Nyhetsbrev från GodaHus juni 2021. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Sommarhälsning från GodaHus!

Vår nya styrelse har haft sitt första ordinarie möte. Detta nyhetsbrev förmedlar de viktigaste ärendena därifrån. 

Nya medlemmar!

Med stor glädje hälsar vi Kalmar kommun, Kalmarhem och Karlskrona kommun välkomna som nya medlemmar!

""


Ny logotype på G

Med anledning av vårt namnbyte på föreningen till GodaHus – energieffektiva och hållbara byggnader i sydost kommer vi också att något ändra vår logotype. Blir troligen klart till styrelsemötet 10 september.

Medlemsaktiviteter

Ny fortbildning i egen regi – drift- och fastighetstekniker – save the date

En arbetsgrupp under ledning av Eva Gustafsson från vår medlem Conservator, har under våren, på styrelsens uppdrag, arbetat fram ett koncept på upplägg för en fortbildning av drift- och fastighetstekniker. Denna utbildning kommer att köra igång i september och det blir ytterligare ett tillfälle i november. Läs mer här.


Medlemsdag GodaHus - förhandsinfo

Vi planerar för att ha en förmiddag där alla medlemmar bjuds in till en intern ”mässa” där medlemmar får berätta om sina projekt, tjänster, verksamheter eller vad man vill egentligen. Detta för att vi ska lära känna varandra helt enkelt och därigenom skapa förutsättningar för ännu bättre samverkan inom föreningen. Tillfället avslutas med gemensam lunch.

""

Exakt tid och plats återkommer vi till och allt hänger ju på hur restriktioner, med anledning av pandemin, utvecklas framöver. Preliminärt blir det i september på en i sydost central plats. Håll utkik!


Studiebesök hos LFM30-Malmö - förhandsinfo

I Malmö har branschen tagit ett spännande initiativ för att bygga hållbart – se www.lfm30.se. Godahus tillsammans med Energisamverkan Blekinge har börjat planera för ett studiebesök där med en övernattning.

""

Preliminärt genomför vi detta i oktober och allt hänger ju på hur restriktionerna, med anledning av pandemin, utvecklas framöver – håll utkik!


Våra projekt - senaste nytt

LÅGAN-Energirenovering

Projektet under ledning av martin.skoglund@godahus.se pågår enligt plan, dvs att ett koncept baserat på livscykelkostnader tas fram för vart och ett av våra tre demonstrations-projekt som är under utveckling.

Logotype Lågan

Ett 3-timmars seminarium om klimatpåverkan i byggsektorn med en del kring de kommande deklarationerna kommer att genomföras den 16 september – se inbjudan här:  Workshop om klimatpåverkan - Belok.

Vidare planeras det för en information/workshop inom projektgruppen om det nya renoveringsstödet den 23 september 08.30-10.30 – save-the-date!

Vill du ha mer information? – Gå med i följegruppen genom att kontakta Martin Skoglund. Under hösten planerar vi att ha publika informationstillfällen både på nationell nivå (det pågår andra demonstrationsprojekt över hela landet) och regionalt här hos oss i sydost. Se www.laganbygg.se för bakgrundsinformation.


DIACCESS

GodaHus och vår medlem Vöfab deltar i Växjö kommuns EU-projekt där vi skall demonstrera ett smart värmesystem i tre skolor. Vi har bildat ett Innovationspartnerskap tillsammans med Winniio och NODA där vi nu utvecklar en lösning som skall provköras till vintern. Mer information kommer efter semestern. Se också www.diaccess.se.


Temagrupperna - senaste nytt

Skruvarna

Gruppen hade sitt senaste möte 4 maj - se dokumentation på vår hemsida här.

Nästa möte planeras till hösten. Kom gärna med förslag på innehåll till barna.benedek@ljungbybostader.se

""

Solstrålarna

Gruppen hade sitt senaste möte 12 maj - se dokumentation på vår hemsida här.

