Nyhetsbrev med senaste nytt. Har du problem att läsa det, klicka här


✦ ✦ ✦
Finansdepartementet

Förslag om tillfälligt lägre arbetsgivaravgift för unga under sommaren

För dig som är arbetsgivare kan det vara extra lönsamt att anställa ung personal i år under sommaren. Arbetsgivaravgiften för unga personer födda mellan 1998 – 2002 sänks nämligen tillfälligt under sommarmånaderna juni, juli och augusti enligt ett förslag från regeringen. Den nya nivån är enligt förslaget 10,21 procent. Reglerna föreslås träda i kraft den 19 juni 2021 och gälla ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021. Läs mer här

Läs mer här

Förslag om tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster vilket innebär att den uträknade skatten minskar. Skattesänkningen riktar sig till personer med låga och medelhöga arbets­inkomster och ges med som högst 2 250 kronor per år. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och ges retroaktivt för hela beskattningsåret 2021 och därefter för beskattningsår 2022. 

Läs mer här

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har nu överlämnat sitt betänkande och lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Utredningen lämnar förslag på att det införs en möjlighet för myndigheter och banker att kunna utbyta vissa uppgifter som annars omfattas av sekretess eller annan tystnadsplikt. Därtill lämnas förslag på att olika företag i fler fall än vad som är möjligt idag ska kunna utbyta uppgifter med varandra om misstankar som rör penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer här

Nytt skatteavtal med Slovenien

Den 12 maj undertecknades ett skatteavtal mellan Sverige och Slovenien. Avtalet kommer ersätta 1980 års skatteavtal med Jugoslavien, vilket för närvarande tillämpas mellan Sverige och Slovenien.

Läs mer här

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Japan för godkännande

Sverige och Japan har sedan flera år förhandlat om ett avtal om social trygghet. Regeringen överlämnar nu en proposition till riksdagen med förslag om att godkänna avtalet. När avtalet är på plats kommer det att underlätta för svenskar som arbetar i Japan att kvalificera sig för japansk pension och därmed också kunna få japansk pension utbetald om de flyttar hem och bosätter sig i Sverige. Enligt det nya avtalet omfattas dessutom utsända arbetstagare och dess medföljande familjemedlemmar av hemlandets lagstiftning i upp till fem år för de aktuella förmånerna ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.  

Läs mer här

Förbättrade regler för personaloptioner

Från och med 2018 gäller att anställd inte ska beskattas för förmån av personaloption om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. Regeringen vill nu förbättra dessa regler för personaloptioner hos unga tillväxtföretag genom att bland annat föreslå ett höjt tak för hur många anställda företaget får ha för att omfattas av reglerna. Gränsen för antalet anställda höjs från 50 till 150. Dessutom höjs taket för hur stor omsättning företaget får ha för att omfattas av reglerna. Gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning höjs från 80 till 280 miljoner kronor per år.

Läs mer här


✦ ✦ ✦
Skatteverket

Skattefritt sommarjobb

Ska du sommarjobba i Sommar och vet att dina totala inkomster inte kommer överstiga 20 135 kr under året? Då kan du genom att lämna ett intyg till din arbetsgivare slippa skatteavdrag från din bruttolön. Intyget hämtar du hos Skatteverket. Läs mer mer.

Läs mer här

DAC 6 – uppgiftsskyldighet när det finns flera rådgivare och användare

Skatteverket har I ett nyligen meddelat ställningstagande klargjort uppgiftsskyldigheten enligt DAC 6-regelverket när det finns flera rådgivare och användare. Om flera rådgivare är inblandade i ett rapporteringspliktigt arrangemang är utgångspunkten att samtliga rådgivare ska lämna de uppgifter om arrangemanget som de har kännedom om. Men det finns också situationer enligt Skatteverket som utgör undantag från detta.

Läs mer här

Nya regler kring samordningsnummer

Den 18 juni ändras reglerna kring samordningsnummer. I samband med regeländringen kommer privatpersoner själva kunna ansöka om att få ett samordningsnummer och samordningsnummer som inte används kommer kunna förklaras vilande. 

Läs mer här


✦ ✦ ✦
Skatterättsnämnden

Fast driftställe eller inte när anställd är förhindrad att arbeta från utländskt kontor till följd av Corona?

Många har säkert ställt sig frågan vad som händer skatterättsligt när en delägare med anställning i ett utländskt bolag är förhindrad att på grund av Coronapandemin arbeta från det utländska kontoret och därmed varit föranledd att arbeta från sitt hemmakontor i Sverige mer än 6 månader? Blir det ett fast driftställe i Sverige eller inte för det utländska bolaget? Nu behöver Ni inte undra längre. Skatterättsnämnden har tagit ställning till frågan. Enligt Skatterättsnämnden behöver arbete hemifrån till följd av statliga inskränkningar inte nödvändigtvis föranleda fast driftställe i Sverige. 

Läs mer här


Skattepunkten AB

Har ni frågor, tveka inte att höra av er.

Skicka ett mejl genom vårt

Kontaktformulär

Vill ni registrera er som kund i ett skatteärende gör ni det här:

Kundregistrering

Besöksadress

Fiskebäcks hamn 34

426 58 Västra Frölunda

Postadress

Per Wickenbergsgatan 1
217 54 Malmö

Org. nr. 556624-4876

Hemsida: www.skattepunkten.se

Blogg om de senaste skattenyheterna och

diskussionsforum: www.skatter.se

I vårt forum kan ni utan kostnad med vissa begränsningar få svar på skattejuridiska frågor från meriterade skattejurister.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.