Nyhetsbrev från Lidköpings kommun

Logotyp Lidköpings kommun

Glad sommar!

Torget i Lidköping

Sista företagsbesöket innan sommaren blev på Kronocampingen. Vi ser fram emot en bra sommar med lättnader i restriktionerna. Redan nu ser vi en ökning av utländska gäster, säger ägarna Pernilla och Peter. På bild Ulrika Strandroth Frid, Pernilla Söderström, Peder Andersson och Anna Sundbom.

Så börjar det bli dags för semestertider och vi på näringslivsenheten tar ett litet sommaruppehåll med nyhetsbrevet, men först vill vi passa på att skicka en sommarhälsning och berätta vad som är på gång.

Under våren har vi arbetat med att bredda våra dialogytor med det lokala näringslivet. Vi har bl a startat upp ett näringslivsråd som kommer att fungera som ett bollplank kopplat till kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar. Tillsammans med de lokala bransch- och företagarorganisationerna kommer en näringslivsstrategi arbetas fram med start efter sommaren. Vi planerar även en utbildning för stärkt näringslivsklimat där syftet är att skapa bättre förståelse mellan kommun och näringsliv.

En etableringsguide håller på att arbetas fram tillsammans med Fastighetsägarna och tillsammans med Handelsrådet har vi flera aktiviteter på gång som syftar till att utveckla handeln och närheten till varandra, handlare och krögare emellan.

Till dess vill vi önska er en härlig sommar! Hoppas vi ses, fysiskt eller digitalt till hösten. Och du missa inte att gå in och titta på den fördjupade översiktsplanen som är ute på remiss. Mer information om detta hittar du längre ned i nyhetsbrevet.

Anna, Marcus, Emma och Malin

Näringslivsenheten Lidköpings kommun

 

Företagarbarometern

Torget Lidköping

Företagarna har släppt en undersökning där man redogör för hur mycket kommunerna köper från små och medelstora företag. Här visas även hur mycket kommunerna köper av olika branscher och vilka företag som de köper ifrån. Inköp från Sveriges 290 kommuner är väldigt viktigt för företagen och speciellt för de små- och medelstora. Lidköpings kommun gör enligt denna undersökning 55% av sina inköp från lokala företag, vilket är mer än de flesta andra kommuner i Sverige. Läs undersökningen i sin helhet här

 

Lyckade resultat för inkluderings projekt! 

ESF projektet Kick Off som i 2 år arbetat med kompetensutveckling kring inkludering och fördomsfri rekrytering i Västra Skaraborg är avslutat. 500 personer från privata och offentliga arbetsgivare har deltagit i projektet. Resultaten visar att projektet varit lyckat och bidragit till en ökad kompetens inom inkluderings- och mångfaldsfrågor bland deltagarna! Kick Off har också haft en påverkan på att chefer som rekryterar har ökad kompetens inom hur de kan rekrytera fördomsfritt och också har börjat att använda den kunskapen i sina rekryteringar. 

Arrangör och projektägare för projektet är Samordningsförbundet Skaraborg. Förbundet har som intention att fortsätta arbeta för inkludering i Skaraborg både med offentliga och privata arbetsplatser och information om hur detta fortsatta arbete kommer se ut väntas komma under hösten. Mer information, metodmaterial och slutrapporter finns här

Slutrapport Kick off
 

Strategisk byggdialog

I Lidköpings kommun har exploatörer, byggherrar och företag som äger och utvecklar fastigheter haft möjligheten att boka tid för så kallad strategisk byggdialog där de träffar Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utgångspunkten till att starta upp de här mötena har varit kommunens strategiska mål om att bli 45 000 invånare år 2030. Ett mål som nås genom samsyn och gemensamma insatser.

Sedan starten i maj 2020, har drygt trettio dialogmöten genomförts. Företagaren har själv styrt agendan och förvaltningens chefer har mött upp behoven på bästa sätt. Det har handlat om att klargöra specifika detaljplaner, hur kommunen arbetar med markanvisningar, bygglovsfrågor och förutsättningar för etablering. Även förbättringsidéer har så klart varit välkomna.

- Eftersom aktörernas intresse att utveckla Lidköping är stort har greppet med strategisk byggdialog varit lyckat. I kombination med våra samhällsbyggnadsfrukostar, gör dessa möten att alla aktörer får samma information samt att möjligheterna till dialog ökar så att vi tillsammans kan bygga framtidens Lidköping, säger Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef.

- Under första halvåret har det beviljats bygglov för cirka 160 stycken lägenheter i flerbostadshus, vilket är ytterligare en signal på stort intresse för att bygga i Lidköping. För att få en smidig bygglovsprocess är den tidiga dialogen viktig, avslutar Urban.

Boka din strategiska byggdialog här

 

Vad är en stadsutvecklingsplan?