Nästa möte planeras till hösten. Kom gärna med förslag på innehåll till Ulf.Klint@karlskronahem.se

""

GodaTech

Gruppen hade sitt senaste möte 20 april - se dokumentation på vår hemsida här.

Nästa möte planeras till hösten. Kom gärna med förslag på innehåll till stefan.olsson@godahus.se.

""

GodaHåll

Gruppen pågår kontinuerligt under ledning av anders.lundgren@godahus.se – se på vår hemsida här

Nästa möte planeras till 27 augusti. Kom gärna med förslag på innehåll till Anders. 

""

Workshop om återbruk i byggsektorn

15 juni genomförde GodaHåll en workshop för ett 70-tal engagerade deltagare på temat Ökat återbruk i bygg- och fastighetssektorn i Sydostregionen. Workshopen blev den andra i raden som genomförts inom ramen för förstudien som finansieras av Region Kronoberg. Syftet är att bl. a. ta fram förslag på hur återbruk av byggmaterial i industriell skala ska kunna öka i hela Sydostregionen.

Deltagarna vittnade om ett stort intresse i frågorna. Den avslutande paneldebatten med några av regionens större beställare och ansvariga politiker, signalerade att återbruk av byggmaterial behöver öka och att många hinder kan överbryggas genom samverkan mellan beställare och entreprenör. Dokumentation och videoupptagning från föreläsningsdelen finns att ta del av på godahus.se/godahall

Flera medlemmar planerar nu för inventeringar av potentiellt återbrukbart material i samband med rivningar och renoveringar. Till stöd för att cirkulera materialet finns Centrum för Cirkulärt Byggandes marknadsplats som GodaHus-medelmmar har tillgång till.   

Logotype CC Build

Övriga nyheter

Save the-date! Temadag med InneMiljöCentrum 27 oktober

GodaHus har blivit inbjudna till att medverka vid InneMiljöCentrums temadag den 27 oktober. Preliminärt kommer vår ordförande Fredrik Lindblad, vår vd Stefan Olsson och temagruppsledaren Anders Lundgren att delta som föreläsare. Håll utkik efter inbjudan som kommer efter sommaren.


Nyhetsbrev från BeBo/BELOK

Detta fullmatade nyhetsbrev, där bla LÅGAN nämns, hittar du här Aktuellt om energieffektiva byggnader (anpdm.com)


Webbinarium om fastighetsautomation & digitalisering

Tips! 29 juni 10.00 - 11.15 arrangerar Energikontor Väst ett webbinarium som visar hur fastighetsägare kan minska sina energikostnader och ta nästa steg i arbetet med energieffektivisering. Läs mer

""

Energiutblick 28 april

På Energimyndighetens digitala konferens den 28 april nämndes GodaHus som en av 7 strateginoder. Se inspelningen på Youtube.

Kolla mellan 00-3.00 och 08.15-10.50 - här förklaras vad en strateginod är och GodaHus nämns. De som pratar är programledare Eva Hamilton, projektledare Anders Pousette på Energimyndigheten och GD på Energimyndigheten Robert Andrén.


Återbruk av byggmaterial uppmärksammas av SVT

SVT uppmärksammar IVL´s arbete med återbruk av byggmaterial där man bla har skapat ccbuild - ett nätverk där GodaHus har gått med som medlem och därmed får tillgång till deras digitala marknadsplats och app! Se SVTs inslag

Logotype CC Build

TREVLIG MIDSOMMAR OCH SEMESTER!
önskar ledningsgruppen GodaHus

""

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta
Stefan Olsson, vd

Tel: 0709-89 01 81

Mail: stefan.olsson@godahus.se

Kalender

På gång:

Ordförande Fredrik Lindblad

Vice ordförande Stefan Westblom

Vd Stefan Olsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i GodaHus - Föreningen energieffektiva byggnader. Vill du inte längre få detta nyhetsbrev, klicka här.