Nyhetsbrev nr 14, 13 juli 2021
Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att se nyhetsbrevet i din webbläsare.
Inte prenumerant än? Skriv upp dig för prenumeration här!
Tipsa en vän om vårt nyhetsbrev! Klicka här

Vidareutveckling och kraftsamling - styrelsen informerar.

Svensk konståkning lägger en utmanande säsong till handlingarna och blickar nu fram emot en säsong där vi förhoppningsvis kan återgå till det normala igen med träning, tävling och andra mötesplatser för vår idrott. Under säsongen som gått har vi i förbundsstyrelsen fortsatt arbetet med att utveckla svensk konståkning. Sammanlagt har vi haft 14 möten sedan september 2020. Det senaste hade vi den 6 juli då vi gick igenom och beslutade om centrala dokument och åtgärder.  

Vi i förbundsstyrelsen vill tacka alla på förbundskansliet och i distrikt och kommittéer som deltagit i den gångna säsongens dialoger och verksamhetskonferensen i maj. Era synpunkter och förbättringsförslag är helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna utveckla förbundets verksamhet.

Här sammanfattar vi kortfattat det viktigaste från säsongens arbete.

Centrala dokument – beslut och förankring

Förbundet har under den gångna säsongen arbetat med ett antal centrala dokument. Allt för att vidareutveckla svensk konståkning. Det gäller främst verksamhetsplanen för förbundets verksamhet säsongen 2021-2022 och förbundsutvecklingsplanen med en idrottslig utvecklingsmodell. Vi har dessutom beslutat om uppdaterade uppdrag för distrikt och kommittéer samt en ny tränarutbildningsmodell.

Vid styrelsemötet den 6 juli styrelsemötet beslutades om verksamhetsplanen, förbundsutvecklingsplanen med utvecklingsmodell samt om uppdrag för distrikt respektive kommittéer. En förutsättning för att dokumenten verkligen fungerar är att de är väl förankrade. Samtliga dokument har därför förankrats i dialog med distrikt och kommittéer vid verksamhetskonferensen under maj månad.

  • Uppdragen för kommittéer inklusive en ny idrottsutvecklingskommitté har förankrats i samråd med kommittéerna.
  • Uppdragen för distrikt, respektive kommittéer, kommer att stämmas av under sommaren med distrikten respektive kommittéerna. Allt för att säkerställa tydligheten i de beslutade uppdragen.

Målet är att samtliga dokument ska publiceras i samband med att kommande säsong startar.

Utveckling av tränarutbildningen

Arbetet med en ny tränarutbildningsmodell pågår och målet är att även den ska vara klar i början av hösten 2021.

Idrottslig utvecklingsmodell är navet

Förbundsutvecklingsplanen bygger på Strategi2026 och innehåller ett antal olika delområden som samtliga är centrala för svensk konståknings vidareutveckling. Den idrottsliga utvecklingsmodellen kommer att utgöra navet för svensk konståkning framöver.

Övriga delområden i förbundsutvecklingsplanen är:

  • Förbundets värdegrund
  • Uppdragen för distrikt och kommittéer
  • Licenssystemet för föreningar, tävlings- och testsystemen
  • Tränarutbildningsmodellen
  • Möjligheten för konståkningsföreningar att få tillgång till ishallar och andra anläggningar på lika villkor
  • Kunskapen hos föräldrar och andra vårdnadshavare om hur man är en bra idrottsförälder

Handlingsplanen - ett pågående förbättringsarbete

Handlingsplanen, som togs fram efter den externa utredningen, har under säsongen behandlats i dialog med distrikten. Genomförandet av handlingsplanen är ett ständigt pågående förbättringsarbete. Nu fortsätter vi det viktiga jobbet på alla nivåer inom förbundet. Vi kommer att jobba med planen på förbunds- distrikts- och föreningsnivå.

Omorganisation av kansliet

Förbundsstyrelsen har också beslutat om den omorganisation av kansliet som pågår. Syftet är att förbundet ska kunna arbeta så effektivt och bra som möjligt för att utveckla svensk konståkning. Och att anpassa förbundets verksamhet till en föränderlig omvärld.

Med sikte på nästa säsong

Vi lämnar nu förhoppningsvis covid-19 bakom oss och kan gradvis återgå till mer normala förutsättningar för verksamheten. Pandemin har varit en svår prövning för oss alla, och den har påverkat oss mycket. Tävlingar och tester har ställts in och träningar har begränsats. Men trots detta har vi lyckats genomföra ett väldigt uppskattat VM. Och tack vare kämpande och kreativa, ideellt arbetande funktionärer i våra föreningar har verksamheterna ändå kunnat hållas i gång.

Nu måste vi ta sikte på att återta det vi tappat, komma i gång med träning, tester och tävlingar och få tillbaka åkare vi riskerar att tappa. Vi ska bli synligare på idrottsarenorna igen. Nu kraftsamlar vi inför en ny säsong!

Till dess önskar vi i förbundsstyrelsen er alla en riktigt fin sommar!

/Förbundsstyrelsen

 

Nytt från tävling.