Illustration

Stadsutvecklingsplanen är en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen. Den avgränsas geografiskt till staden Lidköping med Filsbäck. Den ska visa en sammanhållen idé för hur Lidköpings stad ska utvecklas och förvaltas, den står för helhetstanken och ska visa att de projekt som byggs bit för bit hänger ihop i en helhet som skapar en hållbar och attraktiv stad. Stadsutvecklingsplanen konkretiserar översiktsplanens ambitioner och inriktningarna från andra styrande dokument. Planen ska säkerställa att framtida förändring av stadens mark- och vattenanvändning leder staden mot en långsiktigt hållbar tillväxt och förverkligande av kommunens vision. Läs mer om stadsutvecklingsplanen på kommunens hemsida

Se film med Gustav Edvinsson, samhällsbyggnadsnämdens ordförande där han berättar mer om utvecklingen bakom den nya stadsutvecklingsplanen. Klicka på bilden för att komma till filmen.

Gustaf Edvinsson
 

Ny utställning - Berättelser från Lidköping

I år firar Lidköping 575. Samtidigt fyller Vänermuseet 25 år. Detta firas med en ny basutställning, Berättelser från Lidköping. Genom folkets berättelser skildras livet i staden med omgivningar genom århundradena. Mängder av föremål har plockats fram ur museets samlingar. Tillsammans med bildspel, filmer, ljudinspelningar och illustrationer bjuds besökarna på en resa i tiden, på glimtar av tider långt före vår egen. 

Kanske känner du igen dig i någon av berättelserna? Kanske får du lust att dela med dig av dina egna minnen till dem du kommer hit i sällskap med? Eller är det rent av dina släktingar utställningen handlar om? Museet är en plats för tankar om tiden som varit och om vår tid – sett ur gårdagens perspektiv. Hur såg vardagen ut för bagare Westerstål och handlare Tengren, BadhusJohanna, apotekare Kylander, Mary Andersson och Anna Lisa Lidbeck ? Välkommen att utforska och göra dina egna upptäckter!

Invigning
Lördagen den 19 juni öppnas den nya basutställningen ”Berättelser från Lidköping” på Vänermuseet. Äntligen, efter två års förarbete och produktion rullas röda mattan ut och museet är stolta att presentera en djupdykning i stadens historia. Klockan elva slås portarna upp för Berättelser från Lidköping. Ett begränsat antal i taget kommer att släppas in.  Från kl 10.45 kan man hämta sin nummerlapp med tid för insläpp utanför museets entré. Museets personal välkomnar och berättar om utställningen. Fritt fram att titta runt. Esplanadteatern gestaltar några av utställningens personligheter. 

Museibutiken har tagit in en särskilt produktserie som utgår från det kolorerade vykortet på stadens torg. Butiken kommer också att sälja begränsat antal av Tenggrens kaffeblandning speciellt framtaget i samarbete med Kafferosteriet och med godkännande av Claes Tenggren, nu levande släkting. Jubileumspaket går att beställa liksom möjligheter för konferens. Sommarens utomhusaktiviteter sker i samverkan med Platåbergens geopark med hjälp av feriepraktikanterna.

Affisch
 

Fortsatt samarbete för DLG

Rockford illustration

Det är med stor glädje vi nu kan informera att De la Gardiegymnasiets Vård- och omsorgsprogram fortsätter sitt samarbete med Rockford, USA.

De la Gardiegymnasiet har sedan samarbetet inleddes 2008 skickar över 120 elever från både bygg- och vård- och omsorgsprogrammet till Rockford, USA, för praktik, studier och studiebesök.

De la Gardiegymnasiet sökte under våren 2021 bidrag till ytterligare resor och kan nu med glädje meddela att ansökan har blivit godkänd.
Bidraget kommer från Universitet och Högskolerådet inom programmet Atlas Partnerskap och resan planeras att göras under 2022 om omständigheterna tillåter, annars skjuts resan fram till 2023.

Emma Korjonen, Internationell affärsutvecklare på Lidköpings kommun, ser positivt på beskedet och ser fram emot att äntligen få resa tillbaka till Rockford, USA.

Bakgrund:
Lidköping har sedan 2006 ett internationellt partnerskapsavtal med svenskbygden Rockford, Illinois, USA. Avtalet uppdaterades 2014 och inkluderar idag Skaraborgs 15 kommuner, Winnebago countys 16 kommuner, The city of Belvidere, SwedishAmerican Health Systems i Rockford samt Sustain Dane i Madison, Wisconsin.

 

Skyltning

Skylt Kartåsen

På Kartåsens verksamhetsområde så har skylten som sitter vid infarten uppdaterats med nya företag. Nästa område blir Änghagen så om du har ett nystartat företag och vill komma med på skylten så kontakta Marcus Johansson på näringslivsenheten.

FacebookLinkedInTwitterInstagram

Besök oss på vår webbplats eller i våra sociala kanaler

Platsvarumärke

Lidköpings kommun 531 88 Lidköping
Skicka E-post till oss
Tel: 0510-77 00 00
Besöksadress: Skaragatan 8

Vill du avsluta din prenumeration? | Klicka här!