Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev augusti 2021


På gång:

7 september 2021

Dialog om sammanhållna vårdprocesser i SÖRS

Plats: Online
Tid: 
13:00-15:00

9 och 21 september 2021

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Plats:Online
Tid: 15:00

14 september 2021

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Plats: Online
Tid: 15:00

17 september 2021

Presentation av nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn

Plats: Online
Tid: 13:00-15:00

För genomgång av patientöversikt och min vårdplan inom olika diagnoser ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

God rapportering till register för cancerläkemedel

Magnus Lagerlund, Per Nodbrant, Tommy Leijon.

Rapporteringen till cancerläkemedelsregistret fungerar bra i sydöstra sjukvårdsregionen. Samtliga tre regioner ligger väl till vad gäller antal rapporterade behandlingar per invånare.

Läs mer om hur det ser ut i Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland här.


Viktigt att regioner prioriterar inrapportering till registret för cancerläkemedel

RCC följer årligen upp om användningen av nya cancerläkemedel följer EMAs godkända indikationer och NT-rådets rekommendationer. Uppföljningen ska identifiera eventuella regionala skillnader i användning och implementering i syfte att eftersträva en optimal och jämlik tillgång till cancerläkemedel i hela landet. Regionernas inrapportering måste dock bli mycket bättre för att regionala jämförelser ska bli meningsfulla.

Läs mer här.


Skolsköterskor utbildas i kampen mot cancer

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har tagit fram en webbkurs om barn och cancer för skolsköterskor. Det är ett nytt sätt att involvera elevhälsan främst i det förebyggande arbetet, men också i arbetet med att ta hand om familjer som drabbas.

Läs mer här.


Utlysning projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt

Nu finns möjlighet att söka projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer. Välkommen med ansökan senast 6 september 2021.

Läs mer här.


Veronica Berglund, ny vårdutvecklare RCC Sydöst

Den 16 augusti började Veronica Berglund sin tjänst som vårdutvecklare hos RCC Sydöst. Veronica arbetade tidigare som sjuksköterska inom slutenvården och kommunsjukvården och har en vidareutbildning inom Onkologi-Strålbehandling.

– Jag har jobbat med patienter i alla åldrar och deras anhöriga. Från livets början, ett nyfött barns första minut, till äldreomsorgen och vård i livets slutskede, i det naturliga åldrandet, berättar Veronica.

Veronica kommer främst att arbeta med framtagande av nationella Min Vårdplan (MVP) för hudtumörer, bukspottkörtelcancer och CUP (cancer utan primärtumör). Hon kommer även att arbeta med kontaktsjuksköterskefrågor och som vårdprogramhandläggare.

– Vårdutveckling är ett väldigt intressant område, jag vill jobba med patientsäkerhet från ett nytt perspektiv. Det är spännande och roligt att få vara en del i hela processen och samverka nationellt, då slutprodukten verkligen är för den enskilda patientens bästa möjliga hälsa, säger Veronica.


Temaspaning inom digital bilddiagnostik

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför just nu en så kallad temaspaning inom bilddiagnostik med fokus på radiologi och patologi. De efterlyser därför förslag på medicinska produkter på området.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Reviderade vårdprogram och SVF, godkända och publicerade:

Den 15 september är det  dags för nästa remissrunda, Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.

Från och med denna remissrunda kommer remissvaren inom cancer samordnas så att sydöstra sjukvårdsregionen skickar ett gemensamt remissvar, på samma sätt som i övriga kunskapsstyrningsorganisationen.


Webbsändningar

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Under våren hålls flera digitala informationstillfällen om individuell patientöversikt (IPÖ) för olika diagnoser. Läs mer om detta i kalendern på cancercentrum.se.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin
Pinterest
LinkedIn
Copy link
Copied!