Nytt licensår för åkare öppet från 5 juli
 

Svenska Konståkningsförbundets åkarlicens behövs för alla åkare som får godkänd tävlingstest och/eller som deltar i tävlingsverksamhet. I åkarlicensen finns en försäkringspremie. Licenserna administreras av Pensum. Åkarlicensens ordinarie giltighetstid är 1 september – 31 augusti, men Pensum och Folksam erbjuder upp til två överlappningsmånader för åkare som löser licens juli-augusti. Fr.o.m. 5 juli 2021 är systemet öppet för att lösa licenser för säsongen 2021-2022. Dessa licenser är därmed giltiga till 31 augusti 2022. Licenser lösas via föreningen. Läs mer om Svenska Konståkningsförbundets licenser. 

 

FAQ Bulletin no 26

Den 1 april distribuerades Bulletin no 26 med information om regeländringar inför säsongen 2021/2022 samt om undantag från regler på grund av de begränsningar som pandemin medfört.

Informationen har väckt en del frågor och Tekniska kommittén och Tävlingskommittén har nu tagit fram en FAQ med svar på de vanligaste frågorna

Preliminär tävlingskalender

Nu börjar tävlingskalendern för säsongen 2020-2021 ta form ordentligt. Observera att kalendern än så länge är preliminär. Den slutgiltiga kalendern fastställs när arrangörerna registrerar sina tävlingar i IndTA.  Preliminär tävlingskalender 2021/2022


Information om ansökan/antagning till Elit- och Morgondagarserien 2021-2022

På grund av pandemin, som påverkat föregående års tävlingssäsong, kommer processen för ansökan/antagning till Elit- och Morgondagarserien 2021/2022 se lite annorlunda ut.

Åkarna ansöker som vanligt till serierna genom att registreras i Ansökan till elitserien/morgondagare i IndTA. Därefter anmäler sig åkarna till ES/Morgondagar KVAL-tävlingar. Det genomförs en kvaltävling i så gott som varje distrikt och åkaren ska delta i respektive distrikts kvaltävling. Antagning görs genom rangordning av resultat från samtliga kvaltävlingar. Informationsunderlag ansökan

 

Nytt från sporten. 


Delta på internationella tävlingar på egen bekostnad – detta gäller säsongen 2021/2022
 

Det finns möjlighet för alla åkare att delta på internationella tävlingar på egen bekostnad.  

  • Internationella klubbtävlingar (Interclub): Åkaren/paret/laget representerar föreningen och det finns en mängd olika tävlingsklasser att välja mellan. Föreningen sköter allt kring anmälan och står för samtliga kostnader. Kontakta respektive arrangör direkt för anmälningsformulär, frågor etc.  Internationella klubbtävlingar som SKF får inbjudningar till publiceras efter hand på svenskkonstakning.se Håll utkik!  
  • Internationella ISU-tävlingar: Åkaren/paret/laget representerar Sverige och Svenska Konståkningsförbundet och nivån är oftast mycket hög. Tävlingsklasserna är Senior, Junior och Adv Novice. Även en del internationella tävlingar för klassen Adult är kategoriserade som ISU tävlingar. Till internationella ISU tävlingar är det alltid förbundskansliet som sköter anmälan, medan föreningen står för samtliga kostnader. Kriterier och uttagningsförfarande för att delta på ISU tävling kommer publiceras på förbundets hemsida i början av hösten.  

Läs mer om internationella tävlingar på egen bekostnad här.

 

Nytt från utbildning. 


Svenska Konståkningsförbundets utbildningar hösten 2021.
 

Nu har vi publicerat ett flertal utbildningar som kommer att arrangeras under hösten 2021. Passa på att anmäla din förening till bl.a. arrangörsutbildningar, återcert för TC/TS, kick off, seminarium och domarutbildningar. Du hittar alla publicerade utbildningar här.

Vill du veta mer om våra olika utbildningsområden? Här hittar du mer information. 

 


Tips på föreläsningar, utbildningar  och kurser
.


Pep Forum – Save the date 10 november 2021.
 

För femte året i rad arrangeras Pep Forum! Förra året var det hela 1 300 personer som deltog på det digitala Pep Forum och förhoppningen är att det blir minst lika många i år för att prata om barn och ungas fysiska hälsa. Barn och ungas hälsa är ett aktuellt ämne, inte minst i pandemins spår. Det kommer vara ett stort fokus på att blicka framåt och samtala om vad vi behöver göra för att skapa ett Sverige där alla ska må bättre. Boka in detta i kalendern redan nu, anmälningslänk kommer under hösten. Läs mer om Pep Forums arbete här.  


Intresserad av Paraidrott?
 

Du som är intresserad av Paraidrott har nu möjlighet att anmäla dig till VISTA2021 – en Paralympisk konferens som Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är med och arrangerar. VISTA-konferensen anordnas digitalt och genomförs under sex halvdagar mellan den 18 november och 16 december. Under dessa dagar kommer sex olika spännande teman att belysas. Läs mer och anmäl dig via VISTA:s hemsida.  

 

Förening.


Glöm inte söka LOK-stöd för vårterminen 2021
 

25 augusti är sista dag att skicka in föreningens LOK-stödsansökan.  

