbinarer, direktsända och inspelade

 • Uppehåll till 27/9

Hela listan 2021 och 2022


IHM Business School
YH-utbildningar

 • 2/6 Bokslut (webb)
 • 4/6 Bokslut (webb)
 • 7/6 Bokslut (webb)
 • 9/6 Bokslut (webb)
 • 14/6 Bokslut (webb)
 • 18/6 Bokslut (tentamen, webb)

Hela listan 2020-2022


BG Institute
Föreläsningar och webbinarier

 • 3/6 Skattefrågor för företag med fastigheter (webb)

Hela listan 2020-2022


 I egen regi

Hela listan Program

Nya bokningar

Bild: Flickr

Nya kursbokningar sedan förra nyhetsbrevet.

AE - Accountor Eduhouse
BGI - BG Institute
IHM - IHM Business School
WK - Wolters Kluwer

2021

 • 10/9 BGI: Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering (Stockholm)
 • 2/12 WK: Företagsanpassat (Askersund)
 • 3/12 WK: Företagsanpassat (Askersund)

Bokningskalendern 2021 -2022

Bild: Pixabay

Bokningar 2021

SW: Bokningskalendern – Här ser du vilka utbildningar och dagar jag har bokats för under 2021-2022 och vilka dagar som fortfarande är lediga. Välkommen att boka!

Få dagar kvar hösten 2021, fullbokat våren 2022, några dagar kvar hösten 2022.

Bokningar 2022

Bild: Tumisu, pixabay - Har beskurits

Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter.


RedovisningsHuset i Södertälje
Produkter sedan mitt förra nyhetsbrev

Google My Business: Uppdateringar inlägg

 • Veckouppdateringar
 • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan

Nyhetsbrev

 • Kommer i juli 2021

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube

Lärobok och handböcker

Ny lärobok för högskolan – Kom ut från trycket 16 december 2020. Beställ nu!

Norstedts Juridik

Ständigt uppdaterat stöd på ekonomibloggen


Mina handböcker presenteras på YouTube.

Aug 15, 2018: Till artikeln

Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Fastigheter – En praktisk handbok om redovisning och beskattning.

Norstedts Juridik

Resultat- och inkomstplanering – En praktisk handbok om redovisning och beskattning.

Norstedts Juridik


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult | Peter Berg Accounting Consultant

E-mailBlog | LinkedIn | YouTube | GDPR | Archive

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!