Kom ihåg att betala medlemsavgiften

Fakturorna för medlemsavgift till Svenska Konståkningsförbundet för säsongen 2021-2022 är utskickade – sista betaldagen är 31 augusti 2021.  För att åkare ska ha rätt att delta i tävlingar måste föreningen vara medlemmar i Svenska Konståkningsförbundet och alltså betalat medlemsavgiften. Här kan ni läsa mer om föreningens rättigheter och skyldigheter. 

Anslut er förening till Gräsroten

Svenska Spel vill ge fler ungdomar bättre möjlighet att delta och utvecklas inom sin idrott. Med Gräsroten bidrar Svenska Spel varje år med 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten och föreningslivet. Era medlemmar bestämmer till vilka föreningar pengarna ska gå till. Ni är väl med? Mer om erbjudandet hittar ni här.

Gällande registerutdrag för föreningar (442.14) - registerutdrag för ledare med kontinuerlig kontakt med barn

OBS! Det har legat ute en felaktig blankett på polisens hemsida där kryssrutan för EU-land och Storbritannien är förkryssad. Detta leder till längre och manuell handläggningstid hos Polismyndigheten. Om ni har en utskriven version vänligen kontrollera att ingen ruta är förkryssad. Ni finner korrekt blankett här: Övrigt arbete med barn | Polismyndigheten (polisen.se)

Här hittar du mer information om registerutdrag.

 

Sommarens bucket list. 

Nu är den här – skateswedens sommar bucket list! 🌞 Eller helt enkelt bara tips på saker att göra i sommar som att bada, äta glass, träna vighet eller kanske lära sig stå på händer. Hur många kryss i skateswedens bucket list hinns med under sommaren?

Skatesweden sommar bucket list i pdf-format med klickbara länkar till träningspassen hittar du här
Dela gärna med dig när du kryssar av din bucket list - använd #skatesweden. Vi lottar ut fina priser bland alla er som deltar!

 

Träningstips i sommar! 


10 övningar i rörlighet, styrka och spänst

Alexander Bica, elitidrottare i svenska brottarlandslaget har satt ihop 10 övningar i rörlighet, styrka och spänst för Malmö Idrottsakademi – var med och träna du också! Träningspasset riktar sig till dig över 15 år.  Här hittar du träningspasset. 

Bli bättre på handstående och stärk din bål

Vill du bli bättre på handstående och stärka din bål genom olika core-övningar? Här är några övningar du kan göra tillsammans med Chistopher Soos, elitidrottsgymnast från Malmö Idrottsakademi. Träningspasset riktar sig till dig över 15 år. Här hittar du träningspasset.

 

 

Covid-19: Lättnader för idrotten från 1 juni.

Från den 1 juni infördes lättnader för idrotten. Det gäller bland annat för läger och tävlingar. Lättnaderna innebär också att tester kan genomföras från 1 juni förutsatt att myndigheters och regeringens råd, riktlinjer och beslut avseende covid-19 efterlevs.

Här kan du läsa mer om vad som gäller nu.

-------------------------------------

Tänk på!  Det är föreningen som är juridiskt ansvarig för sina aktiviteter och att dessa uppfyller gällande lagar, regler, allmänna råd och rekommendationer. 

 

Sommarstängt på förbundskansliet.

Veckorna 29-31 (19 juli-6 augusti) håller förbundskansliet sommarstängt. Info-mailen kommer att läsas varje vardag och är det något akut kommer frågan att hanteras. 

 

Glädje.Glöd.Gemenskap.

Tillsammans måste vi alla, styrelser, tränare, tekniska funktionärer, anställda, åkare och föräldrar, bidra till ett positivt klimat där vår värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet. På vår sida för föreningsutveckling hittar ni material för arbete med värdegrund och trygga idrottsmiljöer. TIPS! För att underlätta diskussioner om värdegrund  - testa våra digitala diskussionskort.

 

#skatesweden.

Vi är nyfikna på vad som händer i konståkningssverige! Kanske är ni på sommarläger eller tränar off-ice med skatesweden.  Använd alltid #skatesweden när ni delar på sociala medier så dyker kanske just er bild upp i skateswedens flöde.

 

Föreningserbjudanden.

Riksidrottsförbundets samarbetspartners har flera erbjudanden för föreningarna anslutna till RF, bland annat rabatter på resor och boende.

Här hittar du alla föreningserbjudanden.

 

Webshop.

Du vet väl om att du kan beställa profilprodukter, skridskoskolemärken, utbildningsmaterial och testkort i vår webshop?

 
Webshop→
 
 

Tips och inspo.

Vi fortsätter samla tips om böcker, poddar m.m. under Att läsa själv på hemsidan. 

 
Tips och info →
 
 

Följ svensk konståkning.

FacebookInstagramYouTubeHome Page

 

Det här nyhetsbrevet skickas ut av Svenska Konståkningsförbundet. Du får nyhetsbrevet eftersom du är en del av konståkningssverige. Ifall du inte vill ta emot fler nyhetsbrev, klicka på länken här nedanför: